Skip to content

Näkymät

10.2.2023

Digian päämarkkina on Suomi. Toimitamme ratkaisuja myös kansainvälisesti. Climber-yrityskauppa vuonna 2021 kasvatti kansainvälisen liiketoimintamme määrää Ruotsissa ja Hollannissa. Päivitetyssä 10. helmikuuta 2023 julkaistussa kauden 2023–2025 strategiassa yhdeksi tavoitteeksi on määritelty kansainvälisen liiketoiminnan osuuden kasvattaminen yli 15 prosenttiin liikevaihdosta strategiakauden loppuun mennessä.

Digia näkee IT-palvelumarkkinan kasvun jatkuvan edelleen, vaikka lyhyen aikavälin kysyntään liittyvät riskit toimintaympäristössä ovat kasvaneet erityisesti makrotalouden heikentyneiden näkymien ja korkean inflaation vuoksi. Maailmantalouden kasvanut epävarmuus voi hidastaa kasvuvauhtia. Digitaalisten ratkaisujen pitkäaikainen kysyntätrendi on edelleen vahva, ja tiedon hyödyntäminen älykkään teknologian avulla tehokkaasti ja turvallisesti on yhä keskeisempi menestystekijä kaikille organisaatioille.

Uskomme seuraavien kehityssuuntien vahvistuvan:  

  • Älykkyys ja automaatio
  • Pistemäisistä ratkaisuista laajoihin kokonaisuuksiin
  • Turvallisuus, jatkuvuus
  • Kestävä kehitys

Digian tulosohjeistus vuodelle 2023

Digian liikevaihto (170,8 milj. € vuonna 2022) ja EBITA-liikevoitto (15,7 milj. € vuonna 2022) kasvavat vuoteen 2022 verrattuna.