Skip to content

Case Hätäkeskuslaitos

Luottokumppani auttaa varmistamaan arjen sujuvuuden ja toiminnan kehittämisen

Hätäkeskuslaitos on merkittävä toimija suomalaisessa yhteiskunnassa. Sillä on kriittinen rooli olla mukana huolehtimassa muiden viranomaisten kanssa yhteiskunnan ja sen kansalaisten turvallisuudesta. Toiminnan mahdollistavat erityisvaatimukset täyttävät järjestelmät ja turvaluokitellut järjestelmäympäristöt, sekä uudet digitaaliset palvelut, joita kehitetään tarkkaan valittujen kumppaneiden kanssa tiiviissä yhteistyössä.

Hätäkeskuslaitoksen lakisääteisenä tehtävänä on hätätilanteita koskevien hätäpuheluiden vastaanottaminen ja arviointi sekä tehtävän välittäminen pelastus-, poliisi- tai sosiaali- ja terveystoimen viranomaiselle välittömiä toimenpiteitä varten.

"Tehtävässämme onnistuminen edellyttää, että käyttämämme teknologiat ja järjestelmät ovat toimintavarmoja ja toimintaympäristömme vaatimustemme mukaisesti turvaluokiteltu. Teemme tiivistä yhteistyötä rajallisen määrän kumppaneita kanssa, ja edellytyksenä on näiden valmiuksien lisäksi tietysti se, että he tuntevat erittäin hyvin toimialamme", kertoo Hätäkeskuslaitoksen tietohallintopäällikkö Jesse Fågel.

Digia on toiminut Hätäkeskuslaitoksen kumppanina jo parinkymmenen vuoden ajan ja yhteistyötä tehdään monella eri ratkaisualueella. Tavoite on kuitenkin yhteinen – tukea Hätäkeskuslaitoksen päivittäistä työtä sekä kehittää ja toimittaa uusia palveluita toiminnan tehostamiseksi.

"Meillä on pitkä yhteistyö Digian kanssa. Digia on niitä harvoja kumppaneita, joilla on hätäkeskustoiminnan osaaminen. Tämä helpottaa uusien kehityshankkeiden ja muiden ratkaisuehdotusten tekemistä. Hätäkeskuslaitokselle on tärkeää, että tällaista osaamista ja kokemusta on edelleen tarjolla", Fågel sanoo.

Mitä teimme

Millä teimme

 • Jira+Confluence
 • React Native
 • Kubernetes
 • Docker+Podman
 • PostgreSQL+PostGIS
 • OSM+OSRM
 • Geoserver
 • GDAL/OGR
 • MapProxy
 • Oracle+PL/SQL
 • Apache http+Tomcat
 • NestJS
 • Node
 • Java/bash/php
 • Progress Sonic MQ

Meillä on pitkä yhteistyö Digian kanssa. Digia on niitä harvoja kumppaneita, joilla on hätäkeskustoiminnan osaaminen. Tämä helpottaa uusien kehityshankkeiden ja muiden ratkaisuehdotusten tekemistä. Hätäkeskuslaitokselle on tärkeää, että tällaista osaamista ja kokemusta on edelleen tarjolla.

Jesse Fågel, tietohallintopäällikkö, Hätäkeskuslaitos

Kumppanin on tunnettava uudet teknologiat ja osattavat soveltaa niitä hätäkeskustoimintaan

Hätäkeskuslaitoksen arkipäivää tukevat mm. asiantuntijapalvelut, arkkitehtuuri- ja integraatiopalvelut, tiedonhallinta- ja arkistointipalvelut. Kehitystyössä on hyödynnetty mm. Digian sovelluskehitysosaamista sekä tietoturvapalveluiden asiantuntijapalveluita. Kansalaisille näkyvin ja tunnetuin yhteistyön tulos on 112 Suomi -mobiilisovellus, jota myös kehitetään koko ajan aktiivisesti eteenpäin.

"Lisäksi arvostamme kumppaneissamme sitä, että he tuntevat uudet teknologiat ja osaavat soveltaa niitä hätäkeskustoimintaan. Digia on tarjonnut uusien ratkaisujen suunnitteluun mm. fast track -tyyppistä yhteistyömallia ja teknologioiden soveltuvuustodennusta. Näistä on ollut hyötyä projekteissamme, kun olemme tehokkaasti päässeet kokeilemaan uusia mahdollisuuksia."

Onnistumisen takaa molemmin puolinen luottamus ja pitkä yhteistyö

Kuten muillakin toimialoilla, myös Hätäkeskuslaitoksen toimintaympäristö muuttuu vauhdilla ja uusien teknologioiden ja sovellusten hyödyntämistä arvioidaan aktiivisesti. Muun valtion hallinnon tapaan organisaatio on mm. siirtymässä entistä enemmän kohti pilvipohjaisten ratkaisujen hyödyntämistä. Pilvipalveluita hyödynnetään erityisesti järjestelmien kehitysympäristöinä ja versionhallinnassa. Toimintakriittiset järjestelmät tullaan sijoittamaan turvaluokka TL III ja TL IV -vaatimusten mukaisiin ympäristöihin. Tukijärjestelmät sijoitetaan lähtökohtaisesti TL IV -ympäristöihin. Lähivuosien painopistealueita ovat hätäkeskustoimintaan liittyvien uuden viranomaisradioverkon (Virve2) ja uusien hätäilmoituskanavien käyttöönotot. Myös reaaliaikaisen pikaviestinnän (RTT) ratkaisua ollaan jo suunnittelemassa.

"Olemme pystyneet Digian kanssa toteuttamaan kehitystehtäviämme joustavasti ja ketterästi. Onnistumisen takaa molemmin puolinen luottamus ja pitkä yhteistyö. Jatkossa onnistumiseen tarvitaan uusien teknologioiden osaamista ja hallintaa. Digian on hyvä pitää kiinni hätäkeskustoiminnan osaamisestaan. Kumppanuuden nimissä meidän taas tulee mahdollistaa julkisten hankintojen rajoissa uusia projekteja, joissa osaamista voidaan edelleen syventää", Fågel toteaa.

Lue lisää yhteistyöstä: 112 Suomi -sovellus kasvoi Digian ja Hätäkeskuslaitoksen yhteistyöllä hätäpaikannuksesta eri viranomaisten yhteiseksi turvallisuusalustaksi