case dovre club

Uudenlainen rekrytointipalvelu huippuosaajille


Kilpailu huippuammattilaisista on globaalissa toimintaympäristössä yhä kovempaa. Dovre Group vastasi haasteeseen tarjoamalla öljy- ja kaasualan kovimmille osaajille ekslusiivisen rekrytointipalvelun, joka auttaa työnantajia löytämään parhaat tekijät kuhunkin projektiin – ja osaajia taas löytämään oman alansa kiinnostavimmat työt. Palvelun toteuttamisesta ja jatkokehityksestä vastasi Digia.

mita-teimme.pngMitä teimmeUudenlainen rekrytointipalvelu huippuosaajille

Dovre Group halusi uudenlaisen digitaalisen ratkaisun, joka toisi yritykselle aitoa kilpailuetua. Tuloksena syntyi Digian toteuttamana Dovre Club, uudenlainen rekrytointipalvelu.

Dovre Group on projektinhallinnan palveluiden toimittaja, joka on erikoistunut projekti-insinöörien rekrytoimiseen. Dovren segmentti käsittää noin 150 000 huippuammattilaista, joista markkinoilla käydään kovaa kilpailua. Yhteystiedot, tarkka profiili ja toimiva kontakti henkilöön ovat kovaa valuuttaa. Dovren arvolupaus on välittää parhaat osaajat asiakkaille haastavassa aikataulussa.

Oikeanlaisella kokemuksella ja osaamisella varustettujen ammattilaisten löytäminen vaativimpiin toimeksiantoihin kiireellisesti on vaikeaa, ja globalisoitunut toimintaympäristö tuo tehtävään omat haastavat lisämausteensa. Samalla myös etsijöiden resurssit ovat rajalliset. Perinteinen tapa nojaa työtilaisuuksien listaamiseen ja hakemiseen.

Dovren visiona oli uudenlainen digitaalinen ratkaisu, joka toisi yritykselle aitoa kilpailuetua erittäin kilpaillulla alalla.

Haasteisiin vastattiin ketterällä kehityksellä

Kattava ja ajantasainen tieto osaajista on kultaakin kalliimpaa. Projektin tavoitteena oli luoda palvelu, joka antaa Dovrelle kilpailuetua houkuttelemalla parhaita osaajia sen käyttäjiksi ja pitämällä yhteyden heihin aktiivisena.

Toiseksi tavoitteena oli Dovren prosesseja digitalisoimalla vähentää oleellisesti yrityksen resurssien kuormitusta esimerkiksi tuntiraportoinnissa, palkanlaskennassa ja dokumenttien hallinnassa. Käytettävyys- ja käyttöliittymätoimisto Ideanin suunnitteleman konseptin pohjalta Digia lähti rakentamaan haluttua palvelua. Mukana projektissa oli Digialta viisi koodaria, joiden roolit projektissa oli tarkkaan määriteltyä.

Dovre Club -palvelun tuli tietysti olla täysin responsiivinen. Samoin kuin Dovre Groupin verkkosivuston toteutuksessa, myös tässä projektissa haasteena oli se, että sovelluksen backend pohjautui täysin Carerix-rekrytointijärjestelmään, mikä tarkoitti vaativaa integraatiota kahden sovelluksen välillä. Myös Edenredin bonuspistejärjestelmä oli erillinen sovellus, joka sekin vaati integroimista yhteisöpalveluun.

Projektin budjetti ja varsin tiukka aikataulu olivat selkeät ja tarkasti määritellyt. Projektissa noudatettiin ketterän kehityksen periaatteita: Kun luodaan jotain uutta, ei voida etukäteen tarkalleen tietää mitä tulee tapahtumaan ja minkä verran aikaa toteutukseen tarvitaan. Lähtökohtana on joustavuus, eli kaikkea ei lyödä lukkoon etukäteen, ja suunnitelmaa päivitetään toteutuksen edetessä. Ketterään kehitykseen kuuluu myös pyrkimys siihen, että periaatteessa koko ajan on julkaisukelpoinen versio valmis – eikä pyritäkään 100-prosenttisesti valmiiseen versioon.

Projekti sujui kokonaisuudessaan hyvin: Dovre Club julkaistiin ajallaan, se oli konseptien mukainen ja toimii hyvin. Palvelun onnistumisesta kertoo myös se, että se oli ehdolla Grand One -kilpailussa vuonna 2014 parhaan B2B-palvelun kategoriassa.

Jatkokehitystä on tehty palvelun julkaisemisesta lähtien käyttäjien antaman palautteen perusteella. Myös jatkokehityksessä on noudatettu ketterän kehityksen mallia; uusi versio sovelluksesta julkaistaan tuotantoon noin kerran kahdessa viikossa.

Projektin tavoitteena oli luoda palvelu, joka antaa Dovrelle kilpailuetua.