case halpa-halli

Askeleet monikanavaiseen kaupankäyntiin


Halpa-Halli lähti kartoittamaan vauhdilla kehittyvän digitalisaation tuomia mahdollisuuksia ja monikanavaisuuden merkitystä kaupan alan murroksessa. Digia rakensi Halpa-Hallille monikanavaisuuden strategian ja monikanavaisen liiketoiminnan ekosysteemin.

milla-teimme.pngMillä teimme

  • WordPress
  • AkeneoAskeleet monikanavaiseen kaupankäyntiin

Halpa-Halli lähti Digian avulla rakentamaan monikanavaisuuden strategiaa ja liiketoimintakonseptia. Lopputuloksena syntyi verkkopalvelu, jonka yhtenä kulmakivenä on keskitetty tuotetiedonhallintajärjestelmä.

Monikanavaisuus ja kuluttajakäyttäytymisen muutokset ovat asioita, joihin törmää takuuvarmasti puhuttaessa tämän päivän vähittäiskaupasta. Tästä syystä Kokkolan Halpa-Halli Oy alkoi kartoittaa vauhdilla kehittyvän digitalisaation tuomia mahdollisuuksia ja monikanavaisuuden merkitystä kaupan alan murroksessa laajemmin vuonna 2015. Kotimainen Kokkolan Halpa-Halli on perheyhtiö, joka on toiminut vähittäiskaupan alalla yli 40 vuotta. Tällä hetkellä se työllistää jo lähes 1500 ihmistä ja siihen kuuluu 38 myymälää ympäri Suomea.

Monivaiheinen kartoitus monikanavaisuuden pohjana

Halpa-Halli valitsi syksyllä 2015 Digian kumppanikseen suunnittelemaan ja rakentamaan Halpa-Hallin monikanavaisuutta. Projekti käynnistettiin elokuussa 2015 kattavalla kartoituksella, joka käsitti käytössä olevien järjestelmien nykytilan ja niiden valmiudet kehittyvään monikanavaiseen kaupankäyntiin nyt ja tulevaisuudessa. Lisäksi varmistettiin tietohallinnon valmiudet monikanavaisuutta ja sen prosesseja peilaten.

Järjestelmäkartoituksen jälkeen siirryttiin itse tuotevalikoiman, tuoteryhmien sekä niiden myyntipotentiaalin kartoittamiseen verkossa, ja luotiin painopistealueet monikanavaiseen myyntiin sesonkien mukaisesti ottaen huomioon verkkoliiketoiminnan erityistarpeet.

Kartoituksen perusteella Halpa-Hallille suunniteltiin monikanavaisuuden strategia tuleville vuosille ja lähdettiin yhdessä rakentamaan monikanavaisen liiketoiminnan ekosysteemiä.

Konsepti kumpuaa trendeistä

Halpa-Hallin sisäisen kartoituksen lisäksi toteutettiin myös laaja markkina- ja kilpailijakartoitus liittäen mukaan monikanavaisen kaupankäynnin trendit maailmalla, tilanteen Suomessa nyt ja tulevaisuudessa. Tämän perusteella Halpa-Halli asemoitiin markkina- ja kilpailijakenttään.

Kartoitukset auttoivat suunnittelemaan yhdessä Halpa-Hallin organisaation kanssa Halpa-Hallin palvelu- ja monikanavaisen liiketoiminnan konseptin, joka palvelee parhaan näkemyksen mukaan yrityksen asiakaskuntaa Halpa-hallin omien arvojen sekä vahvuuksien mukaisesti unohtamatta digitalisaation ja kuluttajakäyttäytymisen muutoksia sekä kaupan alan murrosta.

Lisäksi toteutettiin järjestelmien hankekartoitus sekä monikanavaisen liiketoiminnan lisäarvopalveluiden suunnittelu Halpa-Hallin monikanavaisen palvelu- ja liiketoiminnan konseptin tarpeisiin huomioiden olemassa olevat järjestelmät sekä niiden osuuden ekosysteemissä.

Halpa-Hallille suunniteltiin monikanavaisuuden strategia tuleville vuosille.

Tavoitteena monikanavaisen liiketoimintakonseptin rakentaminen

Vaiheistetun projektin tavoitteena oli rakentaa Halpa-Hallille monikanavaisen liiketoiminnan konsepti, jonka avulla ketjutoiminta voidaan viedä aidosti monikanavaiseen ympäristöön.

Konseptin rakentamisen jälkeen Halpa-Halli käynnisti monikanavaisen liiketoiminnan kehitysprojektin, jonka osa-alueina olivat järjestelmähankinnat, avainhenkilöiden rekrytointi verkkoliiketoimintaan, sekä järjestelmien toimittajavalinnat.

Digia oli mukana kehitysprojektin kaikissa osa-alueissa ja rakensi Halpa-Hallille yhdessä kumppaniyritysten kanssa uutta verkkopalvelua, joka avautui 3. huhtikuuta 2017.

Toimiva tuotetiedonhallinta osana monikanavaisen liiketoiminnan ekosysteemiä

Toimivan ekosysteemin yhtenä kulmakivenä on keskitetty tuotetiedonhallintajärjestelmä, joka yhdessä Progress-toiminnanohjausjärjestelmän ja Magento-verkkokauppa-alustan kanssa muodostavat järjestelmien ytimen.  

Tuotetiedonhallinnan alustana käytetään avoimen lähdekoodin Akeneo PIM -ratkaisua, jonka toimittaa Digia.

Akeneo on Halpa-Hallille erinomainen ratkaisu osaksi ekosysteemiä, sillä Akeneo tarjoaa valmiit rajapinnat Magento-verkkokauppaan ja Akeneo-teknologian ansiosta myös integroiminen muihin järjestelmiin on kivutonta.

Ei vain verkkokauppa vaan verkkopalvelu

Asiakkaille näkyvä osuus verkkopalvelusta toteutetaan Magenton-verkkokaupan ja WordPress-julkaisujärjestelmän avulla, jotka integroidaan kiinteästi yhdeksi verkkosivustoksi. Ratkaisu palvelee jatkuvasti kasvavaa verkkosisältöä, jossa perinteinen yritysinformaatio ja Halpa-Hallin muut myyntikanavat kuten HHcafé ja HHsport tuodaan esille verkkokaupan valikoiman rinnalle.

Halpa-Hallin verkkopalvelun yrityssivujen teknisestä toteutuksesta on vastannut Digia. Alustana toimii Wordpress-julkaisujärjestelmä, joka on käyttöliittymältään integroitu kiinteäksi osaksi verkkokauppaa.