Skip to content

Low-code-lähettiläät: Liiketoiminnan kehitystä demokratisoimassa

Uusi blogisarjamme avaa näkemyksiä ja kokemuksia Digian low-code-asiantuntijoilta, joiden taustat vaihtelevat humanistista koodariin.

Digitaalisten visioiden toteuttaminen ei koskaan ole ollut yhtä demokraattista ja läpinäkyvää kuin nykypäivän low-code-alustoilla. Niin kutsuttujen matalakoodisten työkalujen helppokäyttöisyys, graafisuus ja reaaliaikaisuus mahdollistavat saumattoman yhteistyön sovelluksia, työkaluja ja automaatioita kehittävien ammattilaisten ja asiakkaan liiketoiminnan eri tasojen kanssa – niin haluttaessa aina ylimmästä johdosta yksittäisiin käyttäjiin.

Low-code riisuu digitalisaatiosta byrokratian

Low-code-alustat ovat työkalupakkeja, joiden avulla liiketoiminnan tarvitsemat digitaaliset sovellukset rakentuvat valmiista komponenteista ilman perinteistä koodaamista. Liiketoiminnan prosessien tarpeet ja tavoitteet tuntee parhaiten se, joka prosessin toteuttaa tai omistaa. Low-coden avulla ammattilaiset tekniseen osaamistasoon katsomatta voivat osallistua oman työnsä kehittämiseen ja tuoda liiketoimintaosaamisensa osaksi kehitystyötä. Lisäksi voimme tarjota työntekijöillemme mahdollisuuden toteuttaa omia ammatillisia visioitaan niin oman kuin koko organisaationkin tekemisen tehostamiseksi.

Jotta säästytään tuottamattomalta anarkialta, vaatii kehityksen ketteryys ja itseohjautuvuus kuitenkin selkeät rajaukset ja raamit. Nykypäivän low-code-alustat ja niiden mukana tulevat alustapalvelut tarjoavatkin mahdollisuuden luoda ympäristöjä, joissa jokainen kehittäjä osaamistasostaan riippumatta voi tietoturvallisesti ja hallitusti toteuttaa omaa visiotaan.

Valmisratkaisujen ja massiivisten ohjelmistoprojektien välissä

Liiketoiminnat ovat toki aina tarvinneet sovelluksia. Niiden hankintaan on perinteisesti ollut kaksi vaihtoehtoa: joko rakentaa – käytännössä rakennuttaa – juuri omiin tarpeisiin sopiva ratkaisu ns. pitkästä tavarasta, eli alusta alkaen koodaamalla tai hankkia markkinoilta valmisratkaisu. Toteutukset low-code-alustoilla yhdistävät näiden molempien parhaat puolet. Ratkaisu voidaan räätälöidä täydellisesti asiakkaan tarpeisiin, kuitenkin hyödyntäen valmiita komponentteja esimerkiksi käyttöliittymään tai rajapintoihin, mikä nopeuttaa ja yksinkertaistaa kehitystyötä. Toisin kuin alusta asti koodatuissa sovelluksissa, on alustan ylläpito- ja kehitysvastuu toimittajalla, mikä antaa asiakkaalle mahdollisuuden keskittyä itse toiminnallisuuksien kehittämiseen. Low-code-alustat ovat myös helposti laajennettavissa yleisesti käytössä olevilla teknologioilla kuten Microsoft Azuren komponenteilla. Yleisimmin käytetyt alustat ovat yhteensopivia myös muiden liiketoimintajärjestelmien kuten Microsoftin, SAP:n tai Salesforcen ratkaisujen kanssa.

Digia järjesti helmikuussa 2022 kuulijoiden kiittelemän webinaarin low-coden tosielämän käyttökohteista. Kerroimme siellä mm. B2B-asiakkaasta, joka peräti 54:llä low-code-automaatiolla pystyi yksinkertaistamaan monimutkaisiin hinnoittelumalleihin perustuvaa myyntiprosessiaan. Webinaarissa kuvasimme myös low-code työkaluilla tehtyä ohjelmistorobotiikka- eli RPA- (Robotic Process Automation) toteutusta, joka vapautti työntekijät toistuvasta rekisteritarkastusrutiinista. Esillä oli myös Buster-veneiden valmistajan kenttäsovellus laatupoikkeamien raportointiin. Low-code-toteutusten mahdollisuudet liiketoiminnan prosessien yksinkertaistamiseen ovatkin lähes rajattomat.

Low-code-lähettiläitä – koulutuksesta ja työtaustasta riippumatta

Digia on valinnut low-code-teknologioikseen Microsoft Power Platform - ja Mendix-alustat. Näistä ensin mainittu on oma fokusalueeni, ja olen vuoden 2022 alusta alkaen toiminut Digian Power Platform Leadina. Lead-rooliini kuuluu Power Platform -liiketoimintamme kehittäminen ja tukeminen niin myynnissä, markkinoinnissa, tarjooman kehityksessä kuin visioiden luonnissakin.

Power Platform -alusta on yksi Microsoftin lähitulevaisuuden suurimmista panostusalueista. Digia kokeneena Microsoft-ekosysteemin toimijana haluaa olla mukana edistämässä low-code-markkinan kehittymistä Suomessa. Laaja osaamisemme tarjoaa asiakkaillemme mahdollisuuden täydentää Power Platform -toteutuksiaan myös muilla Digian tarjoamilla palveluilla kuten Dynamics 365 -ratkaisut, datan hallinta, integraatiot, korkean turvallisuuden ratkaisut ja mobiilikehitys.

Haluamme esimerkkejä jakamalla osoittaa, kuinka low-code-alustat mahdollistavat ennennäkemättömän tasa-arvoisen yhteistyön syväteknisten ja ei-teknistaustaisten asiantuntijoiden välillä. Olemmekin Digialla koonneet yhteen noin kymmenen rautaisen asiantuntijan “Low-code-lähettiläät” -ryhmän. Ryhmän jäsenet ovat niin iältään kuin ammatillisilta ja koulutustaustoiltaankin hyvin monipuolinen joukko, ja mukana on niin humanisteja kuin kauppatieteilijöitä, niin markkinoinnin ammattilaisia kuin pitkän linjan teknologiagurujakin. Itselleni inspiroivinta koko joukossa on jaettu innostus uudesta tavasta kehittää ja digitalisoida liiketoimintaa.

Ryhmän jäsenet tulevat blogisarjamme kautta – selkokielellä ja suomeksi – välittämään ajatuksiaan ja kokemuksiaan low-coden hyödyntämisestä ja murroksesta, jota se liiketoiminnan kehitykselle merkitsee. Pysythän siis kuulolla.

 

Digian Low-code-lähettiläät-blogisarjassa avaamme matalakoodisen eli low-code-kehittämisen mahdollisuuksia liiketoiminnan digitalisoimiseen. Blogeissa joukko eritaustaisia Digian asiantuntijoita kuvaa omia kokemuksiaan siitä, kuinka parempaa digiarkea rakennetaan low-code-työkaluilla aiempaa ketterämmin ja monenlaisten ihmisten yhteistyönä. Löydät kaikki Low-code-lähettiläiden tekstit täältä. 

 

Tilaa blogikirjoitukset sähköpostiisi