Palvelumuotoilu ja liiketoimintakonsultointi

Digitalisoimme liiketoimintasi ja muotoilemme parempaa asiakaskokemusta

Digitalisaation kokonaisvaltainen hyödyntäminen edellyttää hyvää ymmärrystä asiakastarpeista sekä liiketoimintaympäristössä tapahtuvista muutoksista ja murroksista.

Näiden lisäksi tarvitaan osaamista liiketoiminnan kehittämisestä, palvelumuotoilusta sekä eri teknologioiden tarjoamista mahdollisuuksista.

Autamme sinua tekemään parempaa liiketoimintaa muuttuvassa maailmassa.

Digia Foresight – näkemystä!

Digitalisaatio muuttaa kaiken. Miten sinun organisaatiosi vastaa tähän haasteeseen?

Digia Foresight auttaa sinua hyödyntämään digitalisaation toimialallesi avaamat uudet arvontuottomahdollisuudet sekä uudistamaan liiketoiminta- ja palvelumallisi tämän päivän ja huomisen vaatimuksien tasolle.

Digia Design – asiakaselämyksiä!

Elämyksellisyys on avain voittavien asiakaskokemuksien tarjoamiseen.

Digia Design luo ymmärrystä asiakkaidesi tarpeista ja mielihaluista. Suunnittelemme yhdessä kanssasi digitaalisia palveluita, joiden käyttäminen synnyttää mieleenpainuvia elämyksiä, kasvua liiketoiminnallesi ja tehokkuutta palveluihisi.Digia Foresight -konsultointipalvelut, joilla digitalisoimme liiketoimintasi ja palvelusi:

Digitaalinen strategia

Rakennamme kilpailuetua digiajan liiketoimintamalleilla. Hyödynnämme digitalisaation, teknologian ja ekosysteemien mahdollisuuksia. Tuomme kysynnänluonnin, asiakaspalvelun, palveluntuotannon, tuotekehityksen ja ansaintalogiikan mallit digiaikaan.

Palvelutarjoaman kehitys

Tunnistamme eri asiakasryhmien erinomaisen asiakaskokemuksen tekijät palvelupolun kaikissa vaiheissa. Kuvaamme palvelut, sisällöt ja palveluprosessit sekä tunnistamme eri palvelukanavien roolin. Lopputuloksena syntyy asiakaslähtöinen palvelumallin kuvaus ja kehittämisen tiekartta.

Palvelujen suunnittelu

Jatkokehitämme ja testaamme valitsemasi aihiot oikeiden asiakkaiden kanssa. Tunnistamme toimivat palveluideat, jatkamme niiden kehittämistä ja luomme uutta liiketoimintaa. Lopputuloksena syntyy valmiita, testatusti toimivia digitaalisia palveluita.

Palvelujen tuotteistus

Tunnistamme toiminnan nykytilan ja tulevaisuuden asettamat vaatimukset. Kuvaamme palveluvision sekä prosessit, palvelut ja -kuvaukset, roolit ja vastuut palvelutuotannon kehittämiseksi. Lopputuloksena syntyy päivitetty palvelumalli, sekä työkalu, jonka avulla toiminta pysyy ajan tasalla toimintaympäristön muutoksessa.Digia Design -muotoilupalvelut, joilla luomme palveluillesi voittavan asiakaskokemuksen:

Konseptisuunnittelu

Kokeneet palvelumuotoilijamme innovoivat menestyksekkäitä palveluita, jotka vastaavat käyttäjien todellisiin tarpeisiin ja yrityksen liiketoiminnan tavoitteisiin. Huomioimme suunnitelmissamme aina myös palvelun kannattavan toteutuksen ja teknologisen kehityksen tuomat uudet liiketoiminnan mahdollisuudet.

Käyttökokemussuunnittelu

Luomme merkityksekkäitä digitaalisia palveluita, jotka tukevat käyttäjien tarpeita ja ilahduttavat käyttökokemuksellaan. Varmistamme monipuolisesti palveluiden soveltuvuuden käyttäjille, asiakastarpeiden kartoituksesta prototyyppiin tai lopullisen palvelun käytettävyystestaukseen.

Visuaalinen suunnittelu

Visuaalisella suunnittelulla on kiistaton merkitys käyttäjän saamalle laatumielikuvalle. Kokeneet designerimme luovat digitaaliselle palvelulle korkeatasoisen visuaalisen ilmeen, joka myös ilahduttaa loppukäyttäjiä. Tarvittaessa toteutamme koko digitaalisen brändi-ilmeen alusta asti.

Käytettävyystestaus

Varmistamme palvelusi käytettävyyden testaamalla sitä aitojen asiakkaiden ja käyttäjien kanssa. Käytettävyysasiantuntijamme analysoivat palvelusi toimivuuden sekä käyttäjän että liiketoimintasi tavoitteiden toteutumisen näkökulmasta, huomioiden myös esteettömyysvaatimukset ja määräykset.

Haluatko kuulla lisää palveluistamme?

Ota yhteyttä

Takaisin ylös