Skip to content

Markkinat ja Digian markkina-asema

9.2.2024

Digian päämarkkina on Suomi ja toimitamme ratkaisuja myös kansainvälisesti. Suomen lisäksi Digialla on toimintaa Ruotsissa ja Alankomaissa tytäryhtiöidemme Climberin, Top of Mindsin ja Digia Swedenin kautta.

Kartta

Markkinanäkymät

Digia uskoo IT-palvelumarkkinan kasvuun strategiakaudella, vaikka lyhyen aikavälin kysyntään liittyvät riskit toimintaympäristössä ovat kasvaneet erityisesti makrotalouden heikentyneiden näkymien vuoksi. Tämä näkyy osittain myös asiakkaiden käyttäytymisessä. Digian laaja tarjoama yksittäisistä palvelualueista laajempiin asiakasratkaisuihin tuo liiketoimintaan vakautta ja tasaa markkinaheilahtelujen vaikutuksia liiketoimintaamme.

Markkinatrendit

Digitaalisten ratkaisujen pitkän aikavälin kysyntätrendi on vahva ja tiedon hyödyntäminen älykkään teknologian avulla tehokkaasti ja turvallisesti on yhä tärkeämpi menestystekijä kaikille organisaatioille. Uusien digitaalisten ratkaisujen lisäksi myös olemassa olevien järjestelmien laajentaminen sekä niistä saatavan datan hyödyntäminen ovat keskeisessä asemassa. Tämän myötä sekä integraatio- että dataosaamisen merkitys korostuu. Lisäksi kiinnostus automaatioon ja tekoälyn hyödyntämiseen osana ratkaisuja on vahvassa kasvussa. Vaikka toiminnan tehokkuuden tavoittelu korostuukin laskusuhdanteessa, on asiakkaiden tavoitteena tehostaa nykyistä toimintaansa ja näin mahdollistaa investoinnit jatkuvaan digitalisointiin ja etenkin tekoälyn hyödyntämiseen.

Näemme kehityksessä seuraavat suunnat:
  • Käyttäjälähtöiset ja turvalliset ratkaisut valtaavat edelleen alaa. Sovellusten hyvä käyttökokemus on ensiarvoisen tärkeää;
  • Automaation ja älykkyyden taso kasvaa. Digievoluution kehityssuunta on kohti automaattisia sekä tekoälyavusteisia tai -ohjattuja prosesseja ja palveluita. Ne perustuvat luotettavaan dataan, sen turvalliseen saatavuuteen ja organisaation kykyyn jalostaa ja hyödyntää dataa ja teknologiaa;
  • Pistemäisten ratkaisujen sijaan mietitään liiketoimintakokonaisuuden uudistamista. Sovellus- ja IT-järjestelmäkokonaisuudet laajenevat ja monimutkaistuvat. Organisaatioiden ja liiketoiminnan kannalta kriittinen toiminnan jatkuvuus korostaa järjestelmäkokonaisuuksien yhteen toimivuutta, luotettavuutta ja turvallisuutta. Kun kokonaiskuva ja tiekartta kokonaisuudesta on hahmotettu, järjestelmäuudistus kyetään toteuttamaan vaiheittain;
  • Liiketoiminta verkostoituu niin sisäisesti kuin ulkoisesti. Turvalliset ja luotettavat integraatiot ja rajapinnat ovat digievoluution ytimessä. Ne mahdollistavat sovelluskokonaisuuden toimivuuden sekä datan saatavuuden;
  • Kestävä kehitys ja vihreä siirtymä ovat megatrendejä. Digitaalisten teknologioiden ja datan hyödyntäminen ovat avainasemassa kestävyyshaasteiden ratkaisemisessa.

Digian markkina-asema

Digia lähtee seuraavalle strategiakaudelleen 2023–2025 vahvasta asemasta. Päivitetyn strategiamme perustana on asiakkaiden arvostama toimituskyky sekä Digian organisaation kyky jatkuvaan uudistumiseen.

Yhdistämme teknologian mahdollisuudet ja ihmisten kyvykkyydet älykkäämmän liiketoiminnan ja yhteiskunnan sekä kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi. Pidämme asiakkaamme digievoluution kärjessä asiakkaalle sopivalla toimintamallilla ja rytmillä, tarvittaessa vuorokauden ympäri. Sovellamme Digian monipuolista osaamista ja kattavaa tarjoamaa sekä asiakkaan tarpeisiin sopivia toimintamalleja. Uudistamme jatkuvasti omaa toimintaamme ja osaamistamme sekä teemme työtä yhdessä luotettavien kumppanien kanssa. Rakennamme vastuullista yhteiskuntaa ja Digiaa.

Toteutamme strategiaamme hyödyntäen koko Digian vahvuuksia ja palvelualueidemme erikoisosaamista. Tarjoamme asiakkaillemme laajoja ratkaisukokonaisuuksia ja erikoistuneiden palvelualueiden osaamista asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin. Rakennamme pitkäaikaisia asiakassuhteita ja kumppanuuksia.