case beweship

Kansainväliseen toimintaan soveltuva asiakkuudenhallinta- ja toiminnanohjausjärjestelmä


Vuonna 2005 Beweship tarvitsi kunnollisen kuljetus- ja huolinta-alan yrityksen tarpeisiin keskittyvän asiakkuudenhallinta- ja toiminnanohjausjärjestelmän. Yritys valitsi ratkaisuksi Digia Logistics -toiminnanohjausjärjestelmän, joka vastasi Beweshipin tarpeisiin tarjoamalla kattavan toiminnanohjausjärjestelmän lisäksi muun muassa yhteyden yrityksen talousohjelmaan.

Yhteistyömme Digian kanssa sai alkunsa, kun etsimme ratkaisua, joka täyttäisi kaikkien toimipisteidemme vaatimukset. Perusedellytyksenä olikin kansainväliseen toimintaan soveltuva versio. Digia Logistics osoittautui sopivaksi vaihtoehdoksi.

Bengt Westerholm, toimitusjohtaja, Oy Beweship Ab

mita-teimme.pngMitä teimme

milla-teimme.pngMillä teimmeTavaravirtojen toimivaa hallintaa

Uutta asiakkuudenhallinta- ja toiminnanohjausjärjestelmää miettiessään Beweship etsi ratkaisua, joka vastaisi kuljetus- ja huolinta-alan yrityksen tarpeisiin ja jonka järjestelmät soveltuisivat myös kansainväliseen toimintaan. Tarpeisiin vastasi Digia Logistics, kuljetus- ja logistiikkayritysten toiminnanohjausjärjestelmä.

"Jatkuvat investoinnit IT-ratkaisuihin varmistavat, että järjestelmämme pystyvät entistä tehokkaammin seuraamaan tavaravirtojen liikkeitä noudosta toimitukseen. Yhteistyömme Digian kanssa sai alkunsa etsiessämme ratkaisua, joka täyttäisi kaikkien toimipisteidemme vaatimukset. Perusedellytyksenä olikin kansainväliseen toimintaan soveltuva versio. Digia Logistics osoittautui sopivaksi vaihtoehdoksi", sanoo Oy Beweship Ab:n toimitusjohtaja Bengt Westerholm.

Vuonna 2005 solmittu toimitussopimus kattaa Beweshipin myynnin, asiakashallinnan, maa-, meri- ja lentorahtiliikenteen, sekä huolinnan, terminaalitoimintojen ja varastoinnin järjestelmien uusimisen.

Helppokäyttöisyys ja tukipalvelut merkittävässä osassa

Digia panostaa koko kaupan arvoketjun ratkaisutarjontaan, joista tavaravirtojen hallinta on yksi merkittävä osa. Digia Logistics -järjestelmä on modulaarisen rakenteensa vuoksi sovitettavissa kuhunkin asiakasympäristöön ja tarpeeseen sopivaksi.

Ratkaisun täydellinen sisäinen integraatio ja integroitavuus Beweshipin muihin tietojärjestelmiin mahdollistaa reaaliaikaisen tiedonsiirron järjestelmän sisällä ja sovellusten välillä. Lisäksi järjestelmän käyttö on yksinkertaista visuaalisen käyttöliittymän avulla.

Ulkomailla tapahtuvan järjestelmän käytössä oli muutama merkittävä haaste, jotka ennakoitiin ennen projektin alkamista. Näihin kuuluivat muun muassa kulttuuri, kieli, sekä linjayhteydet ja nopeudet, jotka huomioitiin alusta alkaen.

Beweship piti tärkeänä, että uusi järjestelmä sisältää kattavan toiminnanohjauksen lisäksi yhteyden talousohjelmaan. Myös järjestelmän jatkokehitys ja tarpeiden mukaan kumpuavat ideat nousivat oleellisena toiveena esiin. Järjestelmän helppokäyttöisyys oli myös tärkeää, samoin kuin järjestelmän tukipalvelujen helppo tavoitettavuus. Digia Logistics -järjestelmä vastasi kaikkiin näihin vaatimuksiin.

Projektin kansainvälinen luonne oli Digialle mielenkiintoinen haaste.

Aikataulussa pysyminen tärkeää

Käyttöönotto Beweshipissä tapahtui alkuperäisten suunnitelmien mukaan ensin Baltian maissa ja Puolassa, ja sen jälkeen myös Suomessa ja Beweshipin muissa konttoreissa. Tiedonvälityksen hallinta, nopeus ja luotettavuus ovat välttämättömiä tekijöitä logistisen ketjun toimivuuden ja tuottavuuden kannalta. Digian kuljetus- ja logistiikkaratkaisujen avulla informaatio siirtyy järjestelmästä toiseen, läpi koko tilaus-toimitusketjun, nopeasti, joustavasti ja turvallisesti.

Projektin kansainvälinen luonne oli Digian myyntipäällikkö Tapio Sulkon mukaan mielenkiintoinen haaste.

"Yhteistyö Beweshipin järjestelmäprojektista vastaavien henkilöiden kanssa on sujunut todella hyvin koko projektin ajan", Sulkko lisää.