case yara suomi

Asiakkaan liiketoiminnasta lähteviä ratkaisuja


Yara Suomen ja Digian välinen yhteistyö alkoi jo vuonna 1997, kun Digia toimitti Yaralle toiminnanohjausjärjestelmän. Uusin yhteistyön hedelmä on vuonna 2015 käyttöönotettu ERP-järjestelmän mobiiliversio, joka tehostaa asiakastyötä. Pitkään jatkuneen kumppanuuden edellytyksenä on ollut asiakkaan liiketoiminta-alueen toimintatapojen tuntemus.

Yhteistyö Digian kanssa on mahdollistanut sen, että olemme voineet reagoida nopeasti omien asiakkaidemme uusiin tarpeisiin.

Tuomo Orpana, tietohallintojohtaja, Yara Suomi

mita-teimme.pngMitä teimme

milla-teimme.pngMillä teimmeAsiakkaan liiketoiminnasta lähteviä ratkaisuja

Yaran ja Digian yhteistyö on esimerkki pitkään jatkuneesta asiakassuhteesta, joka on vuosien varrella kehittynyt kumppanuudeksi, josta kummatkin hyötyvät. Yhteistyön syvyys on mahdollistanut tehokkaat toimitukset ja nopean reagoinnin liiketoiminnan muuttuviin tarpeisiin.

Yaran ja Digian välinen yhteistyö alkoi vuonna 1997, jolloin Digia toimitti Yaralle toiminnanohjausjärjestelmän. Kumppanuuden juuret johtavat kuitenkin jo 80-luvulle, jolloin Yarassa otettiin käyttöön Edi-sanomien välitysohjelmisto. Ohjelmistolla hallinnoidaan tilaus-, lasku-, rahtikirja-, huolinta- ja maksuerittelysanomaliikennettä. Järjestelmä on edelleen käytössä, ja osittain sanomaliikenne kulkee Digian palvelukeskuksen kautta.

Edistyksellisiä ratkaisuja ja uutta teknologiaa

Digian toimittama Enterprise -toiminnanohjausratkaisu räätälöitiin tukemaan lannoiteteollisuuden yksilöllisiä liiketoimintaprosesseja ja yrityksen erityistarpeita, joihin kuuluvat muun muassa suuret sesonki- ja hinnanvaihtelut, suuret tuotantoerät ja myytävien lannoitelajikkeiden ja palveluiden monimuotoisuus.

Digia Enterprise -toiminnanohjausjärjestelmän avulla Yara virtaviivaisti tilausten hallinta-, myynti-, varasto- ja tuotantotoimintoja. Suomen lisäksi järjestelmä on käytössä Baltian maissa, Puolassa ja Unkarissa. Vuonna 2004 toiminnanohjausjärjestelmään toteutettiin laaja versionvaihto, joka mahdollisti uusien toiminnallisuuksien käyttöönoton ja uudenaikaisen käyttöliittymän.

Tehoa asiakastyöhön ERP-mobiilisovelluksen avulla

Loppuvuodesta 2014 Yaralla todettiin tarve ERP-järjestelmän mobiiliversiolle. Yara Suomen markkinointijohtajan Jari Pentinmäen mukaan tarve kumpusi siitä, että yrityksen piti tehostaa asiakastyöskentelyä. Ratkaisuksi valikoitui pitkäaikaisen kumppanin Digian ehdotus.

”Määrittäessämme, millainen ratkaisu meille sopisi, Digia ehdotti omaa SmartTab-käyttöliittymää. Eri vaihtoehtoja vertaillessamme totesimme käyttöliittymän täyttävän kaikki perusedellytykset asiakastyön tehostamiseksi”, Pentinmäki kertoo.

Digia SmartTabin käyttöönoton jälkeen hyödyt ovat näkyneet selvästi.

”Esimerkiksi reklamaatioiden käsittely on nopeutunut. Lisäksi Yaran myyjillä on nyt käytössä ajantasainen asiakastieto heidän liikkuessaan maatalouskaupan ja viljelijöiden keskuudessa”, Pentinmäki luettelee.

Yaran projektitoimituksista vastaa Digialla yksi ja sama tiimi, joka on oppinut vuosien varrella tuntemaan syvällisesti yrityksen liiketoiminnan ja sen erityispiirteet.

Kehittyvä asiakkuus tuo selkeitä etuja

Yaran toimintatavat ovat tulleet vuosien varrella tutuksi Digian projektitoimituksista vastaaville henkilöille. Tämä on mahdollistanut innovatiivisten ratkaisujen kehityksen ja käyttöönotot, kuten selaimen kautta käytettävät ilmakuva- ja kasvikuvapalvelut, joita Yara tarjoaa asiakkaillensa.

Yarassa ollaan tyytyväisiä yhteistyön tuomiin etuihin.

”Yhteistyö Digian kanssa on mahdollistanut sen, että olemme voineet reagoida nopeasti omien asiakkaidemme uusiin tarpeisiin”, kertoo Yaran tietohallintojohtaja Tuomo Orpana.

”Digia on oppinut tuntemaan liiketoimintamme erityisvaatimukset ja osaa huomioida liiketoimintamme haasteet jo sovellusten tuotantovaiheessa, jolloin toimintaan ei saa tulla suunnittelemattomia keskeytyksiä mihinkään vuorokauden aikaan”, Orpana jatkaa.

Yaran projektitoimituksista vastaa Digialla yksi ja sama tiimi, joka on oppinut vuosien varrella tuntemaan syvällisesti yrityksen liiketoiminnan ja sen erityispiirteet. Sujuva ja luotettava keskusteluyhteys asiakkaan ja toimittajan välillä on mahdollistanut tehokkaat toimitukset ja nopean reagoinnin yrityksen muuttuviin tarpeisiin. Digialla onkin suuri rooli yrityksen kehityshankkeissa, ja tarkoitus on vastat yhdessä liiketoiminnan muutoksiin.

”Yhteistyö, jota Digian kanssa olemme jo pitkään tehneet, mahdollistaa projektien joustavan käynnistämisen ja sujuvan toteutuksen. Digia tuntee omat tuotteensa ja kehitysvälineensä, ja pystyy nopeasti arvioimaan, miten uusien ominaisuuksien toteuttaminen järjestelmäkantaamme on tehokkaimmin tehtävissä”, Orpana päättää.