Skip to content

Case Robit

Robit on poikkeuksellinen suomalaismenestyjä – Uusi ERP-järjestelmä auttoi yhtiötä nopeaan kansainväliseen kasvuun

Porauskalustoa valmistava Robit on kokoisekseen harvinaisen kansainvälinen yritys. Yksi nopean kasvun mahdollistajista on ollut moderni toiminnanohjausjärjestelmä. Digian kanssa kehitetyt ratkaisut auttavat Robitia esimerkiksi palvelemaan asiakkaita paremmin ja automatisoimaan toimintaa.

 

Robit on mielenkiintoinen suomalaismenestyjä, joka on viime vuosina kasvanut ja kansainvälistynyt harvinaisen vauhdikkaasti. Lempäälässä toimintansa aloittanut yritys valmistaa porauskalustoa, jota käytetään esimerkiksi kaivoksissa, louhoksissa, rakentamisessa ja kaivojen porauksessa. Robit on neljässä vuodessa lähes tuplannut liikevaihtonsa, ja sillä on nyt noin 250 työntekijää.

"Olemme kokoomme nähden erittäin kansainvälinen. Meillä on edustusta yli sadassa maassa", kertoo Robitin tietohallinnosta ja prosessikehityksestä vastaava Ilpo-Karri Kontio. Yhtiöllä on myös neljä tuotantolaitosta eri puolilla maailmaa: Australiassa, Etelä-Koreassa, Britanniassa ja Suomessa.

Robit keskittyy porausalan kulutustarvikkeisiin, ja sen tavoite on olla poraustarvikeyritysten ykkönen maailmassa. "Asiakkaana voi olla vain yksi ihminen, joka poraa maalämpökaivoja, tai toisaalta maailman suurimpia kaivoksia, jolloin puhutaan valtavan kokoisista yrityksistä", Kontio kertoo.

"Tarjoamme laatua, mutta olemme kilpailijoitamme hieman edullisempia. Pyrimme lisäksi palvelemaan asiakkaita paremmin matalamman organisaatiomme avulla", kertoo Kontio.

Robitin strategia edellyttää monella tapaa tehokasta toimintaa. Keskeisessä roolissa tässä on moderni toiminnanohjausjärjestelmä, jota on kehitetty jo vuosia yhdessä Digian kanssa.

On harvinaista, että voi sanoa ERP-projektin sujuneen erittäin hyvin. Me olemme kuitenkin tehneet Digian kanssa jo kolme jatkokehitysprojektia vuoden 2020 aikana, ja kaikki ovat aikataulussa ja budjetissa. Digitaalisella matkallamme Digia on auttamassa, ei vain teknisellä puolella, vaan myös miettimässä prosesseja kokonaisuutena.

Ilpo-Karri Kontio, Head of Information Management & Operational Excellence, Robit Oyj

Moderni ERP-järjestelmä parantaa asiakaspalvelua

Muutama vuosi sitten Robitilla huomattiin, että liiketoiminnan laajentamisen jarruna oli vanhentunut ERP-toiminnanohjausjärjestelmä. Se päätettiin vaihtaa uuteen järjestelmään, joka tukisi kasvua ja kansainvälistymistä. Järjestelmäksi valittiin Oracle NetSuite, joka on hyvä ratkaisu kansainvälisille yrityksille. Ensimmäiset Robitin yksiköt ottivat uuden järjestelmän käyttöön vuonna 2016, ja sen jälkeen sen käyttöä on jatkuvasti laajennettu.

Kontion mukaan uusi ERP-järjestelmä on ollut tärkeässä osassa Robitin kansainvälisessä kasvussa. Järjestelmällä voidaan ensinnäkin parantaa merkittävästi asiakaspalvelua, joka on Robitin strategian ytimessä. "Kun ollaan kulutustavaratoiminnassa, saatavuus on äärimmäisen tärkeää. Jos meiltä kysytään jotain tuotetta, jota ei paikallisesti ole saatavilla, henkilöstöllämme on täysi näkyvyys kaikkiin varastoihimme koko maailmassa", Kontio kertoo. Näin eri toimitusmahdollisuudet nähdään heti, ja tuotteet saadaan asiakkaalle mahdollisimman nopeasti.

