Digia-Logistics-uusi.jpg

Digia Logistics

Kotimainen toiminnanohjausjärjestelmä logistiikka- ja huolintayrityksille

________  _

Kasvava kansainvälinen kauppa ja lisääntyneet tavaravirrat haastavat logistiikka- ja huolintayritykset. Tuotteiden nopea saatavuus on taattava, vaikka tavaravirrat pirstaloituvat, toimitusketjut monimutkaistuvat ja toimitukset tihentyvät.

Digia Logistics on kansainvälisten logistiikka- ja huolintayritysten tarpeisiin suunniteltu toiminnanohjausjärjestelmä. Modulaarisuutensa ansiosta Digia Logistics skaalautuu tarpeidesi mukaan ja voit sisällyttää siihen vain ne toiminnot, joita todella tarvitset. Digia Logistics sisältää myös runsaasti vakiorajapintoja, jolloin se on helposti integroitavissa yrityksesi ja kumppaneidesi järjestelmiin.

Digia Logisticsin kaikki moduulit on vahvasti integroitu toisiinsa. Tämä maksimoi työskentelytehokkuuden ja minimoi muun muassa samojen tietojen useaan kertaan syöttämisen tarpeen. Integroitu tietokantaratkaisu vähentää myös virheitä esimerkiksi laskutuksessa, kun laskutukseen tarvittavat pohjatiedot ovat suoraan järjestelmästä saatavilla.

Digia Logistics -moduulit

Kuljetusten hallinta

Moduulin avulla hallitset jaettavia tai noudettavia tavaraeriä ja kuljetuksiin käytettävän kaluston ajojärjestelyjä. Kuljetusmoduuli on saatavissa eri kuljetusmuodoille (auto, lento, meri). Moduuliin on liitettävissä myös web-pohjainen extranet-portaali asiakkaiden ja kumppaneiden käyttöön.

Huolinta

Moduuli tarjoaa työkalut ja sähköiset rajapinnat kaikkiin viranomaisten huolinnan järjestelmiin. Mahdolliset lainsäädännölliset muutokset huomioidaan, ja Digia toteuttaa sekä testaa ne yhteistyössä viranomaisten ja asiakkaiden kanssa. Sähköisten rajapintojen lisäksi moduuli tukee varamenettelyä tulosteineen.

Laskutus ja ostolaskut

Moduuli sisältää tuotettujen huolintapalvelujen sopimuspohjaisen hinnoittelun sekä myyntilaskujen hallinnan ja tulostamisen, sekä verkkolaskut FINVOICE tai eINVOIC -muotoisina. Moduuli tarjoaa valmiit integraatiorajapinnat useimpiin markkinoilla oleviin taloushallinnon järjestelmiin.

Ulkoiset rajapinnat

Digia Logistics sisältää vakiorajapinnan toimeksiantotietojen välittämiseen Digia Logisticsin ja yrityksen pääjärjestelmän välillä. Lisäksi Digia Logistics sisältää kattavat ratkaisut EDIFACT-pohjaiseen tiedonsiirtoon asiakas- ja kumppaniverkostoihin.

Terminaali

Terminaalimoduulin avulla hallitset terminaalin lastauksia ja purkamisia, tavaroiden väliaikaista varastointia sekä kotimaan ajojärjestelyjä. Moduuli tuottaa tavaroiden käsittelyyn vaadittavat, tullin vaatimusten mukaiset dokumentit.

Satamatoiminnot

Moduuli on suunniteltu ja toteutettu erityisesti satamaoperaattorin tarpeisiin. Sen avulla hallitaan niin satamakäynnit suunniteltuine lastitietoineen, sataman tavaravirrat ja varastointi, laivalastien dokumentointi kuin laivanselvitys.

Varasto

Moduuli on suunniteltu erityisesti varastohotellipalveluita tuottavan yrityksen tarpeisiin. Sen avulla hallitset asiakaskohtaisesti varaston sisääntuloja, varastosaldoja ja varastostaottoja.

Tilastot, analysointi

Moduuli sisältää operatiivisen kateseurannan toimeksianto- ja veloituskoodiperusteisesti. Lisäksi moduuli tarjoaa rajapintaratkaisut kolmansien osapuolten BI-järjestelmiin.

Asiakkuuksien ja sopimusten hallinta

Digia Logisticsin asiakasrekisteri sisältää yrityksen perustietojen lisäksi kaikki viranomaismenettelyjen vaatimat koodistot ja tunnistetiedot. Digia Logistics voi toimia asiakasrekisterin master-järjestelmänä tai integroitua yrityksen pääjärjestelmään.

Sopimushallinta-moduuli sisältää kuljetus- ja huolintasopimusten hallinnan. Samasta datasta on mahdollista tuottaa sekä sopimusasiakirjat, että pohjadata laskutusmoduulissa tapahtuvaa hinnoittelua varten.