Skip to content

Strategia

10.2.2023

Digitalisaation kehityksessä ollaan siirtymässä uuteen vaiheeseen. Liiketoiminnan ja palveluiden digitalisoinnista siirrytään kohti älykkään liiketoiminnan kehittämistä.

Digia yhdistää teknologian mahdollisuudet ja ihmisten kyvykkyydet älykkäämmän liiketoiminnan ja yhteiskunnan sekä kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi. Pidämme asiakkaamme digievoluution kärjessä asiakkaalle sopivalla toimintamallilla ja rytmillä, tarvittaessa vuorokauden ympäri. Sovellamme Digian monipuolista osaamista ja kattavaa tarjoamaa sekä asiakkaan tarpeisiin sopivia toimintamalleja. Uudistamme jatkuvasti omaa toimintaamme ja osaamistamme sekä teemme työtä yhdessä luotettavien kumppanien kanssa. Monipuolinen Digia mahdollistaa henkilöstölle merkityksellisiä työtehtäviä ja oppimisalueita. Rakennamme vastuullista yhteiskuntaa ja Digiaa.

 Pörssitiedote 10.2.2023: Digia päivittää strategiansa ja taloudelliset tavoitteensa kaudelle 2023-2025: Kestävää asiakasarvoa ja kannattavaa kasvua

strategia-kuvitus

Strategian kasvupolut

1. Erikoistuneet palvelualueet

Täsmäratkaisut toimitettuna asiakkaille sopivalla mallilla. Laajennamme asiakkuuksia kohti syvempää kumppanuutta hyödyntäen koko Digian monipuolista tarjoamaa ja osaamista.

2. Laajat ratkaisukokonaisuudet 

Laajat ja vaativat ratkaisukokonaisuudet, joissa hyödynnämme koko Digian kattavaa tarjoamaa, projektitoimituksista ulkoistuksiin.

3. Yrityskaupat

Rikastamme tarjoamaamme sekä laajenemme uusille markkinoille ja asiakkuuksiin olemalla aktiivinen toimija yritysjärjestelyissä.

4. Kansainvälisyys 

Kohdemarkkinan sekä asiakkuuksien laajentaminen.

Strategian mahdollistajat

Moderni ja vetovoimainen työyhteisö 

Ammattitaitoiset työntekijät ovat Digian tärkein menestystekijä. Kestävä kasvu on osa jokaisen digialaisen henkilökohtaista ja ammatillista kehitystä. Panostamme oppivaan ammattimaiseen ja rentoon kulttuurimme. Haluamme, että Digialla viihdytään. Hybridityö, älykkäät toimintatavat ja työvälineet auttavat meitä onnistumaan yhdessä.

Skaalautuvuus ja tuottavuus

Panostamme skaalautuvuuteen ja tuottavuuteen sekä omassa toiminnassamme että asiakkaillemme tuotetuissa ratkaisuissa. Omassa toiminnassa tuottavuuden kehittäminen perustuu toimintatapojen jatkuvaan uudistamiseen, niitä tukevaan älykkääseen teknologia-alustaan sekä Digia-tason synergioiden hyödyntämiseen. Asiakasratkaisuissa panostamme skaalautuvuuden lisäämiseen palvelu- ja tuoteratkaisuissamme. Osaamista skaalaamme Digian Hub -verkostomme kautta.

Vastuullisuus

Vastuullisuus on osa arjen toimintaamme. Yritysvastuumme pohjautuu YK:n ja YK:n Global Compactin periaatteisiin ja tavoitteisiin. Olennaiset painopisteet yritysvastuullisuudessamme - ympäristö, ihmiset ja luottokumppani - säilyvät. Näemme vihreän siirtymän ja kestävyyshaasteiden ratkaisemisen myös liiketoimintamahdollisuutena. Haemme kunnianhimoisesti parannusta kaikilla vastuullisuuden osa-alueilla jo hyvästä lähtötasosta.

Tavoitteet strategiakaudella 2023-2025

Taloudelliset tavoitteet

  • Liikevaihdon kasvu: yli 10 % vuosittain, sisältäen orgaanisen ja epäorgaanisen kasvun 
  • EBITA-liikevoitto: yli 12 % liikevaihdosta strategiakauden lopussa

Kansainvälisen liiketoiminnan laajentaminen

  • Tavoittelemme yli 15 % osuutta liikevaihdosta strategiakauden lopussa.

Kestävyystavoitteet

  • Ympäristö - hiilineutraliteetti: CO2 päästöt -60 %*
  • Ihmiset - hyvinvoiva, monimuotoinen ja osaava henkilöstö: eNPS +35 % **
  • Luottokumppani - näkemyksellinen, luotettava & turvallinen kumppani: NPS +25 %**

*CO2 – päästöjen laskennassa vertailuvuosi 2019, tavoitearvo vuoden 2025 lopussa
**eNPS (henkilöstön suositteluindeksi) ja NPS (asiakkaiden suositteluindeksi) – lukujen vertailuvuosi 2022