palvelumuotoilu-ja-liiketoimintakonsultointi.jpg

Palvelumuotoilu ja liiketoimintakonsultointi

Digitaalisen muutoksen kumppani konsultoinnista toteutukseen

 

Yritykset palvelevat ihmisiä, joilla on valtavasti vaihtoehtoja – ja huomenna vielä enemmän kuin tänään. Palvelumuotoilun ja liiketoimintakonsultoinnin avulla luodaan keinoja erottua kilpailijoista palveluilla, jotka luovat aitoa lisäarvoa käyttäjille. Näin syntynyt ainutlaatuinen kilpailuetu luo liiketoiminnalle kestävää kasvua.


Design-ajattelun peruspilarit


Design-ajattelun kulmakivenä on ihmislähtöinen suunnittelu, jonka keskiössä ovat kehitettävän ratkaisun loppukäyttäjät sekä yrityksen sisäiset toimijat. Näiden tarpeet ja motivaatiot ohjaavat asiakas- ja työntekijäkokemuksen muodostumista. Palvelumuotoilun ja business designin asiantuntijamme varmistavat, että käyttäjäkokemus eri palvelukanavissa sekä näyttää että tuntuu hyvältä.

empatia.png

EMPATIA

Luodaan syvällinen ymmärrys käyttäjän haasteista asettumalla hänen kenkiinsä.

holistisuus.png

HOLISTISUUS

Luodaan kokonaisvaltainen ymmärrys kehittämisen eri näkökulmista syy-seuraussuhteineen.

iterointi.png

ITEROINTI

Loppukäyttäjien osallistaminen varhaisessa vaiheessa varmistaa, että olemme ratkaisemassa oikeaa ongelmaa.

 

Milloin palvelumuotoilusta ja business designista on hyötyä?

Palvelumuotoilua kuvaillaan usein jatkuvana prosessina, joka tarjoaa työkaluja ihmislähtöiseen kehitystyöhön. Palvelumuotoilun avulla voidaan varmistua, että lopputuotos palvelee niin asiakkaan, työntekijän kuin liiketoiminnankin tarpeita.

Palvelumuotoilua hyödynnetään kehitysprojektien jokaisessa vaiheessa, ideoinnista ja määrittelystä toteutukseen ja jatkokehitykseen saakka:

 • Kaipaat uusia innovaatioita liiketoimintasi kehittämiseksi
 • Haluat varmistua kehitysprojektisi onnistumisesta ja resurssien tehokkaasta käytöstä
 • Haluat kehittää olemassa olevia palveluitasi tai tuotteitasi ja löytää keinoja luoda kilpailuetua
 • Palvelussasi on useita eri kohtaamispisteitä, jotka tarjoavat erilaisia asiakaskokemuksia
 • Sisäiset toimintamallit ja prosessit ovat tehottomia tai aikaa kuluu turhaan manuaaliseen työhön

 

 

Asiakkaan ja liiketoiminnan tarpeet ymmärtämällä kasvua liiketoimintaan

Paranna asiakasymmärrystäsi


Kun kehität palvelujasi asiakaslähtöisesti, luot ainutlaatuista arvoa asiakkaallesi sekä kilpailuetua liiketoiminnallesi.

Asiakasymmärrys auttaa ratkaisemaan oikean ongelman ja ehkäisee olettamuksien ja uskomusten ohjaamaa päätöksentekoa. Asiakkaidesi todellisia tarpeita palvelevat ratkaisut parantavat yrityksesi laatumielikuvaa ja luotettavuutta.

 • Persoonakuvaukset
 • Asiakaspolkukuvaukset
 • Kehittämissuunnitelma

Digitaalinen strategia 


Kilpailuetua toimivasta digistrategiasta

Digitalisointi itsessään tuo jo mukanaan muutoksen: vanhoja toimintatapoja ei ole järkevää sähköistää sellaisenaan vaan toiminta kannattaa miettiä kokonaan uudelleen.

Rakennamme kilpailuetua digiajan liiketoimintamalleilla.

Hyödynnämme digitalisaation, teknologian ja ekosysteemien mahdollisuuksia. Tuomme kysynnänluonnin, asiakaspalvelun, palveluntuotannon, tuotekehityksen ja ansaintalogiikan mallit digiaikaan.

Kasvata liiketoimintaasi uusilla, menestyksekkäillä palveluilla ja kumppanimalleilla


Pysy kehityksen mukana

Yhdistämme liiketoiminnan tavoitteet, käyttäjien tarpeet sekä teknologioiden tuomat mahdollisuudet konseptiksi, joka toimii päätöksenteon tukena ja auttaa konkretisoimaan kehitystyötä.

