case mehiläinen

Keskitetty markkinapaikka hyvinvoinnin palveluille


Mehiläisellä on runsaasti asiakkaita ja koko joukko yhteistyöyrityksiä, jotka haluttiin saattaa yhteen. Digia toteutti Mehiläiselle palvelukaupan, joka kokoaa yhteen hankintakanavaan laadukkaat terveyden ja hyvinvoinnin palvelut sekä Mehiläiseltä että muilta palveluntuottajilta.

Työ asiansa osaavien ammattilaisten kanssa oli helppoa. Oleellista onnistuneen lopputuloksen kannalta oli toimiva roolijako ja avoin vuorovaikutus: minulla oli selkeä kuva siitä, mitä kaipaamme, ja Digian asiantuntijoilla taas näkemys siitä, miten se kannattaa toteuttaa.

Toni Peltovako, sähköisen liiketoiminnan tuotepäällikkö, Mehiläinen

mita-teimme.pngMitä teimme

  • verkkokaupankäynti

milla-teimme.pngMillä teimme

  • Amazon Web Services (AWS)Keskitetty markkinapaikka hyvinvoinnin palveluille

Mehiläinen halusi saada kaikki konsernin ja yhteistyökumppaniensa tarjoamat palvelut yhteen hankintakanavaan. Digia toteutti Mehiläiselle palvelukaupan, josta asiakkaan on helppo löytää tarvitsemansa palvelut.

Mehiläinen -konserni tarjoaa monipuolisia lääkäri-, hammaslääkäri-, työterveys-, sairaanhoito- ja tutkimuspalveluja. Yhtiö toimii valtakunnallisesti yli sadan toimipisteen verkostolla ja työllistää noin 9 000 terveys- ja sosiaalipalveluiden ammattilaista.

Mehiläisellä on runsaasti asiakkaita ja koko joukko yhteistyöyrityksiä, jotka haluttiin saattaa yhteen. Ideansa toteuttamiseksi konserni tarvitsi alustan, jossa se voisi tuoda asiakkaidensa ulottuville aiempaa laajemman kirjon palveluita.

Samalla Mehiläinen halusi laajentaa ihmisten suhtautumista työterveyteen ja -hyvinvointiin: lääkärikäyntien lisäksi siihen sisältyy paljon muutakin, kuten ennaltaehkäiseviä palveluita ja virkistystoimintaa.

Kaikki palvelut yhdestä paikasta

Digia toteutti Mehiläiselle palvelukaupan, joka kokoaa yhteen hankintakanavaan laadukkaat terveyden ja hyvinvoinnin palvelut sekä Mehiläiseltä että muilta palveluntuottajilta. Tavoitteena oli luoda keskitetty markkinapaikka erilaisille kolmansien osapuolien tarjoamille terveyden ja hyvinvoinnin palveluille Mehiläisen brändin alla.

Palveluntarjoajille haluttiin luoda mahdollisuus listata palveluitaan yhdessä paikassa tunnetun ja luotetun brändin sateenvarjon alla, ja saada sen kautta enemmän näkyvyyttä kuin mihin yritykset omin voimin pystyisivät. Mehiläisen asiakkaiden olisi vastaavasti helpompaa löytää etsimiään palveluita, kun ne löytyisivät keskitetysti yhdestä palvelukaupasta.

Mehiläiselle palvelukauppa taas toisi mahdollisuuden päästä yhteistyökumppaneiden kautta kiinni isoon markkinaan, jossa konserni ei itse toimi.

Tavoitteena oli luoda keskitetty markkinapaikka terveyden ja hyvinvoinnin palveluille Mehiläisen brändin alla.

Vanhat opit tehokkaassa käytössä

Digia teki projektissa yhteistyötä käytettävyys- ja käyttöliittymätoimisto Ideanin kanssa, joka suunnitteli palvelun konseptin, visuaalisen ilmeen ja käyttöliittymän. Digian vastuulla oli tekninen toteutus. Palvelu toteutettiin räätälöidysti, sillä vastaavaa ei ollut aiemmin tehty. Projektissa voitiin kuitenkin hyödyntää olemassa olevaa, useissa muissa projekteissa käytettyä projektipohjaa, joka nopeutti työtä merkittävästi.

Projekti sujui odotettua nopeammin, ja palvelu tuli valmiiksi vain kuudessa viikossa.

“Työ asiansa osaavien ammattilaisten kanssa oli helppoa. Oleellista onnistuneen lopputuloksen kannalta oli toimiva roolijako ja avoin vuorovaikutus: minulla oli selkeä kuva siitä, mitä kaipaamme, ja Digian asiantuntijoilla taas näkemys siitä, miten se kannattaa toteuttaa. Toteutus ajoittui kesälomakauteen, mutta haastavasta ajankohdasta huolimatta projekti vietiin maaliin tehokkaasti. Arvostan erityisesti tapaa, jolla teknisesti vaikeatkin asiat kyettiin ratkomaan sulassa sovussa ja hyvillä mielin. Keskustelu ja kehitystyö jatkuvat edelleen”, sanoo sähköisen liiketoiminnan tuotepäällikkö Toni Peltovako Mehiläiseltä.

“Kollegat Digialla kehittivät samaan aikaan vastaavalla teknologiavalinnalla toista sovellusta. Otimme oppia toisen tiimin kokemuksista, minkä ansiosta pystyimme välttämään tiettyjä virheitä. Mainitsemisen arvoista on sekin, että hakukonenäkyvyyteen panostettiin erityisen paljon, koska kyseessä on kauppa ja palveluiden tulee olla helposti löydettävissä. Yleensä single page -sovelluksissa SEO tahtoo jäädä vähän paitsioon”, kertoo Lead Developer Ville Ristimäki.

Palvelu lanseerattiin syksyllä 2015 osana Mehiläisen laajempaa käyttökokemuksen uudistusta. Julkaisemisen jälkeen palvelua on jatkokehitetty käyttäjiltä saadun palautteen perusteella.