lowcode-banneri.jpg

Low-code

Vähäkoodista sovelluskehitystä liiketoimintasi digitalisoimiseksi

________  _

Low-code – mistä on kysymys?

 

Liiketoimintaa tukevien sovellusten tarve kasvaa jatkuvasti ja sovellukset tarvitaan käyttöön yhä nopeammalla aikataululla. Liiketoiminnoista löytyy paljon manuaalista työtä ja prosessivaiheita, jotka voisi digitalisoida. Samaan aikaan IT-osastot kärsivät usein osaaja- ja resurssipulasta, kun avoimiin tehtäviin on vaikeaa löytää hyviä asiantuntijoita ja kehitysjono kasvaa. Miten tämä ristiriita ratkaistaan?

Yksi lupaava ratkaisu on ns. low-code-alustat, joiden avulla voidaan luoda sovelluksia ja automaatioita ilman "perinteistä" koodaamista. Lähestymistavan idea pähkinänkuoressa on se, että low-code alustojen avulla myös liiketoiminnan edustajat pystyvät tuomaan asiantuntemustaan mukaan sovelluskehitykseen ja toteuttamaan sovelluksia ilman syvällistä IT-osaamista. Matalakoodiset alustat antavat teknologiasta kiinnostuneille ja prosessit tunteville asiantuntijoille mahdollisuuden hyödyntää omaa osaamistaan päivittäisten työkalujensa rakentamiseen.

Low-code alustat soveltuvat erinomaisesti sekä tiettyjen liiketoiminnan tarpeiden mukaisiin sovelluksiin että laajempien, liiketoimintakriittisten kokonaisratkaisujen rakentamiseen. 

Selvitys Suomen low-code -markkinasta

Teimme selvityksen low-code -markkinan tilasta Suomessa ja tulokset olivat yllättäviä: yli 40 % vastaajista ei ole koskaan kuullut low-code-alustoista ja myös monet IT-päättäjät ovat niistä vielä tietämättömiä alustojen mahdollisuuksista.

Mitä muuta saimme selville? Lue suomalaisen low-code-markkinan tilanteesta selvityksestämme.

Lue koko selvitys >>

selvitys_ympyrä.pngSovelluskehitystä ilman IT-osaamista

 

Low-code-alustojen yhteydessä puhutaan usein myös kansalaiskehittämisestä ja -kehittäjistä (Citizen developers). Siis siitä, että jokainen voi nyt itse rakentaa haluamansa sovellukset arkipäivää helpottamaan, turvallisesti

Digialla uskomme, että kaikkein monimutkaisempien sovellusten toteutuksiin tullaan jatkossakin tarvitsemaan sovelluskehityksen ammattilaisia. Tästä huolimatta matalakoodiset kehitysalustat tarjoavat kaikille liiketoiminnan, toimialan tai ei-teknisen funktion edustajille aivan uuden tavan osallistua omien työkalujensa rakentamiseen.Kenelle low-code työkalut sopivat?

 

Low-code työkalut sopivat erilaiset taidot omaaville työntekijöille aina kansalaiskehittäjistä kovan tason ohjelmistoinsinööreihin:

  • No code -työkalut yrityspuolen käyttäjille (”Excelin-tehokäyttäjät”), joilla ei välttämättä ole koodausosaamista, mutta he tietävät paljon prosesseista tai tietyistä toimialueista.

  •  Low code -työkalut asiantuntijoille, joilla on hieman enemmän teknistä osaamista, mutta jotka eivät kenties osaa koodata.

  • Työkalut pro / full stack -kehittäjille, jotka haluavat täyden hallinnan tai joiden on tarve rikastaa low code -sovelluksia mukautetulla koodilla.

Näin Digia toimii kumppanina low-code-kehityksessä

  1. Autamme asiakasta hahmottamaan low-code alustojen kyvykkyydet oman liiketoiminnan näkökulmasta

  2. Sparraamme ja koulutamme asiakkaan omia kansalaiskehittäjiä

  3. Kehitämme ratkaisuja yhdessä asiakkaan kanssa hybriditiimeinä

  4. Autamme asiakasta rakentamaan omaa sovelluskehitystä tukevan hallintamallin

  5. Toimitamme kustannustehokkaasti kokonaisratkaisut tai laajennukset nykyjärjestelmiin, low-code-alustoja hyödyntäen

  6. Otamme myös haltuun, ylläpidämme ja tuemme asiakkaan low-code-ratkaisu ja -alustojaLow-coden sovelluskohteita ja hyötyjä

 

Tyypillisiä sovelluskohteita ovat mm. mobiilisovellus tietylle työntekijäryhmälle, robottiautomaatio manuaalisen työn vähentämiseksi tai paperisten/Excel-pohjaisten kirjaustarpeiden korvaaminen helppokäyttöisellä sovelluksella.

Tärkein hyöty low-code alustoista organisaatioille on sovelluskehityksen nopeutuminen. Uusia tuotteita ja palveluita saadaan nopeammin julkaistua, eikä kehitykseen mene viikkoja tai kuukausia. Sovelluskehitys, automaatio, analytiikka ja botit saadaan myös käyttöön yhdeltä alustalta.

