Digia-Prodiary.jpg

Digia ProDiary

Digitaalinen päiväkirja teollisuuden tarpeisiin

________  _

Digia ProDiary on helppokäyttöinen ja tietoturvallinen digitaalinen vuoropäiväkirja, joka tehostaa tuotannon tiedonvälitystä ja raportointia.

 

Digia ProDiaryyn voidaan tehokkaasti yhdistää tuotannon raportoinnin ominaisuuksia. Sovellus voidaan myös integroida tuotannonohjausjärjestelmään, mikä parantaa entisestään tiedon kulkua ja sen hyödyntämistä organisaatiossasi.

 

Digia ProDiary sisältää toimialan yleisimmät käytössä olevat prosessit. Näin ollen käyttöönotto sellaisenaan hoituu muutamassa päivässä. Sovellus on sovitettavissa organisaation tarpeita vastaavaksi.


 

Digia ProDiary tarjoaa

Sujuvampaa tiedonkulkua

Digia ProDiary sujuvoittaa vuorojen välistä kommunikointia jakamalla tiedon esimerkiksi vuoron aikana tapahtuneista vikatilanteista ja korjaustoimenpiteistä sekä vuorolistoista.

Tukea työturvallisuuteen

Tiedota laitteiden vikatiloista ja mahdollisista vaarakohdista kaikille käyttäjille tai kohdistetusti tietylle prosessille.

Apua tuotantosuunnitteluun

Tuotantotilanäkymä kertoo mitä ajetaan, milloin ja millä laitteella.Ominaisuudet

  • 3 ja 7 vuorokauden näkymät antavat nopeasti kokonaiskuvan linjan tapahtumista.
  • Kattavalla hakutoiminnolla voidaan nopeasti hakea tietoa vikatilanteista ja niiden korjaustoimenpiteistä.
  • Vuorotuurauskalenterin kautta poissaolijat/tuuraajat ovat kaikkien tiedossa.
  • Integraatio toiminnanohjausjärjestelmään helpottaa vikakirjausten tai varastovarausten tekemistä.
  • Päiväkirjan kirjauksilla voidaan hallita lukituksia, määrittää niille vastuuhenkilöt ja toimenpideajat.
  • Tuotantilanäkymän avulla esimerkiksi laitteiden pesut osataan ajoittaa oikein ja suorittaa oikeanlainen pesu ennen seuraavaa erää.

Täytä taustatiedot, niin toimitamme sinulle alustavan laskelman Digia ProDiary -palvelun käytöstä: