palvelumuotoilu-ja-liiketoimintakonsultointi.jpg

Palvelumuotoilu ja liiketoimintakonsultointi

Digitaalisen muutoksen kumppani konsultoinnista toteutukseen

________  _

Liiketoiminta verkottuu ja teknologian kehitys mahdollistaa uudenlaisia liiketoimintamalleja. Nopean muutoksen keskellä yritykset ja organisaatiot eivät välttämättä tiedä, mihin suuntaan liiketoimintaa ja palveluja tulisi seuraavaksi kehittää.

Yritykset palvelevat ihmisiä, joilla on valtavasti vaihtoehtoja – ja huomenna vielä enemmän kuin tänään. Odotukset ylittävä asiakaskokemus ei synny yhdessä yössä, vaan sen kehittämiseen on suhtauduttava pitkäjänteisesti.

Liiketoimintakonsultoinnin ja palvelumuotoilun asiantuntijamme auttavat sinua tunnistamaan organisaatiosi digitalisoinnin mahdollisuudet sekä löytämään uusia liiketoimintamalleja ja kehitysaihioita. Samalla varmistamme, että asiakaskokemus eri palvelukanavissasi sekä näyttää että tuntuu hyvältä. 


Liiketoimintakonsultointi

Tämän päivän liiketoimintaympäristö vaatii yrityksiltä ja organisaatioilta jatkuvaa muutoskykyä. Digitalisointi itsessään tuo jo mukanaan muutoksen: vanhoja toimintatapoja ei ole järkevää sähköistää sellaisenaan vaan toiminta kannattaa miettiä kokonaan uudelleen.

Autamme sinua hyödyntämään digitalisaation avaamat uudet mahdollisuudet sekä uudistamaan liiketoiminta- ja palvelumallisi tämän päivän ja huomisen vaatimuksien tasolle.

Digitaalinen strategia


Rakennamme kilpailuetua digiajan liiketoimintamalleilla. Hyödynnämme digitalisaation, teknologian ja ekosysteemien mahdollisuuksia. Tuomme kysynnänluonnin, asiakaspalvelun, palveluntuotannon, tuotekehityksen ja ansaintalogiikan mallit digiaikaan.

Palvelujen suunnittelu


Jatkokehitämme ja testaamme valitsemasi aihiot oikeiden asiakkaiden kanssa. Tunnistamme toimivat palveluideat, jatkamme niiden kehittämistä ja luomme uutta liiketoimintaa. Lopputuloksena syntyy valmiita, testatusti toimivia digitaalisia palveluita.

Palvelutarjoaman kehitys


Tunnistamme eri asiakasryhmien erinomaisen asiakaskokemuksen tekijät palvelupolun kaikissa vaiheissa. Kuvaamme palvelut, sisällöt ja palveluprosessit sekä tunnistamme eri palvelukanavien roolin. Lopputuloksena syntyy asiakaslähtöinen palvelumallin kuvaus ja kehittämisen tiekartta.

Palvelujen tuotteistus


Tunnistamme toiminnan nykytilan ja tulevaisuuden asettamat vaatimukset. Kuvaamme palveluvision sekä prosessit, palvelut ja -kuvaukset, roolit ja vastuut palvelutuotannon kehittämiseksi. Lopputuloksena syntyy päivitetty palvelumalli, sekä työkalu, jonka avulla toiminta pysyy ajan tasalla toimintaympäristön muutoksessa. 

 

 

 

Palvelumuotoilu

Tulevaisuuden liiketoiminnassa asiakaskokemus ratkaisee menestyksen. Asiakasymmärryksen on siis oltava lähtökohtana palvelujen ja koko liiketoiminnan kehittämisessä.

Autamme sinua luomaan ymmärrystä asiakkaidesi tarpeista ja mielihaluista. Suunnittelemme yhdessä kanssasi digitaalisia palveluita, joiden käyttäminen synnyttää mieleenpainuvia elämyksiä, kasvua liiketoiminnallesi ja tehokkuutta palveluihisi.

Käyttökokemussuunnittelu


Luomme merkityksekkäitä digitaalisia palveluita, jotka tukevat käyttäjien tarpeita ja ilahduttavat käyttökokemuksellaan. Varmistamme monipuolisesti palveluiden soveltuvuuden käyttäjille, asiakastarpeiden kartoituksesta prototyyppiin tai lopullisen palvelun käytettävyystestaukseen.

Visuaalinen suunnittelu


Visuaalisella suunnittelulla on kiistaton merkitys käyttäjän saamalle laatumielikuvalle. Kokeneet designerimme luovat digitaaliselle palvelulle korkeatasoisen visuaalisen ilmeen, joka myös ilahduttaa loppukäyttäjiä. Tarvittaessa toteutamme koko digitaalisen brändi-ilmeen alusta asti.

Konseptisuunnittelu


Kokeneet palvelumuotoilijamme innovoivat menestyksekkäitä palveluita, jotka vastaavat käyttäjien todellisiin tarpeisiin ja yrityksen liiketoiminnan tavoitteisiin. Huomioimme suunnitelmissamme aina myös palvelun kannattavan toteutuksen ja teknologisen kehityksen tuomat uudet liiketoiminnan mahdollisuudet.

Käytettävyystestaus


Varmistamme palvelusi käytettävyyden testaamalla sitä aitojen asiakkaiden ja käyttäjien kanssa. Käytettävyysasiantuntijamme analysoivat palvelusi toimivuuden sekä käyttäjän että liiketoimintasi tavoitteiden toteutumisen näkökulmasta, huomioiden myös esteettömyysvaatimukset ja määräykset.

Haluatko kuulla lisää palveluistamme?

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme