Tulevaisuuden näkymät

Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2016Digia panostaa vuonna 2016 vahvasti kasvun edellytysten luomiseen liiketoiminnassaan. Orgaanisen kasvun lisäksi yhtiö etsii aktiivisesti strategiaansa tukevia yritysostokohteita vauhdittamaan liiketoimintansa kasvua.

Yhtiön johdon näkemyksen mukaan digitalisaatioon, monikanavaisuuden lisääntymiseen ja liiketoimintamallien murrokseen liittyy merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia, joihin vastaamiseksi yhtiö panostaa myös jatkossa vahvasti henkilöstön kehittämiseen ja rekrytointiin sekä tarjoomansa vahvistamiseen.

Yhtiö toistaa aiemman ohjeistuksensa ja arvioi kysynnän pysyvän kohtuullisena ja liikevaihdon kasvun jatkuvan myös loppuvuonna 2016. Liikevoittomarginaalin yhtiö arvioi pysyvän vuonna 2016 suurin piirtein edellisvuoden tasolla.

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2016, 28.10.2016