SIAM-tausta.jpg

SIAM-palvelu

Johda ja kehitä yrityksesi digitaalista kyvykkyyttä

________  _

Yritysten digitalisoidessa toimintaansa IT-palveluiden ja -toimittajien määrä kasvaa. Toimittajaverkoston paisuminen näkyy arjessa kirjavina käytäntöinä ja jopa vastuiden hämärtymisenä. IT-ekosysteemin hallinta vaatii paljon aikaa ja vaivaa, eikä IT-investoinneista välttämättä saada täyttä hyötyä irti.

Digian SIAM-palvelussa IT-ekosysteemin johtaminen ja hallinta on yhden, kokonaisvastuullisen kumppanin hartioilla. Palvelumme tuo IT-ekosysteemin hallintaan organisoinnin, prosessit ja työkalut, sekä osaavat SIAM-asiantuntijat. Ennen kaikkea varmistamme, että IT-palvelusi tukevat jatkuvasti ja liiketoimintasi kehitystä parhaalla mahdollisella tavalla.

SIAM-palveluun voi kuulua myös yrityksen IT-johtamisen strategisen tason palveluita, kuten kokonaisarkkitehtuurin hallinta ja data-analytiikka. Palvelu on helposti laajennettavissa muihin Digian palvelualueisiin, kuten integraatio- ja API-palveluihin, pilvipalveluihin, toiminnanohjaukseen ja digitaalisiin palveluihin.


SIAM-palvelun hyödyt

  • IT-palvelut tukevat liiketoiminnan tavoitteita ja tuottavat enemmän lisäarvoa liiketoiminnalle.
  • Liiketoiminnan jatkuvuuteen liittyvät riskit pienenevät.
  • Parempi läpinäkyvyys IT-palveluiden tuotantoon ja kustannuksiin.
  • Reagointi asiakkaiden tarpeisiin, IT-palvelupyyntöihin ja toimintaympäristön muutoksiin paranee.
  • Tehokkaampi vuorovaikutus helpottaa innovointia, ja kyvykkyys uusien liiketoimintamallien ja ekosysteemien hallintaan paranee.

Uskomme liiketoimintalähtöiseen SIAM-malliin

Sovitamme toimintamallit joustavasti asiakkaan arkeen

Ryhdikäs hallinto, selkeät prosessit ja selkeät työkalut ovat SIAM-palvelun ytimessä. Yksi ja sama sapluuna ei välttämättä tuo hyötyä kaikille, minkä vuoksi sovitamme toimintamallit joustavasti asiakkaan maailmaan. Tuntemuksemme asiakkaan ydinprosesseista varmistaa palvelun hyötyjen konkretisoitumisen.

Kehitys, data-analytiikka ja kokonaisarkkitehtuuripalvelut ovat osa SIAM-palveluamme

Jotta IT-palvelut tukevat liiketoiminnan jatkuvaa kehitystä, myös prosessien ja SIAM-toimintamallin on kehityttävä jatkuvasti. Data kertoo kehityskohteet ja kokonaisarkkitehtimme varmistavat, että kehityksen suunta on oikea.

Otamme arjessa vastuun IT-palveluiden operatiivisesta johtamisesta ja koordinoinnista

Toimimme tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa ja tuotamme palvelut Suomessa ja lähialueilla. Tämä mahdollistaa helpon kanssakäymisen ja aktiivisen dialogin operatiivisella, taktisella ja strategisella tasolla asti. Kanssamme asiakkaalle jää aikaa keskittyä liiketoiminnalle lisäarvoa tuottavaan työhön.

Suosimme palvelun vaiheistettua käyttöönottoa hallitun SIAM-polun varmistamiseksi

SIAM-toimintamalli on kokonaisuudessaan erittäin laaja. Siksi liikkeelle kannattaa lähteä niillä osioilla, joista on saatavilla nopeimmin hyötyä. Vaiheistuksella varmistetaan toimintamallin käyttöönoton onnistuminen sekä jalkautuminen arkeen. Myös toimintamallin kehityksen suunta on helpompi pitää oikeana, kun jokaisen vaiheen jälkeen tarkastellaan tuloksia ja suunnataan toimintaa niiden mukaisesti.

Huippuunsa viritetty kokonaisuus luo valmiudet digimatkalle

Digitaalinen transformaatio vaatii yritykseltä kattavaa kehitystyötä muun muassa alustojen, integraatioiden ja muiden teknologisten kyvykkyyksien sekä IT-palvelujen johtamisen ja hallinnan näkökulmasta. Meillä Digialla on kyvykkyyttä tarjota asiakkaalle SIAM-palvelun lisäksi myös kattava katalogi muita palveluita.