case db schenker

Helppokäyttöinen ja visuaalinen huolintajärjestelmä


DB Schenker tarvitsi 2000-luvun alussa huolintajärjestelmän, joka vastaisi tulliviranomaisten vaatimuksiin ja olisi integroitavissa yrityksen kansainvälisiin pääjärjestelmiin. Ratkaisuksi valittiin Digia Logistics -ratkaisu, joka integroitiin DB Schenkerin muihin tietojärjestelmiin kaksisuuntaisesti mahdollistaen näin reaaliaikaisen tiedonsiirron ratkaisun sisällä ja taustasovellusten välillä.

Digia osaa huomioida liiketoimintamme haasteet. Olemme erittäin tyytyväisiä Digian ratkaisujen helppokäyttöisyyteen ja henkilöstön osaamiseen.

Ville Raevuori, Customs Specialist, DB Schenker

mita-teimme.pngMitä teimme

milla-teimme.pngMillä teimmeHelppokäyttöinen ja visuaalinen huolintajärjestelmä auttaa vastaamaan Tullin vaatimuksiin

Digia Logistics -tuoteperhe vastasi DB Schenkerin tarpeeseen saada käyttöönsä huolintajärjestelmä, joka vastaisi tulliviranomaisten vaatimuksiin.

Yhteistyö DB Schenkerin ja Digian välillä alkoi jo vuonna 2001, kun DB Schenker otti käyttöönsä Digia Logistics -tuoteperheen moduuleita. Tavoitteena oli saada käyttöön huolintajärjestelmä, joka täyttäisi kaikki tulliviranomaisten silloiset ja tulevat uudet vaatimukset sekä olisi integroitavissa DB Schenkerin kansainvälisiin pääjärjestelmiin. Käytössä olevaa järjestelmää on vuosien saatossa kehitetty tiiviissä yhteistyössä.

Reaaliaikaista tiedonsiirtoa ratkaisun sisällä ja taustasovellusten välillä

DB Schenker otti aluksi käyttöönsä Digia Logistics -tuoteperheen moduuleista Digia ProSpedin. Digia ProSped on huolintaliikkeille kehitetty pakettiratkaisu, joka täyttää kaikki Suomen tulliviranomaisten vaatimukset niin lomaketulosteiden kuin sähköisen tiedonsiirronkin osalta. Digia ja DB Schenker olivat Suomessa ensimmäisten joukossa pilotoimassa ProSped -ohjelmistolla kaikkia Tullin uusia menettelyjä.

ProSpedissa on käytössä tuonnin ITU-tullaus, viennin ELEX-menettely, tuonnin ja viennin tilastoilmoitukset EDI-sanomin, NCTS-passitusmenettelyt sekä AREXin saapuminen poistumispaikalle ja saapumisen yleisilmoitus -menettely. Lisäksi XML-muotoiset sanomat välitetään Tulliin käyttäen Digian Tullin suora sanoma-asiointi -moduulia. Menettelyssä hyödynnetään myös Tullin sanomatiedote-palvelua.

Myöhemmin järjestelmää laajennettiin ProTerminal -moduulilla. ProTerminal on terminaalipalvelujen operatiivinen tietojärjestelmä, joka kytkettiin DB Schenkerillä maailmanlaajuisesti käytössä olevaan kuljetusjärjestelmään. Järjestelmällä hallitaan tuonnin tullitavaroiden purkamiset ja väliaikainen varastointi mahdollisimman vaivattomasti ja täyttäen samalla kaikki Tullin asettamat vaatimukset.

Digia Logistics-ratkaisussa on kiinnitetty erityistä huomiota helppokäyttöisyyteen.

Helppoa yhteispeliä ja visuaalista käytettävyyttä

DB Schenkerin tietojärjestelmiin integroidussa Digia Logistics -ratkaisussa on kiinnitetty erityistä huomiota helppokäyttöisyyteen. Visuaalisen käyttöliittymän avulla järjestelmän käyttö on tehty mahdollisimman yksinkertaiseksi. Lisäksi massatallennuksissa kaikki toiminnot on mahdollista suorittaa sujuvasti hiirtä käyttämättä. Lomaketulosteista on saatavana sekä perinteiset matriisitulostukset että lasertulosteet lomakepohjineen, jotka voidaan tarvittaessa muuttaa pdf-muotoon sähköpostia varten.

"Pitkäaikainen yhteistyömme mahdollistaa projektien joustavan käynnistämisen ja sujuvan toteutuksen", kertoo DB Schenkerin Customs Specialist Ville Raevuori.

"Digia tuntee omat tuotteensa ja kehitysvälineensä, ja osaa huomioida liiketoimintamme haasteet. Olemme erittäin tyytyväisiä Digian ratkaisujen helppokäyttöisyyteen ja henkilöstön osaamiseen."

Yhteistyön syvyys on Digian puolesta mahdollistanut tehokkaat toimitukset ja nopean reagoinnin DB Schenkerin liiketoiminnan muuttuviin tarpeisiin.

"Yhteistyön henki on aina ollut hyvä, ja luottamukselliset suhteet molemmin puolin varmistavat yhteispelin myös tulevaisuudessa", sanoo myyntipäällikkö Tapio Sulkko Digiasta.