Lehdistötiedote

Vastuullista datan hyödyntämistä, hiilineutraaliutta ja digiosaamista – Digia uudisti yritysvastuunsa periaatteet

Edistämme asiakasyhteistyössämme yhteiskunnan turvallista ja kestävää digitalisoitumista. Uudistetut yritysvastuun periaatteet laajentavat vastuullisuuden raportointia ja tarjoavat selkeän tiekartan vastuullisuuden kehittämiselle.

Maailma ympärillämme digitalisoituu vauhdilla. Samalla kun digitaaliset ratkaisut helpottavat arkea monin tavoin, ne herättävät myös kysymyksiä muun muassa tietoturvasta ja datan eettisestä käytöstä. IT-alan toimijoilla on suuri rooli vastuullisen digitalisaation edistäjinä. Samalla ala on merkittävä työllistäjä nyt ja tulevaisuudessa.

Digialla toteutettiin loppuvuodesta 2020 yritysvastuun määrittelytyö, jonka tavoitteena oli päivittää yritysvastuun olennaisimmat periaatteet, tavoitteet ja avainmittarit. Määrittelytyössä hyödynnettiin muun muassa eri sidosryhmien, kuten asiakkaiden, sijoittajien ja digialaisten näkemyksiä ja odotuksia vastuullisuudesta.

”Digia toteuttaa laajoja asiakashankkeita niin julkisella sektorilla kuin yrityksille eri toimialoilla. Sitä kautta vaikutuksemme suomalaisten arkeen, sekä siitä seuraava vastuu, on meille selvä asia. Vastuullisuus ja sen kehitys on luonnollinen osa Next Level -strategiaamme. Nyt tehdyn kehitystyön ja uudistettujen vastuullisuuden painopistealueiden avulla tuomme vastuullisuuden konkreettisemmin osaksi arjen toimintaa niin yritystasolla kuin jokaiselle digialaiselle”, kertoo Digian toimitusjohtaja Timo Levoranta.

Yritysvastuuta kolmella alueella

Digian yritysvastuun olennaisimmat aiheet on jaettu kolmeen painopistealueeseen, joilla kullakin on omat tavoitteet ja avainmittarit:

1. Kestävää digiarvoa asiakkaillemme ja toimivaa yhteiskuntaa rakentaen

Digian tavoitteena on toimia teknologisena edelläkävijäyrityksenä, jonka palvelut ja tuotteet edistävät yhteiskunnan ja ympäristön kehitystä ja hyvinvointia.

2. Kestävää digiosaamista työntekijöillemme ja koko Suomelle

Digian tavoitteena on olla teknologia-alalla haluttu työnantaja, jonka henkilöstön osaamisen arvo kasvaa työsuhteen aikana. Pyrimme myös vahvistamaan teknologiaosaamista ylipäätään yhteiskunnassa.

3. Kestävää digiarkea omassa työssämme ja ympäristöä kunnioittaen

Digia haluaa tarjota kaikille turvallisen ja terveellisen työympäristön, jossa jokaista arvostetaan omana itsenään. Digian tavoitteena on, että työhyvinvointi on toimialan huippua ja että monimuotoisuus ja mukaan ottaminen toteutuvat organisaation eri tasoilla. Kannamme myös huolta ympäristöstä ja otamme huomioon ympäristövaikutukset sekä omassa toiminnassamme että hankintaprosesseissa.

Raportoimme tuloksista vuosittain vuosikertomuksen yhteydessä. Lue lisää vuosikertomuksesta >>

Suurin vaikutus syntyy asiakkaidemme kautta – myös huoli ilmastosta näkyy periaatteissa

Jotta yritysvastuutoimilla voi saada aikaan vaikuttavia tuloksia, on ne syytä kohdistaa niihin asioihin, joilla on suurin vaikutus. Digian yritysvastuun painopistealueet ja tavoitteet onkin valittu sen perusteella, miten suuri vaikutus niillä on omassa arjessamme ja asiakastyössä.

”Digitalisaatiokehitys etenee yhteiskunnassa nopeasti. Millaisille järjestelmille ja palveluille tulevaisuuden yhteiskunta rakentuu? Ovatko ne tietoturvallisia, onko data suojattu? Ovatko palvelut saavutettavia ja huomioidaanko laajasti erilaisten käyttäjien tarpeet? Uskomme, että yksi Digian suurimmista vaikuttamisen mahdollisuuksista piilee tässä: edistämme asiakkaidemme kautta yhteiskunnan turvallista, kestävää digitalisoitumista”, Levoranta sanoo.

Samalla kun digitalisaatio muuttaa toimintatapoja, se muuttaa myös työn tekemisen tapoja ja työnkuvia. Myös uudenlaista osaamista tarvitaan eivätkä oppilaitosten koulutusohjelmat aina kykene vastaamaan muuttuvan työelämän vaatimuksiin tarpeeksi nopeasti. Siksi Digia kouluttaa vuosittain uusia osaajia omiin ja toimialan tarpeisiin.

”Näiden asioiden rinnalla ilmastonmuutos on niin iso uhka, ettei sitä voi ohittaa. Olemme jo aiemmin kehittäneet toimintaamme kestävämmäksi muun muassa panostamalla laitekierrätykseen ja toimipisteiden energiavalintoihin. Nyt olemme asettaneet tavoitteeksemme, että Digia on hiilineutraali yritys”, Levoranta kertoo.

”Pyrimme ensisijaisesti vähentämään päästöjämme, mutta olemme myös kompensoineet oman toimintamme päästöt vuoden 2020 osalta ollaksemme hiilineutraali jo nyt. Kompensaatioksi olemme rahoittaneet soiden ennallistamista Suomessa Hiilipörssin kautta. Kompensoinnilla ennallistetaan noin 9 hehtaaria suota Piitsonsuolla Pohjois-Karjalassa.”

Tutustu Digian vastuullisuuteen nettisivullamme >>

Tutustu vastuullisuuden painopistealueiden tuloksiin vuosikertomuksessamme>>

Lisätietoja:
Anne Puntari
Markkinointi- ja viestintäjohtaja
040 747 3357
anne.puntari@digia.com

Digia on ohjelmisto- ja palveluyritys, joka auttaa asiakkaitaan uudistumaan verkottuvassa maailmassa. Meitä digialaisia on yli 1 200. Juuremme ovat Suomessa, ja toimimme asiakkaidemme kanssa kotona ja kansainvälisesti. Rakennamme yhteispelillä maailmaa, jossa digitaalisuus toimii ja tuntuu. Digian liikevaihto vuonna 2020 oli 139,0 miljoonaa euroa. Yhtiö on listattuna Nasdaq Helsingissä (DIGIA). digia.com

Haluatko pysyä ajan tasalla Digian kuulumisista?

Tilaan:

Uutiset / Lehdistötiedotteet / Pörssitiedotteet / Johdon liiketoimet
Lehdistötiedotteet
Pörssitiedotteet / Johdon liiketoimet

Tutustu tietosuojaselosteeseemme

Valitse 'En ole robotti'
*