Case Vivago

Parempaa päätöksentekoa IoT-analytiikan avulla


Vivago kehittää älykkäitä ratkaisuita ennakoivaan hoitoon. Yritys halusi selvittää, miten edistyksellisen analytiikan avulla vanhustenhoidon palveluita voisi kehittää ja näin parantaa asiakkaiden arkea. Digian avulla Vivago analysoi keräämäänsä dataa ja muodosti visualisoidun johdon näkymän, jolla palveluntarjoaja saa kokonaisvaltaisen kuvan asiakaskunnastaan ja pystyy optimoimaan palveluitaan.

Analytiikan avulla pystytään tuottamaan palveluita kustannustehokkaasti samalla parantaen palvelun laatua – palvelut voidaan kohdentaa oikea-aikaisesti ja räätälöidysti eri asiakaskohderyhmille. Terveydenhuolto ja lääketiede ovat ottaneet esineiden Internetin käyttöönsä hieman muita toimialoja hitaammin, mutta globaalisti sen hyödyntäminen lisääntyy voimakkaasti.

Maria Lavonen, toimitusjohtaja, Vivago OyParempaa päätöksentekoa IoT-analytiikan avulla

IoT:n hyödyntämisessä on valtava potentiaali ikääntyvän väestön ja etäkuntoutuksen tarpeisiin. Siksi Vivago yhdessä Digian kanssa hyödyntää edistyksellistä analytiikkaa parantaakseen vanhustenhoidon palveluita.

Vivago kehittää älykkäitä ratkaisuita ennakoivaan hoitoon. Vivago-ratkaisun tuottamat automaattihälytykset ja terveystieto lisäävät turvallisuuden tunnetta ja tukevat jokapäiväistä hoitotyötä sekä mahdollistavat hoidon vaikuttavuuden seurannan. Reaaliaikaiset ilmoitukset kertovat muutoksista henkilön terveydentilassa ja mahdollistavat yksilöllisen sekä ennakoivan hoivan.

Digian ja Vivagon yhteistyön tavoitteena on hyödyntää edistyksellistä analytiikkaa vanhustenhoidon palveluiden parantamisessa kohti asiakkaiden parempaa arkea. Analytiikkaa hyödynnetään vanhustenpalveluja tuottavassa yksikössä, jossa halutaan koostaa reaaliaikainen tilannekuva asiakkaiden hyvinvoinnista. Näin yksikkö kykenee kohdistamaan oikea-aikaiset sekä tarvittavat toimenpiteet eri asiakaskohderyhmille ja tämä mahdollistaa koko asiakaskunnan seuraamisen yksilötasonseurannan rinnalla. Palvelussa halutaan seurata toimenpiteiden vaikuttavuutta suoraan asiakasryhmässä - näin palvelua voidaan tehostaa ja parantaa.

”IoT:n hyödyntämisessä on valtava potentiaali ikääntyvän väestön ja etäkuntoutuksen tarpeisiin. Analytiikan avulla pystytään tuottamaan palveluita kustannustehokkaasti samalla parantaen palvelun laatua – palvelut voidaan kohdentaa oikea-aikaisesti ja räätälöidysti eri asiakaskohderyhmille. Terveydenhuolto ja lääketiede ovat ottaneet esineiden Internetin käyttöönsä hieman muita toimialoja hitaammin, mutta globaalisti sen hyödyntäminen lisääntyy voimakkaasti”, kertoo Vivago Oy:n toimitusjohtaja Maria Lavonen.

Asiakassegmenttien analysoinnin kautta kiinni toimenpiteisiin

Vivagon kehittämien hyvinvoinnin ja turvallisuuden ratkaisuiden tuottamasta terveys- ja hyvinvointitiedosta mallinnettiin samankaltaisesti toimivat asiakassegmentit. Anonymisoitu data muodostui yli 1000 asiakkaan kahden vuoden aikana tuottamasta tietomassasta. Projekti aloitettiin kumuloituneen datan tutkimisella oikeiden määreiden ja dimensioiden löytämiseksi. Asiakassegmentit löydettiin vuorokausirytmin ja päiväaktiivisuuden mukaan. Näiden pohjalta tuotetussa palvelussa pystytään muun muassa:

  • Seuraamaan ja mittaamaan hoitotoimenpiteiden vaikuttavuutta asiakassegmenttisiirtymien kautta
  • Suunnittelemaan reaaliaikaisen tiedon pohjalta toimenpiteitä esimerkiksi resurssien käytössä, tuote- ja palveluportfolion optimoinnissa
  • Tunnistamaan kehityskohteita palveluissa
  • Mittaamaan ja seuraamaan asetettuja mittareita (KPI)

Tuloksena muodostui visualisoitu johdon näkymä, jolla palveluntarjoaja saa kokonaisvaltaisen kuvan asiakaskunnastaan ja pystyy optimoimaan palveluitaan. Näkymän avulla kyetään kohdentamaan hoitotoimenpiteitä paremmin sekä tekemään dataan perustuvia päätöksiä. Ratkaisu tukee vanhustenhoidon tulevaisuuden visiota: teknologian avulla voidaan parantaa palvelua ja tukea yksilön autonomista toimintakykyä.