Case YIT

Asiakasymmärryksellä parempaa asiakaskokemusta


Asiakkaiden parempi ymmärrys on ovi uusiin palveluihin ja asiakaskokemuksen kehitykseen. Digia auttoi YIT:tä kasvattamaan ymmärrystään ja osaamistaan analytiikasta ja sen tuomista mahdollisuuksista mallinnetun analytiikkakonseptin avulla. Mallin avulla YIT kasvatti ymmärrystään riippuvuuksista ja kykenee tekemään päätöksiä toiminnan suhteen.

mita-teimme.pngMitä teimme

Digia lupasi, että meitä pidetään kädestä kiinni projektin läpi. Lisäksi Digia lupasi, että heillä on toimiva konsepti tähän projektiin, projektin loppuessa meillä on ensimmäinen analytiikan POC käytössä, osaaminen talon sisällä on kasvanut ja olemme saaneet työkaluja mennä eteenpäin analytiikan alueella. Nämä kaikki lupaukset ovat pitäneet.

Anne Karppinen, Development Manager, YIT OyjAsiakasymmärryksellä parempaa asiakaskokemusta

Asiakkaiden parempi ymmärrys on ovi uusiin palveluihin ja asiakaskokemuksen kehitykseen. Digia auttoi YIT:tä kasvattamaan ymmärrystään ja osaamistaan analytiikasta ja sen tuomista mahdollisuuksista mallinnetun analytiikkakonseptin avulla.

YIT on rakennusalan edelläkävijä, joka panostaa ensiluokkaiseen asiakaskokemukseen, korkeaan laatuun ja monipuolisen osaamisen jatkuvaan kehittämiseen. Yritys on kirjannut strategiaansa asiakasymmärryksen merkityksen tulevaisuuden kilpailukyvyn varmistajana.

YIT koki, ettei heillä itsellään ollut riittävää osaamista analytiikasta, analytiikan prosesseista ja sen tuomista mahdollisuuksista. YIT valitsi Digian rakentamaan ensimmäisen mallin olemassa olevan datan hyödyntämiseen.

YIT:n näkemyksen mukaan asiakkaiden parempi ymmärrys on ovi kohdennetumpien ja asiakkaalle enemmän arvoa tuottavien palveluiden ja asiakaskokemuksen kehitykseen. Toisaalta olemassa olevan asiakasdatan oikeanlainen hyödyntäminen tuottaa arvoa myös nykyisille asiakkaille. Projektin yhtenä tavoitteena oli YIT:n yleisen ymmärryksen kasvattaminen analytiikasta sekä datan hyödyntämisestä ja yhdistämisestä.

Valmis konsepti auttaa analytiikkamatkan alkuun

Projektin alussa Digian tiimi analysoi asiakkaan liiketoiminnan mahdollisuuksia ja tarpeita. YIT:n odotusten mukaisesti projektiin sisältyi myös ”opetuksellinen” kulma, jolloin mukana olevien asiantuntijoiden tuli ymmärtää YIT:n ihmisten mahdollisuudet oppimiseen projektin aikana. Tärkein osa projektia oli liiketoimintatapauksen määrittely: mihin kysymyksiin haemme vastausta, ja mikä mahdollistuu niiden myötä?

Projektissa hyödynnettiin Digian Customer Experience Accelerator -työkalua, jonka avulla projektin POC syntyi nopeasti, ja toimintamallin kuvaamisen kanssa aikaa kului yhteensä noin 12 viikkoa. CEx Accelerator -työkalu mahdollisti asiakkaan osallistumisen, jonka myötä asiakkaan osaamisen kasvattaminen tiukassa aikataulussa oli mahdollista.

Projektin lopputuloksena YIT:lle syntyi ensimmäinen analytiikkakonsepti mallinnettuna. Tämän mallin avulla YIT ymmärtää riippuvuuksia ja kykenee tekemään päätöksiä toiminnan suhteen. Toisaalta YIT:n ”analytiikkamatka” on vasta alussa. Matka tiedon hyödyntämiseen ja kilpailuedun edistämiseen on alkanut.

”Digia lupasi, että meitä pidetään kädestä kiinni projektin läpi. Lisäksi Digia lupasi, että heillä on toimiva konsepti tähän projektiin, projektin loppuessa meillä on ensimmäinen analytiikan POC käytössä, osaaminen talon sisällä on kasvanut ja olemme saaneet työkaluja mennä eteenpäin analytiikan alueella. Nämä kaikki lupaukset ovat pitäneet”, kommentoi Anne Karppinen, Development Manager, YIT Oyj.