Case Manga LNG

Suuri LNG-terminaali tarvitsee luotettavan toiminnanohjauksen


Tornion Röyttän satamaan valmistui vuonna 2018 suuri nestemäisen maakaasun terminaali, jota operoi Manga LNG Oy. Samaan aikaan laitoksen kanssa rakennettiin mittava toiminnanohjausjärjestelmä, jolla hallinnoidaan monimutkaista kokonaisuutta terminaalin hankinnoissa, varastoinnissa, myynnissä ja seurannassa. Digia toteutti Mangan toiminnanohjausjärjestelmän MS Dynamics NAV -ratkaisun pohjalta.

Halusimme modernin järjestelmän, joka kestää aikaa ja on yhtiön toimintaan nähden sujuva käyttää. Siinä olemme kyllä saavuttaneet tavoitteemme. Järjestelmä on osattu suunnitella hyvin tarpeeseen ja se on alusta asti palvellut hyvin liiketoimintaa.

Tarmo Peltokangas, talouspäällikkö, Manga LNG Oy

Suuri LNG-terminaali tarvitsee luotettavan toiminnanohjauksen

Maakaasun suosion energialähteenä ennustetaan kasvavan lähivuosina, sillä se on vähäpäästöisempää moniin muihin energialähteisiin verrattuna. Kasvuun luottaa myös Pohjoismaiden suurin nesteytetyn maakaasun terminaali Manga LNG Oy Torniossa. Terminaalin toimintaa ohjaamaan rakennettiin moderni ERP-järjestelmä yhtä aikaa laitoksen kanssa.

Tornion Röytän satamaan valmistui vuonna 2018 Pohjoismaiden suurin nesteytetyn maakaasun eli LNG:n terminaali, jota operoi Manga LNG Oy. Terminaalissa on valtava 50 000 kuution säiliö, jossa maakaasu säilytetään nestemäisenä. Manga LNG:n omistavat yhdessä Outokumpu Oyj, SSAB Europe Oy, EPV Energia Oy ja Gasum Oy.

Laitoksen kanssa yhtä aikaa rakennettiin toiminnanohjausjärjestelmä, joka otettiin käyttöön heti terminaalin avautuessa. Digia oli mukana toteuttamassa Mangan ERP-järjestelmää, joka integroitiin laitoksen fyysisiin laitteisiin ja automaatiojärjestelmiin. Ratkaisuna toimii MS Dynamics NAV.

”Halusimme modernin järjestelmän, joka kestää aikaa ja on yhtiön toimintaan nähden sujuva käyttää. Siinä olemme kyllä saavuttaneet tavoitteemme”, toteaa Manga LNG:n talouspäällikkö Tarmo Peltokangas.

Tarkkaa ohjausta ja seurantaa

Nesteytetty maakaasu saapuu isoilla säiliöaluksilla Mangan terminaaliin, jossa se puretaan suureen säiliöön. Terminaalista kaasu toimitetaan ostajille joko nesteenä tai kaasuna. Asiakkaita ovat esimerkiksi teollisuus, raskas liikenne ja laivat. Toiminnanohjausjärjestelmän avulla hallinnoidaan vaativaa kokonaisuutta ja saadaan samalla näkymä koko yrityksen toimintaan.

ERP:iin sisältyy mm. taloushallinto, toimitustapahtumat, saapumiset, ostot, varastonhallinta, hinnoittelu, laskut, kirjaukset ja raportointi.

”Varastonhallinta on meille erityisen tärkeä toiminto, sillä seuraamme sisääntulevia ja uloslähteviä toimituksia hyvin yksityiskohtaisesti”, kertoo Peltokangas.

”Energia-alalla eri maiden verosäännökset vaihtelevat, joten kuormakohtainen valvonta ja raportointi on välttämätöntä.”

”Käytettävyyteen olemme hyvin tyytyväisiä. Järjestelmää voi käyttää mobiilisti ja eri laitteilla. Jos illalla tulee tehtävä terminaaliin, sen voi hoitaa vaikka kaupasta tai ulkomailta, kun vain on nettiyhteys.”

Vähäpäästöinen energialähde kiinnostaa

LNG:n (Liquefied Natural Gas) käytön uskotaan lähivuosina kasvavan merkittävästi ja mullistavan energia- ja kuljetusmarkkinoita eri puolilla maailmaa. Peltokankaan mukaan käyttö on jatkuvasti kasvavaa etenkin Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa, jotka ovat Mangan ensisijaista markkina-aluetta.

Nestemäisen maakaasun suosio kasvaa sitä mukaa, kun yritykset pyrkivät vastaamaan lisääntyviin ympäristövaatimuksiin.

”Tämä on hyvä energialähde etenkin raskaassa liikenteessä, meriliikenteessä ja teollisuudessa, koska sen ympäristöarvot ovat parempia kuin muilla energialähteillä”, selventää Peltokangas.

”Kun vaatimukset päästöjen vähentämisestä lisääntyvät, kiinnostus LNG:tä kohtaan nousee.”

Tarmo Peltokangas pitää yhteistyötä Digian kanssa kiitettävänä.

”Kaikki on sujunut hyvin. Aina on saatu apua, kun on ollut tarvetta tehdä jotain ja tuki on aina käytettävissä. Yhteistyö on interaktiivista kanssakäymistä.  Kehitys- ja parannusideat otetaan positiivisesti vastaan.”

Myös määrittely ja suunnitteluvaihe sujui ilmeisen onnistuneesti, sillä Peltokankaan mukaan mitään turhaa tai väärää ei ole rakennettu.

”Järjestelmä on osattu suunnitella hyvin tarpeeseen ja se on alusta asti palvellut hyvin liiketoimintaa. Jotain automatisointeja teemme vielä lisää. Ja kun liiketoiminta ennustetusti kasvaa, joutuvat järjestelmät vielä koetukselle.”