Case Valio

Atlas – ajantasaista myynnin ja kannattavuuden seurantaa


Suomalainen elintarvikeyritys Valio halusi yhtenäistää kannattavuustiedon tuottamisensa prosessit siten, että tieto olisi ajantasaisesti koko organisaation käytössä. Digia toimitti Valiolle Atlas-järjestelmän, joka vapauttaa talousorganisaation aikaa tiedon tuottamisesta sen analysointiin.

Atlaksen käyttö on kasvattanut luottamusta lukuihin ja ymmärrystä laskennan syy-seuraussuhteista. Atlas on meillä tärkein raportointiväline ja lähes kaiken johdon raportoinnin perusta. Atlaksen myötä on ajantasainen kannattavuustieto aina kaikkien tarvitsevien käytettävissä eikä talousorganisaation tarvitse sitä erikseen tuottaa. Voimme siis keskittyä enemmän tiedon analysointiin.

Osmi Hämäläinen, talousjohtaja, Valio

mita-teimme.pngMitä teimme

milla-teimme.pngMillä teimme

  • Microsoft AzureAtlas – ajantasaista myynnin ja kannattavuuden seurantaa

Eri tietolähteistä tulevaa tietoa yhdistävä Atlas-järjestelmä tuo ajantasaisen kannattavuustiedon helposti kaikkien sitä tarvitsevien ulottuville. Järjestelmä mahdollistaa Valiolla paremman päätöksenteon.

Aiemmin Valion talousosasto tuotti kannattavuustietoa erillisinä toimeksiantoina. Valiolla koettiin tarpeelliseksi yhtenäistää kannattavuustiedon tuottamisen prosessit (tiedonkeruu, laskenta, raportointi) siten, että tieto olisi ajantasaisesti koko organisaation käytössä.

Digia toimitti Valiolle järjestelmän, joka yhdistää eri tietolähteistä tulevaa tietoa ja mahdollistaa monipuolisen näkymän myyntiä, kannattavuutta ja kustannuksia selittäviin tekijöihin.

Järjestelmä kasvattaa ymmärrystä ja parantaa päätöksentekoa

Kannattavuutta voidaan tarkastella tuotteittain, asiakkaittain ja tehtaittain erilaisia ryhmittelyjä ja rajauksia käyttäen joko vakioraportein tai erillisanalyyseilla. Organisaatio-, tuotantolaitos-, ryhmittely- ja laskentamallimuutokset voidaan toteuttaa joustavasti järjestelmään.

”Atlaksen käyttö on kasvattanut luottamusta lukuihin ja ymmärrystä laskennan syy-seuraussuhteista. Atlas on meillä tärkein raportointiväline ja lähes kaiken johdon raportoinnin perusta. Atlaksen myötä on ajantasainen kannattavuustieto aina kaikkien tarvitsevien käytettävissä eikä talousorganisaation tarvitse sitä erikseen tuottaa. Voimme siis keskittyä enemmän tiedon analysointiin", kertoo Valion talousjohtaja Osmi Hämäläinen.

SAS-teknologiaan perustettu Atlas -järjestelmä otettiin Valiolla käyttöön 2011. Digian toimittama järjestelmä on edelleen ylläpidon ja tuotantotuen piirissä.

Kannattavuustiedon käyttäminen osana kaikkia päätöksentekoprosesseja on kasvanut Valiolla merkittävästi. Järjestelmää käyttää yli 300 käyttäjää eri puolilla yritystä.

Atlas-järjestelmän käyttöönoton jälkeen Digia on jatkanut yhteistyötä Valion kanssa muun muassa data-analytiikan ja datalähtöisten johtamisprojektien parissa.