 • Palvelukuvaus
 • Palvelu- ja käyttäjäpolut
 • Interaktiiviset prototyypit ja käyttöliittymäkuvat
 • Kehityssuunnitelma

Kehitä ja uudista vanhoja palveluita tai tuotteita


Paranna kaupallista tuottavuutta ihmislähtöisesti

Käyttäjätutkimuksen ja -testauksen avulla tunnistamme huomaamatta jääneitä keinoja luoda lisäarvoa olemassa oleville palveluillesi. Tunnistamme palvelupolun ja prosessien kipupisteet, jotka hidastavat liiketoiminnan kehitystä.

 • Nykyisen ratkaisun analysointi, mikä toimii, mikä ei - ja miksi?
 • Prosessien analysointi ja optimointi tehokkuuden ja sujuvuuden näkökulmasta
 • Käytettävyys- ja saavutettavuusarvioinnit
 • Uusien palvelumahdollisuuksien tunnistaminen trendianalyysia ja tulevaisuustutkimusta hyödyntämällä

Sujuvoita henkilöstösi työskentelyä


Digitaaliset ratkaisut auttavat keskittymään olennaiseen

Positiivista työntekijäkokemusta luo se, että voi keskittyä mielekkäisiin työtehtäviin, eikä aika kulu manuaaliseen rutiinityöhön. Luomme sujuvampia prosesseja automaatiota ja digitalisaatiota hyödyntämällä. Sujuvuus näkyy myös asiakkaalle parempana asiakaskokemuksena.

 • Yhteiskehittäminen työntekijöiden kanssa
 • Haastattelut
 • Havainnointi

Optimoi liiketoimintaasi ja tehosta sisäisiä prosessejasi


Palvelumuotoilun avulla optimoitu liiketoiminta jättää enemmän euroja viivan alle

Kehitämme organisaation prosesseja kokonaisuutena kiinnittäen huomiota erityisesti eri toimintojen välisiin toimintamalleihin tai tunnistettuihin ongelmakohtiin. Palvelumuotoilun avulla tunnistamme toiminnan pullonkauloja, joita voidaan kehittää mm. automatisoinnin ja digitalisoinnin keinoin.

 • Service blueprint
 • Tunnistetut ongelmakohdat
 • Kehitysehdotukset

Paranna yrityksesi laatumielikuvaa


Asiakasymmärrys brändimielikuvan ytimessä

Laadukas ja sykähdyttävä brändikokemus muodostuu yhtenäisestä kokemuksesta eri palvelukanavissa. Kehitämme palveluita ja digitaalisia ratkaisuja, jotka tukevat käyttäjien aitoja tarpeita sekä ilahduttavat käyttökokemuksellaan.

 • Visuaalinen suunnittelu
 • Käyttöliittymäsuunnittelu
 • Käyttäjädatan hyödyntäminen
 • Jatkuva kehittäminen

Digitaalisen muutoksen johtaminen

 

Liiketoiminta- ja palvelumalli tämän päivän ja huomisen vaatimuksien tasolle

Muutosta tapahtuu aina, ja haluamme varmistaa, että se on toivomasi suuntaista. Muutoksen onnistuminen edellyttää kykyä luoda vahva ja houkutteleva muutosvisio, analysoida muutoksen vaikutukset sekä vaikuttaa verkostoissa. Kun puhumme muutosjohtamisesta, tarkoitamme itse asiassa ihmisten ja kulttuurin ymmärtämistä ja molempiin vaikuttamista. Tämä on yksi johtamisen suurimmista haasteista, ja onnistuminen edellyttää hyvää osaamista ja tuoreita menetelmiä.


 


 

sote.png

Luodaan toimiva sotearki


Sote-palvelut on kyettävä tuottamaan tehokkaammin, ja niiltä vaaditaan yhä suurempaa vaikuttavuutta.

Samalla asiakkaat odottavat helppoutta, valinnanvapautta ja digitaalisia palveluja.

Sotearki tuntuu toimivalta silloin, kun sähköiset ratkaisut palvelevat ihmistä eivätkä prosesseja, ja ovat kaikkien käyttäjien saavutettavissa. Me Digialla uskomme ihmisen, teknologian ja datan symbioosiin, jossa palveluja kehitetään asiakas ja ammattilainen edellä. 


Miksi valita sote-kumppaniksi Digia?

 • Vuosikymmenien kokemus ja alan tuntemus
 • Yli 10 vuoden kokemus vaativista sosiaali- ja terveydenhuollon projektitoteutuksista
 • Laaja palvelutarjonta palvelumuotoilusta ja konsultoinnista tekniseen toteutukseen ja ylläpitoon
 • Kotimainen kumppani
 • Luotettava ja tietoturvallinen
 • Vahva saavutettavuuslain ja -direktiivin tuntemus