Skip to content

Q&A

Usein kysyttyjä kysymyksiä

9.2.2024

Mitkä ovat Digia Oyj:n liiketoimintasegmentit?

Digia raportoi yhtä liiketoimintasegmenttiä. Digia on muodostunut neljästä palvelualueesta, jotka ovat Digital Solutions, Business Platforms, Financial Platforms ja Managed Solutions.

Digia toimii yli 1 500 osaajan voimin Suomessa ja Ruotsissa. Lisäksi tytäryhtiömme Climber toimii Ruotsissa, Suomessa, Tanskassa ja Alankomaissa.

Mikä on Digian strategia?

Strategiamme perustana on asiakkaiden arvostama toimituskyky sekä Digian organisaation kyky jatkuvaan uudistumiseen. Tehtävämme on pitää asiakkaamme digievoluution kärjessä, asiakkaalle sopivalla toimintamallilla ja rytmillä. Tavoitteemme strategiakaudella 2023–2025 on jatkaa kestävän asiakasarvon luontia, kannattavaa kasvua sekä kansainvälistää liiketoimintaamme.

Digia tavoittelee yli 10 prosentin vuotuista liikevaihdon kasvua sisältäen orgaanisen kasvun ja yritysostot. Kannattavuuden parantamisen tavoitetaso on yli 12 prosentin EBITA-liikevoittomarginaali strategiakauden 2023-2025 päättyessä.

Digian strategian panostusalueet vuosille 2023-2025:

 • Erikoistuneet palvelualueet
 • Laajat ratkaisukokonaisuudet
 • Yrityskaupat
 • Kansainvälisyys

Digian strategia

Mitkä ovat Digian taloudelliset tavoitteet?

Digia tavoittelee yli 10 prosentin vuotuista liikevaihdon kasvua sisältäen orgaanisen kasvun ja yritysostot. Kannattavuuden parantamisen tavoitetaso on yli 12 prosentin EBITA-liikevoittomarginaali strategiakauden 2023-2025 päättyessä.

Ketkä ovat Digian johtoryhmän jäsenet?

 • Timo Levoranta, toimitusjohtaja
 • Kristiina Simola, talous- ja rahoitusjohtaja
 • Mika Kervinen, lakiasiainjohtaja
 • Pia Huhdanmäki, johtaja, henkilöstö ja kulttuuri
 • Jukka Kotro, liiketoimintajohtaja, Business Platforms
 • Juhana Juppo, CTO & Business Services
 • Tuomo Niemi, liiketoimintajohtaja, Financial Platforms
 • Janne Tuominen, liiketoimintajohtaja, Managed Solutions
 • Sami Paihonen, liiketoimintajohtaja, Digital Solutions
 • Pasi Ropponen, myynti- ja markkinointijohtaja

Digian johtoryhmä

Ketkä ovat Digian hallituksen jäsenet?

 • Robert Ingman, hallituksen puheenjohtaja
 • Martti Ala-Härkönen, hallituksen varapuheenjohtaja
 • Santtu Elsinen
 • Outi Taivainen
 • Sari Leppänen
 • Henry Nieminen

Digian hallitus

Ketkä ovat Digian asiakkaita?

Digialla on vahvaa toimialaosaamista erityisesti kaupan, logistiikan ja teollisuuden alalta, julkiselta sektorilta sekä pankki- ja vakuutusalalta.

Digian asiakastarinoita

Millaista osinkoa Digia maksaa?

Digian tavoitteena on jakaa konsernin vuosituloksesta vähintään 30 prosenttia osinkoina.

Osinko/osake, euroa

 • 2023: 0,17 euroa osakkeelta
 • 2022: 0,17 euroa osakkeelta
 • 2021: 0,17 euroa osakkeelta
 • 2020: 0,15 euroa osakkeelta
 • 2019: 0,10 euroa osakkeelta
 • 2018: 0,07 euroa osakkeelta
 • 2017: 0,04 euroa osakkeelta
 • 2016: 0,08 euroa osakkeelta
 • 2015: 0,08 euroa osakkeelta
 • 2014: 0,05 euroa osakkeelta

Kuinka paljon Digia käyttää vuosittain tuotekehitykseen?

Digia panostaa jatkuvasti pitkän aikavälin kilpailukyvyn kasvattamiseen. Tilikaudella 2023 tutkimus- ja kehityskulut omiin tuotteisiin olivat yhteensä 4,8 (5,5) miljoonaa euroa, mikä vastaa 2,5 (3,2) % liikevaihdosta. Tuotekehityksen pääpaino oli viime vuonna uudistetun Digia Envision ERP -ratkaisun sekä Digian automaatio - ja tekoälyalustan kehityksessä. Lisäksi jatkoimme finanssitoimialan ja logistiikan toiminnanohjausjärjestelmien kehitystä.