case kalevala koru

Tehokkuutta toimintaan suomalaisen kumppanin kanssa


Kalevala Korulla oli tarve uudistaa toiminnanohjausjärjestelmänsä. Päätavoitteena oli uuden järjestelmän avulla tehostaa tilaus-toimitusprosessia ja helpottaa tuotannon suunnittelua. Ratkaisuksi valikoitui Microsoft Dynamics AX ja toimittajaksi Digia. Järjestelmä on myöhemmin kehittynyt Kalevala Korun muuttuvien tarpeiden myötä.

Järjestelmä täyttää asettamamme tavoitteet. Olemme aina ajan tasalla ja ajan kuluessa olemme olleet yhä tyytyväisempiä.

Pirjo Sorsa, talous- ja hallintojohtaja, Kalevala Koru Oy

mita-teimme.pngMitä teimme

milla-teimme.pngMillä teimmeSuomalainen kumppanuus arvossaan

Kalevala Korun talous- ja hallintojohtaja Pirjo Sorsa ja tietohallintopäällikkö Tiina Ahlfors kertovat, kuinka Digian vuonna 2010 toimittava toiminnanohjausjärjestelmä on muuttanut yritystä ja miten yhteistyö on sujunut.

Digian ja Kalevala Korun yhteistyö alkoi vuonna 2009, kun Kalevala Koru päivitti vanhan toiminnanohjausjärjestelmänsä. Voittajaksi valikoitui toimittajariippumaton Microsoft Dynamics AX ja toimittajaksi Digia, joka saa tunnustusta asioiden ripeästä hoitamisesta.

”AX:aan on tullut viime aikoina paljon muutospyyntöjä, sillä aloitimme kesällä 2015 sisäisen Lean-projektin prosessiemme tehostamiseksi. Digia on hoitanut muutospyynnöt hyvin: he tuntevat talomme ja toimintatapamme, joten he ymmärtävät tarpeemme nopeasti”, kehuu Tiina Ahlfors.

Muutospaketit siirretään hallitusti tuotantoon ennakkoon suunnitellun syklin mukaisesti neljä kertaa vuodessa.

ERP taipuu moneksi

Valtaosa Kalevala Korun toiminnoista saadaan katettua ERP-järjestelmällä.

”Järjestelmämme on helppokäyttöinen, tasainen ja luotettava – siinä ei ole häiriöitä. Odotukset ovat todella korkealla”, kertoo Pirjo Sorsa.

”Järjestelmä täyttää asettamamme tavoitteet. Olemme aina ajan tasalla ja ajan kuluessa olemme olleet yhä tyytyväisempiä.”

Pystyäkseen kehittämään toimintaansa räätälöitävyys on Kalevala Korulle tärkeää – samoin kuin toisaalta turhan räätälöinnin välttäminen.  Järjestelmän myötä yrityksen toiminta on tehostunut ja kehitys on nähtävissä erityisen hyvin läpimenoajoissa ja varaston kierrossa.

Digian kokoisesta talosta löytyy joka tilanteeseen sopiva asiantuntija.

Yhteistyö toimittamisen jälkeen

Kalevala Korun arvomaailmaan kuuluu suomalainen valmistus. Jos merkittäviä eroja hinta-laatusuhteessa ei ole, valitaan myös IT-kumppaniksi suomalainen.

Sekä Sorsa että Ahlfors näkevät, että omassa työssä on yksinkertaisempaa toimia suomalaisen yhteistyökumppanin kanssa. Tällöin ei tarvitse selittää toimintaa, asiat voi esittää suomeksi, kulttuuriongelmia tai aikaeroja ei ole ja yritys tunnetaan. Aikaa ei kulu turhiin asioihin.

Digian palvelupäällikkö reagoi asiakkaan toiveisiin nopeasti. Kun Kalevala Korun edellinen tietohallintopäällikkö jäi eläkkeelle, Digian palvelupäällikkö ymmärsi muutostilanteen haasteet ja vahvisti rooliaan Digian tiimissä.

”Hyvänä esimerkkinä voi mainita myös tilanteen, jossa Digia pystyi reagoimaan ongelmatilanteeseen nopeasti ja tarjoamaan apua keskellä kesääkin”, iloitsee Sorsa.

Kokonaisvaltaista kumppanuutta

Järjestelmän kehitystyö jatkuu. Tavoitteena on ymmärtää Kalevala Korun asiakasta yhä paremmin ja tuottaa juuri sellaista palvelua, jota hän odottaa; olla hänelle parempi kumppani.

Digian kokoisesta talosta löytyy joka tilanteeseen sopiva asiantuntija.

”Meille löytyy aina sopiva henkilö, jonka kanssa asiat toimivat”, Sorsa kertoo.

”Isoissa projekteissahan on aina haasteita. Toiminnan laajennuttuakaan mikään oleellinen ei ole jäänyt tekemättä tai hoitamatta.”

Myös järjestelmän käyttöönoton aikataulu piti. Kalevala Korun tilintarkastajakin totesi, että on harvoin nähnyt yhtä hyvin vedettyä käyttöönottoprojektia.

”On helppo tulla uutena tietohallintopäällikkönä ympäristöön, jossa kaikki on näin kunnossa”, kiteyttää talossa vähän vajaa vuoden ollut Ahlfors.