Digia on pilotoinut Robitille myös raportoinnin toimintoja, joissa hyödynnetään esimerkiksi Microsoft Power BI:tä. Kontio kertoo, että reaaliaikaisella raportoinnilla on tärkeä merkitys kansainvälisen yrityksen johtamisessa. "Raportoinnin työkaluilla pystymme seuraamaan entistä tarkemmin, miten organisaationa suoriudumme", hän sanoo.

Automaatio ja tiedon eheys parantavat Robitin tehokkuutta

ERP-järjestelmä mahdollistaa toiminnan automatisointia, joka puolestaan parantaa Robitin tehokkuutta ja kilpailukykyä. "Aina, kun toiminnanohjausjärjestelmä päivittyy, yritämme etsiä mahdollisuuksia automatisoida jotain uutta", Kontio kertoo.

Järjestelmään on Digian kanssa kehitetty esimerkiksi menetelmiä, joilla voidaan päivittää automaattisesti kymmeniä tuhansia tuotteisiin liittyviä tietoja. Kontio kertoo, että tietojen syöttäminen ja päivittäminen manuaalisesti olisi vastaavassa mitassa käytännössä mahdotonta. Robitille on myös luotu toiminto tilausten automaattiseen luomiseen, ja Kontion mukaan se vähentää merkittävästi manuaalista työtä. Vuosien varrella on tehty monia vastaavantyyppisiä automatisointeja.

Kontio kertoo, että tietojen eheydellä on automatisoinnissa suuri merkitys, sillä prosessi voi pysähtyä puutteelliseen tai virheelliseen dataan. "Olemme tehneet projekteja, joilla tiedosta on pyritty tekemään läpinäkyvämpää ja helpommin saatavaa. Digia on esimerkiksi luonut työkaluja, joilla voidaan helposti päivittää masterdataa ja varmistua sen oikeellisuudesta", Kontio toteaa.

Robitin ERP-järjestelmään on lisäksi tehty integrointeja toisiin järjestelmiin. "Kun ERP-järjestelmästä haetaan tai viedään tietoa, Digia on siinä erinomainen osaaja", Kontio kiittää.

Pilvipohjaisuus poistaa perinteisiä haasteita

Yksi uuden toiminnanohjausjärjestelmän keskeisiä hyötyjä Robitille on se, että järjestelmä on kokonaan pilvipohjainen. "Toimimme hyvin globaalisti, ja pilvipohjaiseen järjestelmään on helppo järjestää turvallinen pääsy mistä vain. Jos järjestelmä olisi meillä omilla laitteilla, turvallisen pääsyn järjestäminen olisi vaikeaa", Kontio kertoo.

Pilvipohjainen järjestelmä poistaa myös monia perinteisten ERP-järjestelmien haasteita. Päivityksissä ei enää voi jäädä jälkeen, mikä voisi johtaa suureen ja raskaaseen päivitysprojektiin. Pilvessä järjestelmä pysyy aina ajan tasalla.

Kontion mukaan Digian kanssa toteutetut projektit ovat muutenkin sujuneet eri tavalla kuin mihin toiminnanohjausjärjestelmissä on toisinaan historiallisesti totuttu. "On harvinaista, että voi sanoa ERP-projektin sujuneen erittäin hyvin. Me olemme kuitenkin tehneet Digian kanssa jo kolme jatkokehitysprojektia tänä vuonna, ja kaikki ovat aikataulussa ja budjetissa", kertoo Kontio.

Robit jatkaakin toiminnanohjausjärjestelmän kehittämistä Digian kanssa, ja näin yhtiön kansainvälistä kasvua pyritään edelleen tehostamaan. Yksi jatkokehityksen painopistealueista on tuotannon kehittäminen. "Uskon, että Digia on tuotannon ja logistiikan alueella tässä järjestelmässä Suomen paras. Digitaalisella matkallamme Digia on auttamassa, ei vain teknisellä puolella, vaan myös miettimässä prosesseja kokonaisuutena", sanoo Kontio.

"Digia on ollut järjestelmän kehityksessä meille hyvä kumppani. He ovat ymmärtäneet tarpeemme ja pystyneet toimittamaan tarvitsemamme ratkaisut. Molemmin puolin on ollut hyvä ymmärrys siitä, mitä ollaan tekemässä, ja yhteistyö on sujunut todella hyvin", Kontio kiittää.