palvelumuotoilu-ja-liiketoimintakonsultointi.jpg

Palvelumuotoilu ja liiketoimintakonsultointi

Digitaalisen muutoksen kumppani konsultoinnista toteutukseen

________  _

Liiketoiminta verkottuu ja teknologian kehitys mahdollistaa uudenlaisia liiketoimintamalleja. Nopean muutoksen keskellä yritykset ja organisaatiot eivät välttämättä tiedä, mihin suuntaan liiketoimintaa ja palveluja tulisi seuraavaksi kehittää.

Yritykset palvelevat ihmisiä, joilla on valtavasti vaihtoehtoja – ja huomenna vielä enemmän kuin tänään. Odotukset ylittävä asiakaskokemus ei synny yhdessä yössä, vaan sen kehittämiseen on suhtauduttava pitkäjänteisesti.

Liiketoimintakonsultoinnin ja palvelumuotoilun asiantuntijamme auttavat sinua tunnistamaan organisaatiosi digitalisoinnin mahdollisuudet sekä löytämään uusia liiketoimintamalleja ja kehitysaihioita. Samalla varmistamme, että asiakaskokemus eri palvelukanavissasi sekä näyttää että tuntuu hyvältä. 


Liiketoimintakonsultointi

Tämän päivän liiketoimintaympäristö vaatii yrityksiltä ja organisaatioilta jatkuvaa muutoskykyä. Digitalisointi itsessään tuo jo mukanaan muutoksen: vanhoja toimintatapoja ei ole järkevää sähköistää sellaisenaan vaan toiminta kannattaa miettiä kokonaan uudelleen.

Autamme sinua hyödyntämään digitalisaation avaamat uudet mahdollisuudet sekä uudistamaan liiketoiminta- ja palvelumallisi tämän päivän ja huomisen vaatimuksien tasolle.

 

Digitaalinen strategia 

Rakennamme kilpailuetua digiajan liiketoimintamalleilla. Hyödynnämme digitalisaation, teknologian ja ekosysteemien mahdollisuuksia. Tuomme kysynnänluonnin, asiakaspalvelun, palveluntuotannon, tuotekehityksen ja ansaintalogiikan mallit digiaikaan.

 

Palvelujen suunnittelu

Jatkokehitämme ja testaamme valitsemasi aihiot oikeiden asiakkaiden kanssa. Tunnistamme toimivat palveluideat, jatkamme niiden kehittämistä ja luomme uutta liiketoimintaa. Lopputuloksena syntyy valmiita, testatusti toimivia digitaalisia palveluita.

 

Palvelutarjoaman kehitys

Tunnistamme eri asiakasryhmien erinomaisen asiakaskokemuksen tekijät palvelupolun kaikissa vaiheissa. Kuvaamme palvelut, sisällöt ja palveluprosessit sekä tunnistamme eri palvelukanavien roolin. Lopputuloksena syntyy asiakaslähtöinen palvelumallin kuvaus ja kehittämisen tiekartta.

 

Palvelujen tuotteistus

Tunnistamme toiminnan nykytilan ja tulevaisuuden asettamat vaatimukset. Kuvaamme palveluvision sekä prosessit, palvelut ja -kuvaukset, roolit ja vastuut palvelutuotannon kehittämiseksi. Lopputuloksena syntyy päivitetty palvelumalli, sekä työkalu, jonka avulla toiminta pysyy ajan tasalla toimintaympäristön muutoksessa.

Digitaalisen muutoksen johtaminen

Muutosta tapahtuu aina, ja haluamme varmistaa, että se on toivomasi suuntaista. Muutoksen onnistuminen edellyttää kykyä luoda vahva ja houkutteleva muutosvisio, analysoida muutoksen vaikutukset sekä vaikuttaa verkostoissa. Kun puhumme muutosjohtamisesta, tarkoitamme itse asiassa ihmisten ja kulttuurin ymmärtämistä ja molempiin vaikuttamista. Tämä on yksi johtamisen suurimmista haasteista, ja onnistuminen edellyttää hyvää osaamista ja tuoreita menetelmiä.

