Skip to content
Case Hätäkeskuslaitos
Julkinen sektori Sovelluskehitys Tietoturva Liiketoimintatiedon hallinta

Case Hätäkeskuslaitos

Hätäkeskuslaitos on merkittävä toimija suomalaisessa yhteiskunnassa. Sillä on kriittinen rooli olla mukana ...
Lue lisää
Case Junnikkala
Data-analytiikka Teollisuus Microsoft

Case Junnikkala

Kansainvälisesti menestyvä puunjalostaja Junnikkala Oy on lähes kaksinkertaistamassa liiketoimintansa huippumodernilla ...
Lue lisää
Case Alko
Microsoft Vähittäis- ja tukkukauppa ERP Integraatiot ja API

Case Alko

Digia otti haltuun Alkon ERP-toiminnanohjausjärjestelmän ja rakensi uudelleen kymmeniä liiketoimintakriittisiä ...
Lue lisää
Case SOL
CRM Microsoft Palveluliiketoiminta ERP

Case SOL

SOL käyttöönotti uuden laskutus- ja CRM-järjestelmänsä vuoden 2020 aikana yhdessä Digian kanssa. Microsoft Dynamics 365 ...
Lue lisää
Case Atria Tuottajat
Sovelluskehitys Elintarviketeollisuus

Case Atria Tuottajat

Pitkäaikainen yhteistyö Digian kanssa mahdollistaa luottamuksellisen ilmapiirin, toimintamallien yhteisen kehittämisen ...
Lue lisää
Case Kauniaisten kaupunki
Julkinen sektori Robotiikka

Case Kauniaisten kaupunki

Keväällä 2021 Kauniaisten suun terveydenhuolto otti käyttöön Apotti-järjestelmän. Onnistuneen käyttöönoton ...
Lue lisää
Case Scania Suomi
Palveluliiketoiminta Robotiikka

Case Scania Suomi

Kiinnostus robotiikkaa kohtaan heräsi Scanialla jo jokin aika sitten. Yhtiö lähti tutkimaan avoimin mielin työnkulkujen ...
Lue lisää
Case Pharmia
Teollisuus Microsoft Low-code

Case Pharmia

Pharmian laatuosaston ja tuotekehityksen arkipäivä helpottuvat low-code-ratkaisuilla. Valintakriteereinä Pharmialla ...
Lue lisää
Case Oulun yliopisto
Data-analytiikka Julkinen sektori Palvelumuotoilu ja liiketoimintakonsultointi

Case Oulun yliopisto

Kun keskitetty tiimi vastaa monen sidosryhmän tietotarpeiden täyttämisestä, tarvitaan selkeä, yhdessä rakennettu ...
Lue lisää