case koskisen

Toiminnan tehostamista puutuoteteollisuudessa


Puutuoteteollisuudessa toimiva Koskisen Oy halusi tehokkuutta toimintaan yhtenäistämällä tietojärjestelmiään. Nyt taloushallinnon tietojärjestelmä ja toiminnanohjausjärjestelmä perustuvat Digian Enterprise-teknologiaan

mita-teimme.pngMitä teimme

milla-teimme.pngMillä teimme

Toimittajalla pitää olla toimialatuntemusta, ja sen tulee olla riittävän iso, mutta samalla joustava.

Markku Lähteenmäki, varatoimitusjohtaja, Koskisen OyToiminnan tehostamista puuteollisuudessa

Digia Enterprise -teknologiaan perustuva taloushallinnon tietojärjestelmä ja toiminnanohjausjärjestelmä tehostivat Koskisen Oy:n toimintaa.

Tuotanto mekaanisen puunjalostuksen eri toimialoilla on hyvin erilaista, ja sen saaminen yhden toiminnanohjausjärjestelmän piiriin onkin vähintäänkin haasteellista. Esimerkiksi Herrala Talojen tuotanto koostuu projektitoimituksista, joissa ratkaisevinta on tarjouslaskenta. Lastulevyä ja vaneria puolestaan tehdään hyvin prosessimaisesti.

Kun Koskisen Oy:llä ryhdyttiin yhtenäistämään taloushallinnon ja toiminnanohjauksen tietojärjestelmiä vuonna 2001, tavoitteena oli saada mahdollisimman suuri osuus koko konsernista yhteisten tietojärjestelmien piiriin. Taloushallinnossa tässä onnistuttiin hyvin, mutta yhteiseen toiminnanohjausjärjestelmään päätettiin lopulta sisällyttää vain vaneri- ja lastulevytuotanto, jotka kattavat noin puolet konsernin liikevaihdosta.

Mittavan järjestelmäuudistuksen tavoitteena oli kustannustehokkuuden ja toimintavarmuuden parantuminen ja sitä kautta toiminnan tehostuminen. Konkreettinen välitavoite oli myynnin tehokas integrointi tuotantoon.

Järjestelmän taivuttava loppukäyttäjän toiveisiin

Asiakaslähtöisyys on Koskisen-konsernin myynnissä ja tuotannossa tärkeää, joten myös toiminnanohjausjärjestelmän oli taivuttava asiakaslähtöisiin toimituksiin. Toimitus koostuu useista eri muuttujista. Mekaanisessa metsäteollisuudessa tuotteella on nimittäin noin 16 eri ominaisuutta. Tuotantoprosessissa on paljon poikkeuksia säännöistä, ja tuotteella on useita eri mittayksiköitä ja niiden yhdistelmiä. Lisäksi käytössä on lukuisia alennuksia ja lisiä sekä tilaus- että tilausrivikohtaisesti.

”Ennen valintaprosessia oli tehtävä tarvekartoitus ja määriteltävä huolella järjestelmän tavoitteet. Valintaa tekevässä projektiryhmässä oli oltava riittävästi eri alueiden asiantuntijoita”, korostaa Koskisen Oy:n varatoimitusjohtaja Markku Lähteenmäki.

”Toimittajalta puolestaan vaadittiin toimialatuntemusta, jonka tuli olla riittävän iso, mutta samalla joustava.”

Perusteellisesti tehdyssä toimittajavalinnassaan Koskinen Oy päätyi Digiaan. Taloushallinnon tietojärjestelmänä toimii nyt Digian Enterprise-teknologiaan perustuva ohjelmistotuote. myös toiminnanohjausjärjestelmä perustuu Digia Enterpriseen, mutta sitä varten tehtiin enemmän asiakaskohtaista ohjelmointia.

Tuotanto tehostui selvästi

Järjestelmäuudistuksessa otettiin ensimmäisenä käyttöön koko konsernin kattava taloushallintojärjestelmä. Tästä reilun vuoden päästä oli vuorossa tuotannonohjausjärjestelmä lastulevyteollisuudessa ja tämän jälkeen eniten konfigurointia vaatinut vaneriteollisuus.

Asiakaskohtaiset osuudet liittyvät Koskisella pitkälti vaneri- ja lastulevytuotannon erilaisiin työvaiheisiin. Tilaustenkäsittely on kuitenkin molemmissa samankaltainen, ja se onkin uuden järjestelmän ansiosta tehostunut selvästi: tilausmäärien kasvusta huolimatta tilaukset käsitellään 10-15 prosenttia pienemmällä henkilömäärällä.

Omien myyntiedustustojen tekemät tilaukset näkyvät tehtaalla reaaliaikaisesti. Työjonojen hallinta on selkeää ja jokainen työntekijä näkee aamulla työpisteellään päivän työlistan ilman, että hänen tarvitsee odottaa työnjohtajan käyntiä. Tuotannon läpimenoajat ovat lyhentyneet ja laatu on samaan aikaan parantunut.

Materiaalihallinnon tehostumisesta kertoo välivarastoinnin pienentyminen noin viidenneksellä. Materiaalihallinnon ennustettavuus on parantunut selkeästi, sillä ostot ja kunnossapidon vaatimukset näkyvät toiminnanohjausjärjestelmässä reaaliaikaisesti. Myös kuljetusten suunnittelu on helpottunut.

Ostolaskujen käsittely on integroitu erittäin jouhevasti taloushallinnon järjestelmään. Taloushallinnon tehostumisesta kertoo se, että vaikka konsernin liikevaihto on kasvanut yli 50 prosenttia, taloushallinnon henkilöstömäärää ei ole tarvinnut lisätä.

Tietojärjestelmähankkeessa ja tuotekehityksessä ensiarvoisen tärkeää on toimialan ominaispiirteiden oivaltaminen. Yli kymmenen vuotta jatkuneen asiakassuhteen etuna on Digian kartuttama ymmärrys asiakkaansa tarpeista, sekä näiden tarpeiden huomioiminen myös vakio-ohjelmistoissa.