Case Tepcomp

Toiminnanohjaus on koko yrityksen sydän


Elektroniikan kokenut sopimusvalmistaja Tepcomp päivitti toiminnanohjausjärjestelmänsä yhteistyössä Digian kanssa. Tilaus-toimitus -prosessista sekä varastoprosesseista huolehtii nyt Microsoft Dynamics NAV.

Omassa työssäni olen huomannut, että järjestelmän jatkokehittäminen on helpottunut huomattavasti entiseen verrattuna. Järjestelmä on hyvin avoin eikä yksittäisten kehityskohteiden toteuttaminen sido liikaa omia resursseja tai rahaa.

Jussi Niemi, kehityspäällikkö, Tepcomp Oy

mita-teimme.pngMitä teimme

milla-teimme.pngMillä teimmeToiminnanohjaus on koko yrityksen sydän

Tepcomp Oy on kokenut elektroniikan sopimusvalmistaja ja edelläkävijä LED-valotuotteissa. Yritys päivitti toiminnanohjausjärjestelmänsä yhteistyössä Digian kanssa. Tilaus-toimitus-prosessista sekä varastoprosesseista huolehtii nyt Microsoft Dynamics NAV.

Tepcomp tarjoaa monipuolisia elektroniikan sopimusvalmistuspalveluita ja kehittää ja valmistaa innovatiivisia LED-tuotteita. Yrityksellä on toimipisteet Suomessa ja Virossa, ja tavaravirrat kulkevat lähes kaikkien maanosien välillä. Toiminnanohjausjärjestelmä on yritykselle elintärkeä, joten uudeksi ratkaisuksi valikoitui Digian toimittama Microsoft Dynamics NAV.

”Toiminnanohjausjärjestelmä toimii meillä aika pitkälti koko yrityksen ”sydämenä”. Se ohjaa tilaus-toimitus-prosessia kokonaisuudessaan. Myös varastoprosessit ovat mukana järjestelmässä, vaikka varastot ovat fyysisesti Suomen Turussa ja Viron Kuressaaressa. Lisäksi seuraamme tuotekehitysprojekteja saman järjestelmän kautta”, kertoo Jussi Niemi, Tepcompin kehityspäällikkö.

Joustava järjestelmä

Tepcompin toimialalle on tyypillistä lyhyt tilausikkuna, mikä aiheuttaa omanlaisiaan vaatimuksia toiminnanohjausjärjestelmälle.

”Järjestelmän täytyy olla joustava. Sen täytyy samanaikaisesti kyetä hallitsemaan sekä projektiluonteisiin kertatilauksiin perustuva prosessiketju että jatkuvaluonteisten myyntitilauksien prosessit”, Niemi listaa.

Dynamics NAV -toiminnanohjausjärjestelmä mahdollistaa Tepcompin skaalautumisen toimialallaan seuraavaan kokoluokkaan sekä syvemmän integraation asiakkaiden ja toimittajien prosesseihin.

”Uuden järjestelmän avulla pystyttiin luomaan läpinäkyvyyttä Tepcomp Groupin tehtaiden prosesseihin, jolloin päätöksenteko helpottuu ja resurssien fokusointi tarkentuu”, Niemi kertoo.

”Omassa työssäni olen huomannut, että järjestelmän jatkokehittäminen on helpottunut huomattavasti entiseen verrattuna. Järjestelmä on hyvin avoin eikä yksittäisten kehityskohteiden toteuttaminen sido liikaa omia resursseja tai rahaa.”

Sujuvaa yhteistyötä ja avointa kommunikaatiota

Niemi kertoo, että uusi järjestelmä saatiin nopeasti käyttöön ilman, että ydinprosesseihin aiheutui suurempia ongelmia.

”Toiminnanohjausjärjestelmän lisäksi uusimme samalla sekä työajankirjaus- että palkanlaskentajärjestelmät, ja näiden integraatioissa oli haasteita. Jälkiviisaasti voisi todeta, että käyttökoulutusta ennen käyttöönottoa ja vierihoitoa käyttöönoton alkuvaiheessa olisi pitänyt olla enemmän”, hän toteaa.

Yhteistyö Digian kanssa on Niemen mukaan toiminut hyvin, ja tukipyyntöihin vastataan ripeästi ja asiantuntevasti.

”Digia on yllättävän nopeasti omaksunut yrityksemme prosessit ja niiden erityispiirteet. Arvostan suuresti avointa viestintää sen suhteen, mitä kehitysideoita voidaan toteuttaa ja mitä ei kannata lähteä viemään eteenpäin. Näin saadaan resurssit heti kohdennettua oikein. Useat kehitysideat ovat nopeasti jalostuneet toimiviksi käyttöönotettaviksi ratkaisuiksi”, Niemi kehuu.

Jatkossa toiminnanohjausjärjestelmä aiotaan integroida entistä tiukemmin Tepcompin prosesseihin, ja esimerkiksi tuotannon materiaalivirtojen kirjaukset automatisoidaan.

”Muuten pidämme kehitystyön pääpainon päivittäisen tekemisen kehittämisessä, jota pyrimme tekemään kuukausirytmissä”, Niemi summaa.