liiketoimintajarjestelmat.jpg

Liiketoimintajärjestelmät

Vakaa ja joustava alusta liiketoiminnalle

________  _

Liiketoimintajärjestelmät ovat yritysten ja organisaatioiden liiketoiminnan ydin: ne pyörittävät organisaatioiden ydinprosesseja ja tukevat työntekijöitä päivittäisessä työssään.

Valittaessa järjestelmäratkaisuja yrityksen liiketoiminnan tueksi on tärkeää huomioida nykyisten tarpeiden lisäksi myös tulevaisuuden kehityssuunnat. Modulaarinen, integroituva ja skaalautuva järjestelmä takaa sen, että se pysyy yrityksesi kehityksessä mukana sen kaikissa vaiheissa – kustannustehokkaasti.

Oli kyse sitten yrityksen ydinprosesseja pyörittävästä ERP-järjestelmästä, myyntiä ja asiakaspalvelua tehostavasta CRM-järjestelmästä tai taloudenohjauksesta, Digian tarjoamien ratkaisujen avulla saat liiketoimintasi mahdollistajat kuntoon. Toimitamme tarjoamamme ratkaisut asiakkaan toiveiden mukaiseen ympäristöön.

 

Asiakkuudenhallinta CRM

Jos aiemmin asiakkuudenhoito perustui pitkän aikavälin suunnitelmiin ja aktiviteetteihin, kuten tapaamisiin, joita suunniteltiin tietty määrä tietylle aikavälille, uudessa digitaalisessa maailmassa asiakastietoon pohjautuva asiakkuudenhoito on elinehto menestykselle.

Tietoon perustuva asiakkuudenhallinta on parhaimmillaan ajantasaista asiakasymmärrystä, ennakointia sekä nopeaa reagointia asiakkaan toimiin ja toiveisiin ja palveluissa tapahtuviin, asiakasta kiinnostaviin muutoksiin.

Asiakkuudenhallintajärjestelmän (CRM) on oltava myyntiä ja monikanavaista asiakaspalvelua tukeva kokonaisvaltainen liiketoiminta-alusta, jolla hoituvat eri toiminnot sopimushallinnasta reklamaatioihin. CRM ei ole vain paikka asiakasdatan keräämiselle vaan se auttaa datan syvemmässä ymmärtämisessä, hallinnassa ja hyödyntämisessä.

Tutustu CRM-ratkaisuihimme:

Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement

 

Toiminnanohjaus ERP

Asiakkaillamme on tarve tarjota yhä parempaa asiakaskokemusta edistäviä tuotteita ja palveluja omille asiakkailleen. Tämä edellyttää syvää asiakasymmärrystä. Lisäksi he haluavat parantaa toimintansa suoritustasoa ja kustannustehokkuutta sekä kehittää uusia asiakaslähtöisiä palvelumalleja omille asiakkailleen.

Toiminnanohjauksen tulee tukea koko monikanavaista palveluketjua. Lisäksi sillä parannetaan toiminnan suoritustasoa. Kilpailukyvyn parantamiseen ei välttämättä riitä olemassa olevien prosessien tehostaminen, vaan on luotava valmiuksia uusille toimintamalleille esimerkiksi operatiivisen toiminnan, tuotannon ja henkilöstön ohjauksessa. Muutoskyky tulevaisuuden tarpeita silmällä pitäen edellyttää tietojärjestelmiltä joustavuutta.

Digian toiminnanohjauksen ratkaisuilla varmistetaan toiminnan luotettavuus ja saumaton asiakaskokemus. Tutustu alta tarkemmin toiminnanohjauksen ratkaisuihimme.

 

Finanssialan ratkaisut

Finanssialan toimijoita ravistelevat monenlaiset muutosvoimat. Digitalisaatio ja teknologinen kehitys, asiakkaiden kasvavat vaatimukset, muuttuva sääntely ja koko ajan koventuva kilpailu luovat muutostarpeita liiketoiminnalle.

Digia Financial Systems on Pohjoismaiden laajimpia finanssialan järjestelmäkokonaisuuksia. Se koostuu moduuleista, joista rakentuu liiketoiminnan tarpeita vastaava kokonaisuus suuremmille ja pienemmille toimijoille.

Tutustu Digia Financial Solutionsiin