Skip to content

Näkymät

9.2.2024

Digian päämarkkina on Suomi ja toimitamme ratkaisuja myös kansainvälisesti. Suomen lisäksi Digialla on toimintaa Ruotsissa ja Alankomaissa. Päivitetyssä 10. helmikuuta 2023 julkaistussa kauden 2023–2025 strategiassa yhdeksi tavoitteeksi on määritelty kansainvälisen liiketoiminnan osuuden kasvattaminen yli 15 prosenttiin liikevaihdosta strategiakauden loppuun mennessä.

Digia uskoo IT-palvelumarkkinan kasvuun strategiakaudella, vaikka lyhyen aikavälin kysyntään liittyvät riskit toimintaympäristössä ovat kasvaneet erityisesti makrotalouden heikentyneiden näkymien ja korkean inflaation vuoksi. Tämä näkyy osittain myös asiakkaiden käyttäytymisessä.

Digitaalisten ratkaisujen pitkän aikavälin kysyntätrendi on tästä huolimatta vahva ja tiedon hyödyntäminen älykkään teknologian avulla tehokkaasti ja turvallisesti on yhä tärkeämpi menestystekijä kaikille organisaatioille. Uusien digitaalisten ratkaisujen lisäksi myös olemassa olevien järjestelmien laajentaminen sekä niistä saatavan datan hyödyntäminen ovat keskeisessä asemassa. Tämän myötä sekä integraatio- että dataosaamisen merkitys korostuu. Lisäksi kiinnostus automaatioon ja tekoälyn hyödyntämiseen osana ratkaisuja on vahvassa kasvussa. Vaikka toiminnan tehokkuuden tavoittelu korostuukin laskusuhdanteessa, on asiakkaiden tavoitteena tehostaa nykyistä toimintaansa ja näin mahdollistaa investoinnit jatkuvaan digitalisointiin ja etenkin tekoälyn hyödyntämiseen.

Uskomme seuraavien kehityssuuntien vahvistuvan:  

  • Älykkyys ja automaatio
  • Pistemäisistä ratkaisuista laajoihin kokonaisuuksiin
  • Turvallisuus, jatkuvuus
  • Kestävä kehitys

Digian tulosohjeistus vuodelle 2024

Digian liikevaihto (192,1 milj. euroa vuonna 2023) ja EBITA-liikevoitto (16,7 milj. euroa vuonna 2023) kasvavat vuoteen 2023 verrattuna.