Lehdistötiedote

112 Suomi -mobiilisovellusta kehitetään poikkeusolojen tiedottamiseen ja muuhun viranomaisviestintään

112 Suomi -mobiilisovellukseen julkaistaan uutena ominaisuutena viranomaistiedottaminen. Uusi ominaisuus kehitettiin nyt nopeasti käyttöön, jotta se palvelisi tarvittaessa poikkeusoloihin ja koronaepidemiaan liittyvää tiedottamista. Viranomaistiedotteita voidaan julkaista kaikille käyttäjille tai vain käyttäjille tietyllä maantieteellisellä alueella.

112 Suomi -sovelluksen aktiivisten käyttäjien määrä on tehnyt siitä erittäin hyvän työkalun välittää erilaista tietoa ja ohjata ihmiset oikean viranomaisen palvelun äärelle. Uusi ominaisuus, viranomaistiedotteiden välittäminen, vahvistaa sovelluksen merkitystä keskeisenä viranomaispalvelujen alustana.

112 Suomi -sovellukseen tuotiin vaaratiedotteet noin vuosi sitten. Nyt uusi ominaisuus mahdollistaa sovelluksen hyödyntämisen myös matalamman kynnyksen tiedottamisessa ja väestön informoinnissa erilaisissa tilanteissa. Uusi viranomaistiedote-ominaisuus toimii samalla tavalla kuin vaaratiedotteet. Uusi ominaisuus kehitettiin nyt nopeasti käyttöön, jotta se palvelisi tarvittaessa poikkeusoloihin ja koronaepidemiaan liittyvää tiedottamista. Tarkoitus kuitenkin on, että ominaisuutta hyödynnetään jatkossa myös muuhun erilaiseen viranomaistiedottamiseen.

Viranomaistiedotteella vähennetään epätietoisuutta, huhuja ja opastetaan toimimaan oikein

112 Suomi -sovelluksen viranomaistiedotteella tarkoitetaan erilaisia poikkeuksellisiin tilanteisiin, hälytystehtäviin, harjoituksiin tai olosuhteisiin liittyviä viestejä ja ohjeita ihmisille, joilla vähennetään esimerkiksi huhuja ja yhteydenottoja hätänumeroon tai opastetaan ihmisiä toimimaan oikein. Viranomaistiedotteita käytetään tilanteissa, joissa on katsottu olevan tarpeen informoida tai ohjeistaa väestöä jostain tilanteesta tai tapahtumasta, mutta vaaratiedottamisen kynnys ei kuitenkaan ylity. Tiedottamisen tarpeen ja sisällön ratkaisee toimintaa johtava viranomainen.

Tällaisia tapauksia voivat olla esimerkiksi erilaiset laajamittaiset tilanteet, missä on syytä ohjeistaa alueen asukkaita oikeaan toimintaan tai vaikkapa kadonneista henkilöistä kuten lapsista tai dementikoista informointi rajatulla alueella. Myös erilaisista viranomaisten harjoituksista asuinalueilla tai hätärakettien ampumisharjoituksista voidaan antaa tiedote alueellisesti, jolla vältetään turhia puheluita hätäkeskukseen ja sitä kautta aiheettomia hälytyksiä yksiköille. Tiedotteisiin voidaan lisätä linkki toimintaa johtavan viranomaisen tarkempaan tiedottamiseen.

"Kaikkia erilaisia tilanteita ei ole vielä tunnistettu ja suunniteltu. Tavoitteenamme on, että näitä erilaisia tilanteita ja tiedotusprosessia suunnitellaan yhdessä eri viranomaisten kanssa muun muassa Hätäkeskuslaitoksen valtakunnallisessa yhteistyöryhmässä", sanoo hätäkeskuspalveluiden johtaja Marko Nieminen Hätäkeskuslaitokselta.

Viranomaistiedotteet kirjaa järjestelmään Hätäkeskuslaitoksen johtokeskus tiedottavan viranomaisen määrittämän sisällön ja maantieteellisen rajauksen mukaisesti. Tiedotteet annetaan sovelluksessa molemmilla kansalliskielillä ja kukin tiedottava viranomainen huolehtii omin toimenpitein virallisten tiedotteidensa välittämisestä saamenkielillä, kun tilanne sitä vaatii, muilla tiedotuskanavilla. Viranomaistiedote-ominaisuuden saaminen käyttöön edellyttää sovelluksen päivittämistä.

Viranomaistiedotteen merkkiääni piippaa puhelimissa normaalilla viestiäänellä

Sovellukseen tuleva viranomaistiedote näkyy käyttäjälle kuten muutkin viestit erilaisista sovelluksista.

"Ilmoitus viranomaistiedotteesta näkyy puhelimen näytöllä ja samalla puhelimesta kuuluu sama, käyttäjän itsensä valitsema merkkiääni kuin muissakin puhelimen ilmoituksissa. Viranomaiset voivat lähettää tiedotteen myös tilanteen jatkumisesta ja päättymisestä, ja ne näkyvät vastaanottajalla samalla tavalla kuin ensimmäinen tiedote", kertoo Hätäkeskuslaitoksen sovellusasiantuntija Sami Suomalainen.

Ilmoituksen pääsee lukemaan klikkaamalla ilmoitusta tai sovelluksen yläkulmasta aukeavaa valikkoa. Valikosta näkee kaikki voimassa olevat viranomaistiedotteet. Viranomaistiedotteen kieli, suomi tai ruotsi, määräytyy sen mukaan, minkä kielen käyttäjä on sovellukseen määritellyt. Jos käyttäjällä on puhelimensa kieleksi valittu englanti, viranomaistiedotteet näkyvät hänelle suomeksi.

”Kaverille tuli ilmoitus viranomaistiedotteesta, mutta minulle ei. Miksi?”

Puhelinten omat käyttöjärjestelmät saattavat rajoittaa myös viranomaistiedotteiden läpituloa. Sami Suomalaisen mukaan ilmoitus voi jäädä tulematta esimerkiksi silloin, jos puhelin on virransäästötilassa tai paikannus ei ole jostain syystä onnistunut.

"Puhelinvalmistajilla on omia rajoituksiaan, joita sovellus ei voi ohittaa. Esimerkiksi puhelimeen tulevien ilmoitusten määrää on saatettu rajoittaa. Jos tuo määrä on tietyllä aikajaksolla jo täynnä, puhelin ei päästä vaaratiedotetta läpi. Rajoitteista löytyy lisätietoa sivulta www.112.fi", hän kertoo.

112 Suomi -sovelluksen ja uudet ominaisuudet on Hätäkeskuslaitoksen kanssa yhteistyössä toteuttanut Digia.

112 Suomi -mobiilisovelluksen viranomaistiedoteominaisuus julkaistaan 22. huhtikuuta. Käyttäjien tulee päivittää sovellus, jotta kaikki uudet ominaisuudet tulevat käyttöön.

Lisätietoja:
Hätäkeskuslaitos
Marko Nieminen
hätäkeskuspalveluiden johtaja
puh. 0295 481 291
marko.nieminen@112.fi
 

Haluatko pysyä ajan tasalla Digian kuulumisista?

Tilaan:

Uutiset / Lehdistötiedotteet / Pörssitiedotteet / Johdon liiketoimet
Lehdistötiedotteet
Pörssitiedotteet / Johdon liiketoimet

Tutustu tietosuojaselosteeseemme

Valitse 'En ole robotti'
*