case satel

Kokonaisnäkymä asiakkuuteen on avain parempaan palveluun ja liiketoiminnan kehittämiseen


Radiomodeemeja valmistava, kansainvälisesti toimiva kotimainen Satel Oy tarvitsi uuden toiminnanohjausjärjestelmän, sillä nykyinen ei enää palvellut yritystä toivotulla tavalla. Ratkaisuksi valittiin Digia Enterprise -toiminnanohjausjärjestelmä, johon integroitiin myös CRM. Järjestelmien tehdessä yhteistyötä keskenään, avautui Satelille monipuolinen tietolähde ja työkalut kokonaisvaltaiseen asiakkuudenhallintaan.

Meillä on ollut Digian kanssa aiemmin hyvää yhteistyötä. Kokemuksemme mukaan Digia pitää minkä lupaa. Kokonaisuus oli juuri sitä mitä tarvitsimme – teknisesti, laadullisesti ja aikataulullisesti.

Aulis Törmä, Myyntijohtaja, Satel Oy

 

Kokonaisnäkymä asiakkuuteen on avain parempaan palveluun ja liiketoiminnan kehittämiseen

Menestyminen kansainvälisessä teknologiabisneksessä edellyttää tänä päivänä yhä kokonaisvaltaisempaa asiakkuudenhallintaa. Globaalisti toimiva, radiomodeemeja valmistava suomalaisyritys Satel Oy haluaa viedä asiakasjohtamisen uudelle tasolle toiminnanohjausjärjestelmän ja CRM:n integraation myötä.Miten syventää asiakasymmärrystä ja samalla kehittää omaa liiketoimintaa vastaamaan tulevaisuuden tarpeita? Satelilla päädyttiin ratkaisemaan nämä kysymykset integroimalla toiminnanohjaus- ja CRM-järjestelmä, jolloin asiakkaaseen liittyvät tiedot ovat monipuolisesti käytettävissä.

”Tavoitteemme oli saada sellainen toiminnanohjausjärjestelmä, joka vastaa kaikkia tarpeitamme. Samaan ERP:iin on integroitu CRM-järjestelmän lisäksi myös esimerkiksi verkkokauppa”, kertoo myyntijohtaja Aulis Törmä Satelista.

”Kun tiedot on kerran syötetty, ne ovat kaikkien osastojen ja järjestelmien käytettävissä.”

Toiminnanohjausjärjestelmä palvelee tilaus-, toimitus- ja laskutusprosesseissa, ja asiakkuudenhallintajärjestelmä tuottaa rikastettua asiakastietoa sekä palvelee erityisesti myynnin, asiakaspalvelun ja markkinoinnin toimintoja. Digian toimittamassa kokonaisuudessa ratkaisuiksi valittiin Enterprise-toiminnanohjausjärjestelmä sekä Dynamics CRM Online-järjestelmä.

Järjestelmien avulla luodaan parempaa palvelua asiakkaille

Tarve järjestelmien päivitykseen syntyi, kun Satelissa todettiin vuonna 2015, että vanha toiminnanohjausjärjestelmä ei enää palvele yritystä. Tärkeä kriteeri uuden ERP:n valinnassa oli mahdollisuus ottaa käyttöön CRM-järjestelmä ja integroida nämä kaksi toisiinsa. Tuloksena saataisiin työkalut kokonaisuuksien hallintaan.

”Kokonaisuus toimii tällä hetkellä hyvin ja olemme olleet tyytyväisiä. Kesällä käyttöönotettu järjestelmä on nyt sisään ajettu ja voimme tosissamme hyödyntää näitä työkaluja. Valmista tulee nopeammin, enemmän ja paremmin”, kiittelee Aulis Törmä.

Kaiken toiminnan ytimessä ovat asiakkaat ja heidän palvelemisensa mahdollisimman toimivasti. Satelissa keskeisen asiakasryhmän muodostaa maailmanlaajuinen maahantuojaverkko, joka kattaa noin 100 maata. Lisäksi yrityksellä on suoria OEM-asiakkuuksia, jotka ovat enimmäkseen globaalisti toimivia suuria yrityksiä. Satel hoitaa myös tuotteidensa edustuksen Suomessa.

”Meille ehdottoman tärkeä kehityspotentiaali on siinä, miten aktiivisesti pystymme tiedottamaan asiakkaitamme tuotteisiin, materiaaleihin tai kampanjoihin liittyvistä asioista”, kertoo Törmä.

”Satel on tehdas, päämies ja toimittaja, jonka tehtävä on myös tukea maahantuojien omaa myyntiä, jakaa tietoa ja buustata markkinointia.”

