Case TTY

Yksi julkaisujärjestelmäratkaisu kokoaa yhteen sähköiset työkalut


Tampereen teknillisenä yliopistona toimiva TTY-säätiö halusi uudistaa julkaisujärjestelmänsä, jotta opiskelijoiden ja opettajien sähköiset työkalut saataisiin yhden käyttöliittymän alaiseksi. Digian asiakkaan tarpeiden mukaan räätälöidyt ratkaisut mahdollisti muun muassa tehokkaamman työskentelyn niin opettajien kuin opiskelijoidenkin näkökulmasta.

mita-teimme.pngMitä teimme

milla-teimme.pngMillä teimme

  • Microsoft SQL
  • OracleYksi käyttöliittymä, monta palvelua

TTY-säätiö päätti ottaa käyttöön julkaisujärjestelmäratkaisun, joka kokoaisi yhteen opettajien ja opiskelijoiden pirstaleiset sähköiset työkalut. Digian ratkaisuilla tarjotaan nyt kaikki työkalut yhden käyttöliittymän kautta.

Tampereen teknillisenä yliopistona toimiva TTY-säätiö päätti toteuttaa julkaisujärjestelmäuudistuksen todettuaan vanhan järjestelmän tulevan pian teknisestä näkökulmasta elinkaarensa päähän. Lisäksi portaaliratkaisujen toteutuksen taustalla olivat tunnistetut ongelmat opiskelijoiden ja opettajien sähköisten työkalujen pirstaleisuudessa tai puuttumisessa.

Käyttäjien tarvitsemat työkalut ja tiedot yhteen käyttöliittymään

Alkuvaiheessa käyttäjiltä kerätyt tarpeet koostettiin yhteen ja analysoitiin. Tehdyn määrityksen pohjalta toteutettiin tarpeet täyttävä järjestelmäkokonaisuus, joka kokoaa käyttäjien tarvitsemat työkalut ja tiedot yhteen käyttöliittymään. Samalla toteutettiin sähköisenä useita aiemmin manuaalityötä vaatineita prosesseja.

Alkuvaiheessa ei ollut kyseessä käyttäjille näkyvä uudistus. Sen sijaan pyrittiin toteuttamaan järjestelmä uuteen ympäristöön siten, että käyttäjille ennestään tuttu käyttäjäkokemus säilyisi.

Jatkovaiheissa on tarkoitus uudistaa myös järjestelmän ulkoasu ja sisältö rakenteineen sekä tuoda järjestelmään uusia ja paranneltuja palveluita.

Tiivis yhteistyö projektien aikana mahdollisti työn tehokkaan etenemisen.

Tiiviillä yhteistyöllä tehokkuutta käyttäjien arkeen

Digian tarjoamat ratkaisut toteutettiin asiakkaalle räätälöityinä kokonaistoimituksina. Tiivis yhteistyö projektien aikana mahdollisti työn tehokkaan etenemisen. Tietojärjestelmähankkeissa oleellista on asiakkaan tavoitetilan perinpohjainen sisäistäminen ja toimittajan resurssien tehokas hyödyntäminen halutun lopputuloksen aikaansaamiseksi. Näissä onnistuttiin yhteistuumin erinomaisesti.

Tehtyjen ratkaisujen myötä saatiin käyttöön työtä ja opiskelua helpottavat ja tehostavat työkalut. Esimerkiksi järjestelmissä toteutetut opiskelijoiden ilmoittautumiset harjoitusryhmiin, opettajien kurssiaikataulun laadinta tai viestinnän hallinnoimat uutisten hyväksyntätyönkulut ovat mahdollistaneet tehokkaan työskentelyn.

Käyttöönoton jälkeen kaikki järjestelmät ovat myös aktiivisen ylläpidon ja jatkokehittämisen kohteena. Tämä on erittäin tärkeää, jotta jatkossakin voidaan vastata alati muuttuvaan ympäristöön ja uusiin käyttäjätarpeisiin.