case ojala group

Toiminnanohjaus tukee globaalia kasvua


Ojala-Yhtymä Oy uudisti toiminnanohjausjärjestelmänsä, jotta se vastaisi paremmin liiketoiminnan tarpeisiin. Digia Enterprise -järjestelmä auttoi tehostamaan tuotantoa ja valjastamaan tuotannon todellisen kapasiteetin paremmin käyttöön.

Ojala-Yhtymä Oy on nopeasti kasvava globaali teollisuuden sopimusvalmistaja, jonka asiakkaina ovat suuret maailmanlaajuiset teollisuuden kone- ja laitevalmistajat. Tyypillistä toimintaympäristölle on, että kaikki tuotteet valmistetaan asiakkaan alati muuttuvien tarpeiden mukaisesti nopealla toimitusajalla kovassa kilpailutilanteessa. Yrityksen valmistusyksiköt sijaitsevat Suomessa, Keski-Euroopassa ja Aasiassa.

mita-teimme.pngMitä teimme

Ojala-Yhtymä on nopeasti ja kansainvälisesti kasvava yritys. Digian toimittama järjestelmä on meille strateginen etu, joka tukee kasvuamme.

Erkki Kontiokari, tietohallintojohtaja, Ojala-Yhtymä

milla-teimme.pngMillä teimme

Tehoa tuotannonohjaukseen

Ojala-Yhtymä Oy totesi, että vuosia käytössä ollut tarjouslaskennan prosessi, useat vaikeasti ylläpidettävät ja itsetehdyt työkalut, sekä vanha ERP-järjestelmä kaipasivat nykyaikaistamista. Uudessa mallissa näitä tuli kehittää yhdessä liiketoiminnan tarpeista johdettuna, ja laittaa toimimaan integroidusti koko yrityksen laajuudessa toimivassa ERP-järjestelmässä.

Digian toimittama Digia Enterprise -toiminnanohjausjärjestelmä otettiin käyttöön asiakkaalla hyvin menneen projektivaiheen jälkeen vuoden 2011 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana Suomessa ja Euroopassa. Ojala-Yhtymän tavoitteena on kasvattaa liiketoimintaa kannattavasti ja kehittää ennestään menestyksekästä yritystä. Valitun ERP-järjestelmän täytyi soveltua täydellisesti erittäin haastavaan tarjouslaskentaprosessiin ja nopeaan suurivolyymiseen tuotantoon.

Digian joustavuus, vahva asiantuntemus, järjestelmän kyvykkyys sekä Ojala-Yhtymän vahva sitoutuminen ja osaaminen auttoivat näihin tavoitteisiin pääsemisessä.

Ojala-Yhtymän tuotanto on koottu soluihin, jotka toimivat itsenäisesti. Uuden järjestelmän myötä solujen ohjaus on tarkentunut ja niiden yli- tai alikuormitustilanteita voidaan ennaltaehkäistä tehokkaammin. Näin tuotanto tehostuu ja tuotannon todellinen kapasiteetti saadaan valjastettua paremmin käyttöön.


Strateginen kasvun mahdollistaja

Uuden järjestelmän käyttöönoton jälkeen myös myyntiorganisaatio pystyy käsittelemään enemmän tarjouksia. Tarjousten hinnoittelu perustuu valmistettavan kappaleen yksityiskohtiin, lähes vastaavien kappaleiden toteumatietoihin ja simuloituun katteeseen. Järjestelmän avulla kaikki kappaleen kustannuskomponentit huomioidaan luotujen ohjausmallien avulla, jolloin myös tarjouslaskijan inhimillisiä virheitä voidaan minimoida.

”Tämä järjestelmä on meille hankinta, jolla pyrimme eritoten vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin”, sanoo Ojala-Yhtymän tietohallintojohtaja Erkki Kontiokari.

”Ojala-Yhtymä on nopeasti ja kansainvälisesti kasvava yritys, meillä on yksiköt muun muassa Slovakiassa ja Intiassa. Digian toimittama järjestelmä on meille strateginen etu, joka tukee kasvuamme.”

Digian Enteprise -toiminnanohjausratkaisun sopimusvalmistuksen toimialapiirteet tukevat hyvin Ojala-Yhtymän globaalia kasvustrategiaa. Olemme toteuttaneet ketterästi projektin ensimmäisen vaiheen, jossa tuotantoyksiköiden ohjaus- ja johtamismallit on laitettu läpinäkyviksi. Seuraavaksi kehitämme järjestelmäkokonaisuutta eteenpäin muun muassa raportoinnin ja langattomien ratkaisuiden avulla.