 

Kokonaisarkkitehtuuri

Laadukkaasti toteutetulla kokonaisarkkitehtuurityöllä voidaan varmistaa muun muassa organisaation toimintakyky sekä kyvykkyys pysyä mukana alati kiihtyvässä teknologisessa kehityksessä. Tarjoamme asiakkaillemme kokonaisarkkitehtuuripalvelua, jossa rakennamme asiakkaan lähtökohdista yhdessä viitekehyksen organisaation kokonaisarkkitehtuurille ja sen hallinnalle, huomioiden samalla esimerkiksi asiakkaan toimialaan liittyvät kokonaisarkkitehtuuriviitekehykset ja toimintaa ohjaavat lait, säännökset ja suositukset. 

 

Palvelumuotoilu

Tulevaisuuden liiketoiminnassa asiakaskokemus ratkaisee menestyksen. Asiakasymmärryksen on siis oltava lähtökohtana palvelujen ja koko liiketoiminnan kehittämisessä.

Autamme sinua luomaan ymmärrystä asiakkaidesi tarpeista ja mielihaluista. Suunnittelemme yhdessä kanssasi digitaalisia palveluita, joiden käyttäminen synnyttää mieleenpainuvia elämyksiä, kasvua liiketoiminnallesi ja tehokkuutta palveluihisi.


Konseptisuunnittelu

Kokeneet palvelumuotoilijamme innovoivat menestyksekkäitä palveluita, jotka vastaavat käyttäjien todellisiin tarpeisiin ja yrityksen liiketoiminnan tavoitteisiin. Huomioimme suunnitelmissamme aina myös palvelun kannattavan toteutuksen ja teknologisen kehityksen tuomat uudet liiketoiminnan mahdollisuudet.

 

Käyttökokemussuunnittelu

Luomme merkityksekkäitä digitaalisia palveluita, jotka tukevat käyttäjien tarpeita ja ilahduttavat käyttökokemuksellaan. Varmistamme monipuolisesti palveluiden soveltuvuuden käyttäjille, asiakastarpeiden kartoituksesta prototyyppiin tai lopullisen palvelun käytettävyystestaukseen.

 

Käytettävyystestaus

Varmistamme palvelusi käytettävyyden testaamalla sitä aitojen asiakkaiden ja käyttäjien kanssa. Käytettävyysasiantuntijamme analysoivat palvelusi toimivuuden sekä käyttäjän että liiketoimintasi tavoitteiden toteutumisen näkökulmasta, huomioiden myös esteettömyysvaatimukset ja määräykset.

Visuaalinen suunnittelu

Visuaalisella suunnittelulla on kiistaton merkitys käyttäjän saamalle laatumielikuvalle. Kokeneet designerimme luovat digitaaliselle palvelulle korkeatasoisen visuaalisen ilmeen, joka myös ilahduttaa loppukäyttäjiä. Tarvittaessa toteutamme koko digitaalisen brändi-ilmeen alusta asti.

 

Saavutettavuus

Suunnittelemme digitaalisia palveluita, jotka ovat kaikkien käyttäjien saavutettavissa. Käyttäjillä voi olla esimerkiksi visuaalisia, motorisia tai kognitiivisia rajoitteita, jotka otamme huomioon. Saavutettavuustestauksella varmistamme palvelun saavutettavuuden. Saavutettavuusasiantuntijamme käyvät palvelun manuaalisesti läpi saavutettavuusstandardeja vasten, tekevät ruudunlukija- ja näppäimistötestauksia sekä käyttävät erilaisia saavutettavuustestausohjelmia näiden tukena. Myös saavutettavuuslain ja -direktiivin vaatimusten toteutuminen varmistetaan.