 

 

Microsoft logot.png

 

 

 

 

Power Platform – helppokäyttöinen ja monipuolinen kehitysalusta

Microsoft Power Platform on pilvipohjainen kehitysalusta, joka kattaa työkalut liiketoimintasovellusten kehityksestä raportointiin ja liiketoimintaprosessien automatisointiin. Power Platform myös integroituu saumattomasti Microsoft 365- ja Dynamics 365 -ratkaisuihin sekä satoihin muihin tietolähteisiin ja mahdollistaa näin tehokkaiden liiketoimintaratkaisujen luomisen nopeasti.

Kehitysalusta liiketoimintasi tarpeisiin

Microsoft Power Platformin työkalut tarjoavat helpotusta tilanteeseen, jossa tarve tehokkaille, luotettaville ja nopeasti toimitettaville liiketoimintasovelluksille kasvaa jatkuvasti. Microsoft Power Platform tuo myös kustannustehokkaan ratkaisun tilanteissa, joissa tarve liiketoimintaa tukeville ratkaisuille on suuri, mutta juuri omiin tarpeisiin soveltuvaa valmisratkaisua ei ole saatavilla tai investointi mittavaan järjestelmähankkeeseen ei ole mahdollista.

Lue lisää >>

 

 

siemens-busines-black.png

 

 

 

Mendix – työkalut ja alusta helppoon sovelluskehitykseen 

Mendixin alustan avulla yritykset voivat hyödyntää eri puolilta organisaatiota löytyvää asiantuntemusta ja resursseja sovelluste rakentamisessa. Näin voidaan hyödyntää organisaation sisällä olevien ihmisten ymmärrystä asiakkaiden oikeista liiketoimintaongelmista. 

Mendixin avulla yritykset voivat rakentaa pilvinatiiveja sovelluksia, jotka vastaavat heidän asiakastarpeisiinsa käyttäjätarpeet huomioiden ja laadusta tinkimättä. Mendixillä rakennettu sovellus voidaan asentaa mihin tahansa julkiseen pilveen (AWS, Google ja Azure) ja tämän lisäksi myös on-premise on tuettu. Mendix pohjautuu Java-teknologiaan ja sillä voi toteuttaa myös monimutkaisia liiketoimintakriittiisiä räätälöityjä ratkaisuja.

Nopeampaa ja tehokkaampaa sovelluskehitystä

Mendixin avulla sovellusten rakentamiseen kuluu vain murto-osa ajasta verrattuna perinteisiin kehitystyökaluihin – sovelluksen kehittäminen on 10 kertaa nopeampaa ja resursseja tarvitaan 70 % vähemmän. Tuomalla asiantuntijat mukaan sovellusten kehitystyöhön saavutetaan merkittävää kilpailuetua. IT-osastolla pysyy kontrolli kehitykseen, toimitukseen, riskeihin ja vaatimuksen mukaisuuteen liittyvissä näkökulmissa.

Lue lisää >>

  

Case Inhan tehtaat

Inhan Tehtaiden ydinjärjestelmät tuottivat paljon dataa, mutta raportointijärjestelmä kaipasi päivittämistä. Yhdessä Digian kanssa Inhan Tehtaat otti käyttöön uuden tietovaraston ja raportoinnin työkalun, joka luo uusia mahdollisuuksia datan hyödyntämiseksi.

Microsoft Power Platformin avulla toteutettu laadunhallintajärjestelmä auttaa Buster-alumiiniveneiden valmistajaa tekemään asiat kerralla oikein

Lue koko asiakastarina >>

Buster_ympyrä.pngKuva3_1145x300.png

 

Näin pääset alkuun

 

Nopeaa sovelluskehitystä IT:n ja liiketoiminnan yhteistyössä

 

Käyttäjäystävällisillä alustoilla oikeat sovellukset saadaan ketterästi käyttöön siellä missä niitä tarvitaan. Asiantuntijat voivat tuoda kehitysprojekteihin prosessiosaamistaan, jopa ilman koodaamista. Low-code alustat mahdollistavat innovaatioiden syntymisen ja nopeamman muutoksen, kun alusta asti projekteihin sitoutunut henkilöstö pystyy hyödyntämään sovelluksia työssään heti.

Digia pystyy lähestymään low-code-kumppanina sovelluskehitystä monipuolisesti: asiakkaan tarpeiden mukaan Digia voi rakentaa koko toteutuksen tai asiantuntijamme voivat työskennellä asiakkaan tiimin kanssa yhteistyössä hybriditiimeissä. Digian muu vahva osaaminen esimerkiksi integraatio- ja analytiikkatoiminnoissa tekevät meistä laaja-alaisen kumppanin myös low-code-projekteihin. Digia pystyy myös tarjoamaan asiakkaille käyttöönoton jälkeen erinomaiset tukipalvelut.

 

Haluatko lähteä kokeilemaan low-code -kehittämistä Digian kanssa?

 

Ota yhteyttä