tuotetiedonhallinta.jpg

Tuotetiedonhallinta

Tehosta monikanavaista liiketoimintaasi tuotetiedonhallinnan avulla

________  _

Asiakkaat ja muut sidosryhmät vaativat entistä tarkempaa, ajantasaisempaa ja relevantimpaa tietoa tuotteista.

 

Keskitetty tuotetiedonhallinta varmistaa tarkan ja ajankohtaisen tuotetarjonnan, jonka avulla erotut eduksesi kilpailijoista luomalla erinomaisen asiakaskokemuksen jokaisessa myyntikanavassa.

 

Parhaimmillaan PIM-järjestelmä toimii kaiken tuotetiedon varastona, jonka kautta tuotetietoa hallinnoidaan, rikastetaan, rakennetaan, luokitellaan, käännetään eri kielille ja jaetaan eri kanaviin.

 

Kanssamme toteutat tuotetiedonhallinnan käyttöönoton kaikki vaiheet: suunnittelun, toteutuksen ja käyttöönoton, integraatiot tarvittaviin järjestelmiin, käyttäjien koulutuksen ja ratkaisun ylläpidon.


Tuotetiedonhallinnan hyödyt näkyvät läpi organisaation

Keskitetyn tuotetiedonhallintaratkaisun tuomat hyödyt ovat moninaiset: yhdessä paikassa ylläpidetty tieto on samanaikaisesti sekä organisaatiosi että asiakkaidesi saatavilla. Samaa tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi markkinointimateriaaleissa, katalogeissa ja verkkokaupassa.

Tuotetiedonhallinta täydentää kaikkikanavaista palvelukokemusta ja auttaa luomaan eheän tarinan tuotteen takana.

Hyvin toimiva tuotetiedonhallinta myös sujuvoittaa organisaatiosi sisäisiä prosesseja. Tiedon ollessa saatavilla yhdestä paikasta uusien tuotteiden saaminen markkinoille nopeutuu ja aikaa vapautuu myyntiin, markkinointiin ja liiketoiminnan kehittämiseen.

Tuotetiedonhallinnan käyttöönoton kolme vaihetta

1. Kartoitus

Tunnistamme tuotetiedonhallinnan nykytilan ja käyttötarpeet, sekä kartoitamme tuotetiedon lähteet.

2. Toteutus

Valitsemme yhdessä asiakkaan kanssa sopivan tuotetiedonhallinnan ratkaisun kartoituksen ja määrittelyjen perusteella. Toteutamme tarvittavat integraatiot muihin järjestelmiin ja kanaviin.

3. Käyttöönotto

Autamme tuotetiedonhallinnan käyttöönotossa ja prosessien suunnittelussa. Koulutamme tuotetiedonhallintajärjestelmän pääkäyttäjät ja tarjoamme tuen ratkaisulle.