Case Puuilo

Tehokas tuotetiedonhallinta tukee monikanavaista myyntiä


Puuilolle nousi tarve päivittää ICT-strategiansa, ja sen myötä myös ottaa käyttöön tuotetiedonhallinnan ratkaisu. Ratkaisuksi valittiin avoimen lähdekoodin Akeneo PIM -tuote, jonka toimitti Digia.

mita-teimme.pngMitä teimme

milla-teimme.pngMillä teimme

  • Akeneo

Akeneolla on tehty mittavia kaupan alan projekteja niin Suomessa kuin maailmallakin. Lisäksi Digian vankka kokemus kaupan alalta painoi toimittajan valinnassa vahvasti.

Esa Haapa-Aho, tietohallintojohtaja, Puuilo OyTehokas tuotetiedonhallinta tukee monikanavaista myyntiä

Puuilo otti ICT-strategiansa päivityksen yhteydessä käyttöön uuden tuotetiedonhallinnan ratkaisun. Toteuttajaksi valittiin vankan kokemuksensa perusteella Digia.

Tuotteiden edullisuutta painottavan ”smart shopping” -ilmiön vauhdittamana viime vuosina nopeasti kasvaneella Puuilolla nousi tarve päivittää ICT-strategiansa, joka käynnistyi kesällä 2015. Strategian kulmakivinä olivat keskitetty tuotetiedonhallintajärjestelmä (PIM eli Product Information Management) ja toiminnanohjaus (ERP eli Enterprise Resource Planning).

Tuotetiedonhallinnan osalta strategiauudistukseen otettiin kumppaniksi Digia. Puuilon tietohallintojohtaja Esa Haapa-Ahon mukaan hankkeen tavoitteena oli parantaa Puuilon keskeisen liiketoimintatiedon ajantasaisuutta sekä helpottaa oikean tiedon ylläpitoa kaikissa myyntikanavissa eli verkkokaupassa, printtimediassa ja myymälöissä.

“Kasvu esimerkiksi verkkokaupan puolella on mahdollista vain tehokkaalla tuotetiedon hallinnalla ja oikeilla tuotteiden varastosaldoilla”, Haapa-aho toteaa.

Toimiva tuotetiedonhallinta tehostaa liiketoimintaa

Tuotetiedonhallinnan alustaksi valittiin avoimen lähdekoodin Akeneo PIM-ratkaisu.

“Akeneolla on tehty mittavia kaupan alan projekteja niin Suomessa kuin maailmallakin. Lisäksi Digian vankka kokemus kaupan alalta painoi toimittajan valinnassa vahvasti”, Haapa-aho sanoo.

“Akeneo on Puuilolle erinomainen ratkaisu sen kustannustehokkuuden, skaalautuvuuden, modernin teknologian ja helpon räätälöitävyyden ansioista. PIMiin kannattaa panostaa, koska sen avulla voi tehostaa liiketoimintaa, hallita kaikkea tuotetietoa keskitetysti ja saada tuotteet nopeammin myyntiin”, kertoo projektista Digian päässä vastaava Jouni Wahalahti.

Projektin teknisestä toteutuksesta Digialla vastaava Matias Rask kertoo, että Akeneon arkkitehtuuri on helposti muokattavissa:

“Muokattavuutensa ansiosta järjestelmän räätälöinti asiakkaan tarpeisiin on ollut miellyttävää ja nopeaa. Akeneo on rakennettu Symfony2-ohjelmistokehyksen ympärille, joten myöskään integraatiot muihin järjestelmiin eivät ole aiheuttaneet ongelmia.”

Tavoitteena oli parantaa Puuilon keskeisen liiketoimintatiedon ajantasaisuutta.

Järjestelmät helposti päivitettävissä ja korvattavissa

Akeneo integroitiin Sprintit Oy:n toimittamaan avoimen lähdekoodin Odoo-ERPiin ja Vilkas Oy:n ePages-verkkokauppaan. Kassana toimii Crafhousen uudistettu pilvikassa. Raportointi toteutetaan jo käytössä olevaan Qlikview’hun Evolvit & Starian kanssa. Muut ohjelmistot ovat olleet Puuilon käytössä jo aiemmin, ja ne on hyväksi havaittu.

Koska kokonaisuus koostuu sekä uusista että jo käytössä olevista järjestelmistä, projekti voitiin toteuttaa ketterästi ja vaiheittain yhden massiivisen käyttöönoton sijaan. Ensimmäinen vaihe saatiin paketoitua jo kahdeksan viikkoa ensimmäisen työpajan jälkeen.

Valittu IT-arkkitehtuuri koostuu useasta järjestelmästä, joilla on kullakin omat vahvuutensa ja tarvittaessa myös oma elinkaarensa. Yksittäinen järjestelmä on täten päivitettävissä ja jopa korvattavissa helposti. Kaikkia järjestelmiä yhdistää kustannustehokas ja moderni pilviarkkitehtuuri ja käyttöliittymä.