case snellman

Tehokkuutta tuotantoketjuun


Kun Snellmanilla vuonna 2011 havaittiin kehitystarpeita alkutuotannon johtamiseen suunnitelluissa järjestelmissä, esitteli Digia Snellmanille innovatiivisen QlikView -BI-ratkaisun. Snellman vakuuttui ratkaisun sopivuudesta tarpeisiinsa ja tilasi Digialta järjestelmä käyttöönsä. QlikView täydentää hyvällä tavalla Snellmanin alkutuotannon ohjausta.

mita-teimme.pngMitä teimme

milla-teimme.pngMillä teimme

  • QlikView

Järjestelmän vahvuus on eritoten siinä, että se näyttää poikkeukset välittömästi, jolloin tarvittavat toimenpiteet voidaan tehdä heti. Tämä helpottaa ylläpitämään tuotannon jatkuvuutta.

John Aspnäs, IT-päällikkö, Snellman

 

Tehokkuutta tuotantoketjuun

Snellmanin ja Digian yhteistyö alkoi vuonna 2011, kun Snellmanille tuli tarve kehittää alkutuotannon johtamiseen suunniteltuja järjestelmiä. Innovatiivinen QlikView -BI-ratkaisu täydentää nyt Snellmanin alkutuotannon ohjausta.Pietarsaarelainen lihanjalostusyhtiö Oy Snellman Ab on yli 60-vuotisen yrityshistoriansa aikana arvostanut hyviä suhteita alkutuottajiin. Etusijalle on asetettu lihanjalostajan ja tuottajan välinen yhteistyön kehittäminen. Snellman haluaa oikean tyyppistä lihaa jalostuksen tarpeisiin ja pitää huolta alkutuottajien liiketoiminnasta ja hyvistä kumppanuussuhteista.

Snellmanin liiketoiminnan kasvaessa on alkutuotantoon täytynyt hakea jatkuvasti lisää maatiloja tuottamaan laadukasta lihaa jalostustoiminnan tarpeisiin. Ison tuottajaringin hallinta on välillä haastavaa.

 

Alkutuotannossa monta liikkuvaa tekijää

Alkutuotannossa eläimiä siirretään usein eri tuottajien välillä. Lihankasvattajat ovat yleensä erikoistuneet tietyn ikäisten eläinten kasvattamiseen ja eläin saattaa elämänsä aikana asua useassa eri paikassa. Lihanjalostuksessa on kuitenkin tärkeää tietää kunkin eläimen yksityiskohtaiset tiedot, jo viranomaismääräystenkin vuoksi.

Snellmanille on tärkeää pitää huolta myös kasvattajiensa liiketoiminnasta, jotta se voi varmistaa laadukkaan raaka-aineen tuotannolleen.

Järjestelmän käyttöliittymä on moderni ja helppokäyttöinen. Raportit ovat helposti muokattavissa.

Digian innovatiivinen osaaminen avuksi

Digia on ollut Snellmanin kumppani tietojärjestelmissä jo yli 10 vuoden ajan. Digian esiteltyä Snellmanille QlikView-ohjelmistoa vuoden 2011 kesällä, vakuuttuivat snellmanilaiset sen toimivuudesta ja päättivät hankkia sen käyttöönsä.

"Olemme tyytyväisiä Digian toimittamaan ratkaisuun", sanoo Snellmanin alkutuotannon johtaja Tomas Gäddnäs.

"Eläinten tiedot ja liiketoimintaa koskevat tunnusluvut saadaan nyt helposti yhteen näkymään. Qlikview on intuitiivinen käyttää ja vasteajat ovat pienet perinteisempiin järjestelmiin verrattuna. Saan haluamani tiedot järjestelmästä silmänräpäyksessä ja pystyn tarvittaessa porautumaan hyvinkin syvälle yksityiskohtaisiin tietoihin."

QlikView:n myötä myös raportointi on helpottunut. Snellman seuraa jatkuvasti kasvatuksessa olevien eläinten liikkumista tuottajien välillä sekä teuraaksi valmiiden yksilöiden saatavuutta. Samasta järjestelmästä löytyvät myös eläinten hintatiedot, laatuluokat ja asuinpaikat koko elinkaaren ajalta. Tietoja voidaan tarkastella alueellisesti, kuntakohtaisesti tai jopa tilakohtaisesti. Digia järjesti pääkäyttäjien koulutuksia siten, että snellmanilaiset pystyivät myös itse muotoilemaan haluamiaan näkymiä järjestelmän sisältämään liiketoimintatietoon.

Helppo hankkia ja ylläpitää

”QlikView on helppo ylläpitää, se on vain yksi palvelin muiden joukossa”, sanoo Snellmanin IT-päällikkö John Aspnäs.

”Järjestelmän käyttöliittymä on moderni ja helppokäyttöinen. Raportit ovat helposti muokattavissa ja pystymme tekemään muokkauksia tarvittaessa myös itse. Järjestelmän vahvuus on eritoten siinä, että se näyttää poikkeukset välittömästi, jolloin tarvittavat toimenpiteet voidaan tehdä heti. Tämä helpottaa ylläpitämään tuotannon jatkuvuutta.”

Yksi hankkeen onnistumisen avain oli, että Snellman oli järjestelmähankkeessa itse aktiivinen ja roolit ovat olleet selkeät alusta lähtien.

”Snellman toi pöytään liiketoiminnan näkökulman ja Digia vankan tietojärjestelmä- ja BI-osaamisensa”, sanoo projektipäällikkö Timo Pokkinen Digialta.

”Lisäksi halusimme mukaan loppukäyttäjien toiveet raportoinnista ja käytettävyydestä. Järjestämissämme työpajoissa sitten yhdistimme nämä näkökulmat selkeiksi kuvauksiksi järjestelmän toiminnasta, jonka jälkeen järjestelmän toimitus oli verrattain nopeaa ja helppoa.”

QlikView-ratkaisu on Snellmanilla tällä hetkellä käytössä vain alkutuotannon puolella, mutta järjestelmän laajentamisesta on jo keskusteltu.