”Näiden alustojen avulla pystymme huomattavasti tehokkaammin viestimään asiakkaille ja tuottamaan palveluita maahantuojien myynnin tarpeisiin. Haluamme edistää reaaliaikaista ja proaktiivista toimintaa asiakaskentässämme", Törmä toteaa.

Tärkeä kriteeri uuden ERP:n valinnassa oli mahdollisuus ottaa käyttöön CRM-järjestelmä ja integroida nämä kaksi toisiinsa.

Järjestelmien integraatio luo synergiaa

Liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta ERP:n ja CRM:n yhteispelistä syntyvä synergia on merkittävä.

Tällä hetkellä monet yritykset miettivät, kuinka saada paremmin haltuun asiakaslähtöistä dataa, jonka avulla voidaan kehittää uusia palveluita. Kun tieto integroidaan eri järjestelmistä, saadaan monipuolista ja syvää näkemystä asiakkaan tilanteesta ja tarpeista. Tältä pohjalta voidaan kehittää palveluviestintää, markkinointia sekä myyntiä asiakaskohtaisemmaksi.

Yhä enemmän korostetaan kokonaisvaltaista asiakkuuden johtamista, jossa kaikki liiketoiminnan eri vaiheissa kerätty tieto palvelee asiakkaan ymmärtämistä. Asiakkuuteen liittyvää dataa kerätään eri järjestelmistä. Integraatiot järjestelmien välillä mahdollistavat tietojen hyödyntämisen jokaisessa järjestelmässä sopivalla tavalla sekä asiakkaan koko elinkaaren huomioimisen. Etenkin teollisuuden yrityksillä on pitkät asiakassuhteet, joihin sisältyy eri vaiheita ja tasoja usean vuoden ajalta.

Useat toimittajaorganisaation toiminnot, niin myynti, tuotekehitys, jälkimarkkinointi kuin hallintokin, voivat hyödyntää samaa tietolähdettä ja lisätä sinne relevanttia informaatiota. Käytettävyyden näkökulmasta tiedon liikkuminen helpottaa käyttäjän arkea, sillä tietoa ei enää tarvitse hakea useasta eri järjestelmästä. Kokonaisnäkymä asiakkuuteen tuo lisäarvoa koko elinkaaren ajan, säästää ylimääräistä työtä ja antaa arvokasta ymmärrystä.

Mikä auttaa menestymään?

Asiakkuudenhallintaratkaisuksi valitaan yhä useammin pilvessä toimiva online-järjestelmä, jollaiseen myös Satel päätyi.

Satelilla on tällä hetkellä käytössä toiminnanohjausjärjestelmään integroidun Dynamics CRM Online -järjestelmän perusversio, jonka avulla yritys on lähtenyt rakentamaan uusia toimintamalleja. Kokemusten kasvaessa tarkoituksena on lisätä järjestelmään räätälöityjä ominaisuuksia, joilla asiakashallintaa voidaan vielä tehostaa.

”Etenemme askel kerrallaan kohti kokonaisvaltaista asiakkuushallintaa”, toteaa Aulis Törmä.

Satel Oy on erikoistunut langattomaan tiedonsiirtoon. Yrityksen valmistamia radiomodeemeja ja niistä rakennettuja tiedonsiirtoverkkoja käytetään hyvin erilaisissa teollisissa sovelluksissa. Satel on kehittynyt Euroopan johtavaksi alan yritykseksi ja maailmanlaajuisestikin se on ihan kärkisijoilla.

Yrityksen menestystekijöinä pidetään selkeää strategiaa, markkinoiden valpasta seuraamista ja tuotekehitykseen panostamista. Onnistumisen avain on myös kokenut ja työlleen omistautunut henkilöstö.

Digian toimittaman järjestelmäkokonaisuuden avulla Satel saa yhden menestystekijän lisää: modernin ja monipuolisesti liiketoimintaa tukevan digitaalisen työkalupakin.

”Meillä on ollut Digian kanssa aiemmin hyvää yhteistyötä. Kokemuksemme mukaan Digia pitää minkä lupaa. Kokonaisuus oli juuri sitä mitä tarvitsimme – teknisesti, laadullisesti ja aikataulullisesti”, kiittää Törmä.

”Lisäksi he ammattitaitoisesti ja positiivisella asenteella potkivat meitä eteenpäin oman osuutemme hoitamisessa.”

Seuraavaksi Satel suuntaa CRM:n kehittämiseen, kun käyttökokemusta on saatu tarpeeksi. Työn alla on myös uudet verkkosivut ja muita digitaaliseen markkinointiin liittyviä hankkeita.

”Polku avautuu askel kerrallaan ja sitä on ilo kulkea hyvän kumppanin kanssa”, Aulis Törmä pohtii.