case tokmanni

Konsernisivustolle käytettävyyttä ja brändinmukainen ilme


Pohjoismaiden suurin käyttötavaroiden myyntiin keskittynyt halpakauppaketju Tokmanni halusi päivittää vanhentuneen konsernisivustonsa. Sisällönhallinnan ongelmista ja tietoturvariskeistä päästiin eroon, kun Digia toteutti uuden sivuston perustuen Drupal 7 -julkaisujärjestelmään. Nyt Tokmannin konsernisivusto ja verkkokauppa ovat brändinmukaisia ja toimivat saumattomasti yhteen.

mita-teimme.pngMitä teimme

milla-teimme.pngMillä teimme

  • DrupalKonsernisivustolle käytettävyyttä ja brändinmukainen ilme

Tokmanni halusi uudistaa vanhentuneen konsernisivustonsa. Sisällönhallintaongelmat ja tietoturvariskit vaihtuivat responsiiviseen sivustoon, joka pelaa saumattomasti yhteen verkkokaupan kanssa.

Tokmanni-konserni on Pohjoismaiden suurin käyttötavaroiden myyntiin keskittynyt halpakauppaketju. Konserniin kuuluu yhteensä 149 myymälää sekä lisäksi verkkokauppa.

Tokmannin konsernisivusto oli ulkoasultaan, käytettävyydeltään ja informaatioarkkitehtuuriltaan yksinkertaisesti vanhentunut, eikä se edustanut Tokmannia yrityksenä. Lisäksi se pohjautui vanhentuneeseen Joomla-teknologiaan, mikä aiheutti sekä sisällönhallinnan ongelmia, että tietoturvariskejä.

Integraatioiden tarve määritti teknologiavalintaa

Konsernisivuston uudistuksen tavoitteena oli yhdistää verkkokauppa ja konsernisivusto yhden ilmeen alle yhtenäiseksi verkkopalveluksi siten, että ne toimivat saumattomasti yhteen. Lisäksi konsernisivustoon haluttiin tuoda lisää kaupallisuutta, ja toisaalta tuoda verkkokaupasta sellaisia elementtejä konsernisivustoon, jotka sopisivat jälkimmäiseen paremmin. Uuden konsernisivuston ja verkkokaupan tulisi lisäksi olla responsiivisia.

Jotta sivustouudistuksen tavoitteet saavutettaisiin, Digia ehdotti Tokmannille Drupal 7-julkaisujärjestelmään perustuvaa toteutusta. Drupal oli järkevä valinta, sillä se integroituu eri järjestelmiin ohjelmointirajapintojensa ansiosta nopeasti ja toimintavarmasti, ja projektissa oli tarkoitus toteuttaa useita integraatioita.

Lisäksi siinä on parempi tietoturva kuin toisena vaihtoehtona pohditussa WordPressissä, mikä oli Tokmannille kriittistä. Drupalissa on myös monipuolisempi laajennettavuus kuin WordPressissä.

Projekti lähti liikkeelle konsernisivuston käyttöliittymä- ja visuaalisesta suunnittelusta. Seuraavaksi tehtiin tekninen määrittely samaan aikaan verkkokaupan visuaalisen ja käyttöliittymäsuunnittelun kanssa. Sen jälkeen edettiin tekniseen toteutukseen. Tekninen toteutus tehtiin kahden kehittäjän ja projektipäällikön voimin. Lisäksi varsinkin projektin alkuvaiheessa mukana oli myös Digian käyttöliittymä- ja visuaalinen suunnittelija.

Projektin aikana tehtiin muun muassa Intrum Justitia ja Onnistuu.fi -integraatiot yrityskorttihakemusta varten, MyNewsDesk -integraatio Uutishuoneessa sekä SharePoint -integraatio myymälätietoja ja asiakaspalvelua varten.

Sivusto ja uudistettu verkkokauppa julkaistiin tammikuun lopussa 2015. Sen jälkeen on tehty pienempää jatkokehitystä ja ylläpitoa.

Tavoitteena oli yhdistää verkkokauppa ja konsernisivusto yhden ilmeen alle yhtenäiseksi verkkopalveluksi.