Uutinen

Tasa-arvon päivänä puhumme monimuotoisuudesta – listasimme 8 faktaa Digiasta

Monimuotoisuuden edistäminen on Digialla osa yritysvastuuta. Tavoitteenamme on, että monimuotoisuus ja mukaan ottaminen toteutuvat Digiassa organisaation eri tasoilla.

Suomessa liputetaan 19.3. Minna Canthin ja tasa-arvon päivän kunniaksi. Tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja monimuotoisuuden edistäminen on tärkeä teema yhteiskunnan kaikilla tasoilla – myös työyhteisöissä. IT- ja teknologia-alalla monimuotoisuudella on erityinen merkitys. Toimiala suunnittelee palveluja ja tuotteita kaikkien käyttöön. Monimuotoinen työyhteisö uudistuu, tuottaa innovatiivisempia ratkaisuja ja huomioi erilaisia käyttäjäryhmiä huolellisemmin. IT-ala myös kasvaa vauhdikkaasti, ja on tärkeää saada alalle osaajia laajasti erilaisista väestöryhmistä.

Hyvinvoiva ja monimuotoinen henkilöstö on myös yksi Digian vastuullisuuden tavoitteista. Digia haluaa tarjota kaikille turvallisen ja terveellisen työympäristön, jossa jokaista arvostetaan omana itsenään. Digian tavoitteena on, että työhyvinvointi on toimialan huippua ja että monimuotoisuus ja mukaan ottaminen toteutuvat organisaation eri tasoilla. Hyvinvointia tukee muun muassa elämäntilanteeseen sopiva työkuorma, valmentava johtaminen ja tuki oman osaamisen kehittämiseen. Hyvinvointiin vaikuttaa myös se, että kohtelemme työyhteisönä toisiamme arvostavasti ja tasavertaisesti.

Digialla monimuotoisuutta edistetään muun muassa johtoa ja henkilöstöä kouluttamalla, monimuotoisuutta peilaavia mittareita seuraamalla, sisäisellä dialogilla monimuotoisuudesta ja yhdenvertaisuudesta, sekä osallistumalla verkostotoimintaan, kuten Women in Tech ja Mimmit koodaa -verkostoihin. Näin voimme tukea monimuotoisia ääniä teknologia-alalle ja opimme itsekin jatkuvasti lisää. Digialla toimii myös Diversity-heimo, jonka tavoitteena on käydä avointa, aktiivista keskustelua ja etsiä arjen keinoja vahvistaa työyhteisömme monimuotoisuutta ja kokemusta mukaan ottamisesta (diversity & inclusion).

”D&I-painopisteitämme ovat tänä vuonna henkilöstön kokemusten hahmottaminen datan ja tutkimuksen kautta sekä sisäisen D&I -ymmärryksemme lisääminen entisestään. Jatkamme kouluttautumista ja keskustelua esimerkiksi tiedostamattomista ennakkoluuloista. Koulutukset ovat olleet silmiä avaava kokemus siihen, miten erilaiset tiedostamattomat arvostukset vaikuttavat työyhteisössä ja samalla muistutus siitä, että mukaan ottavan työyhteisön rakentaminen vaatii aktiivista huomiota arjessa.  Jatkuva oppiminen on yksi keskeisistä kulttuuriperiaatteistamme, ja voimme koko ajan kehittyä työyhteisönä myös tällä alueella. Yhdessä rakennamme hyväksyvää, avointa ja arvostavaa kulttuuria monimuotoisten monimuotoisuusteemojen ympärille”, kommentoi Digian henkilöstö- ja kulttuurijohtaja Pia Huhdanmäki.

Tasa-arvon päivän kunniaksi listasimme 8 faktaa Digiasta. Tilastoilla on merkitystä tasa-arvon edistämisessä, ja niitä voi käyttää apuna vaikkapa sukupuolten aseman tunnistamisessa ja mahdollisten epäkohtien havaitsemisessa. Tutustu myös vastuullisuutemme vuosikertomuksessa >>8 faktaa digiasta.png

Haluatko pysyä ajan tasalla Digian kuulumisista?

Tilaan:

Uutiset / Lehdistötiedotteet / Pörssitiedotteet / Johdon liiketoimet
Lehdistötiedotteet
Pörssitiedotteet / Johdon liiketoimet

Tutustu tietosuojaselosteeseemme

Valitse 'En ole robotti'
*