pilvialustapalvelut.jpg

Pilvialustapalvelut

Hallittu siirtymä ja sujuvaa operointia pilvessä

________  _

Verkostomainen toiminta ja jouhevasti toimivat digitaaliset palvelut edellyttävät datan ja alustojen helppoa yhdisteltävyyttä. Pilviympäristöt tekevät tämän mahdolliseksi. Pilvi tuo järjestelmien hallintaan ja kehittämiseen joustavuutta ja skaalautuvuutta kustannustehokkaasti. Näin pilvialustoille rakennetut järjestelmät tukevat liiketoiminnan kasvua ja muutosta.

Pilvi liittyy tänä päivänä kaikkeen digitalisointiin: olemassa olevia järjestelmiä siirretään pilvialustoille ja uudet järjestelmät hankitaan yhä useammin palveluna. Toisaalta kaikki tieto ei siirry pilveen heti, vaan siirtymä ottaa aikaa. Esimerkiksi tietoturvaan ja -suojaan liittyvistä syistä erilaisille hybridiratkaisuille on paikkansa. Tänä päivänä tosin pilviratkaisujen tietoturva on korkealla tasolla, ja usein pilvi voi olla jopa tietoturvallisin ratkaisu.

Autamme suunnittelemaan organisaatiollesi sopivan alustapalveluiden kokonaisuuden tietoturva huomioiden. Olemme kumppanisi pilvimaailmaan siirtymiseen, pilviympäristöissä operointiin sekä alustapalvelujesi jatkuvaan kehitykseen. Pilviteknologioiden lisäksi hallitsemme on-premises- sekä hybridiratkaisut.

Ratkaisumme pohjautuvat kolmen kumppanin alustoille, joille uskomme yritysten ja organisaatioiden digitalisoinnin tulevaisuudessa rakentuvan: Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure ja Google Cloud Platform.

Cloud Fast Track – tiekartta pilveen

Autamme suunnittelemaan sujuvan pilvisiirtymän, joko kokonaan pilvialustoja tai tarpeen mukaan on-premises-alustapalveluja kokonaisuuteen yhdistäen.

Cloud Migration Services – hallittu pilvisiirtymä

Olemme kumppanisi sujuvaan ja hallittuun pilvisiirtymään.

Managed Cloud Services – ennakoivaa valvontaa 24/7

Varmistamme liiketoimintasi jatkuvuuden pilvialustoilla.

Uusia palveluita ja bisnestä pilviympäristössä

Pilvi tarjoaa joustavan alustan digitaalisille palveluille, datan varastoinnille ja hyödyntämiselle tai ydinprosesseja ohjaaville järjestelmille.