Skip to content

Digia sijoituskohteena

Digia on kannattavasti kasvava ohjelmisto- ja palveluyritys, jonka tarjoama kattaa kaikki digitalisaation kerrokset liiketoimintajärjestelmistä integraatioihin, digitaalisiin palveluihin sekä 24/7-valvontaan ja palvelunhallintaan. Yhdistämme teknologian mahdollisuudet ja ihmisten kyvykkyydet älykkäämmän liiketoiminnan ja yhteiskunnan sekä kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi

Miksi sijoittaa Digiaan?

Vahva taloudellinen asema ja vakaa omistuspohja

  Liikevaihto 192,1 MEUR
  Liikevaihdon kasvu 12,5 %
  EBITA-liikevoitto 16,7 MEUR
  Oman pääoman tuotto 13,5 %

Digialla on vahva taloudellinen suorituskyky. Vuosi 2023 oli kahdeksas peräkkäinen kannattavan kasvun vuosi.

Taloustietoa

Strategiakaudella 2023-2025 tavoittelemme yli 10 prosentin vuosittaista liikevaihdon kasvua sekä yli 12 % EBITA-liikevoittomarginaalia strategiakauden lopussa.

Strategia

Digialla on vakaa, vahvasti kotimainen omistuspohja. Suurimpia omistajiamme ovat Ingman Development Oy Ab, Etola Oy, Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma.

Osakkeenomistajat

Osinko

Digian tavoitteena on jakaa konsernin vuosituloksesta vähintään 30 % osinkoina. Vuonna 2023 maksoimme osinkoa 0,17 euroa osake, yhteensä 45,9 % tuloksesta.

Osinko

Monipuolinen tarjoama ja vakautta tuova liiketoimintamalli

Digian tarjoama kattaa kaikki digitalisaation kerrokset liiketoimintajärjestelmistä integraatioihin, digitaalisiin palveluihin sekä 24/7-valvontaan ja palvelunhallintaan. Palvelemme asiakkaitamme neljän erikoistuneen palvelualueen kautta ja laajennamme asiakkuuksia hyödyntäen koko Digian monipuolista tarjoamaa ja osaamista.

Liikevaihdostamme yli 50 % (2023: 56,0 %) tulee palvelu- ja ylläpitoliiketoiminnasta, jossa sopimukset kestävät tyypillisesti useita vuosia tuoden tasaista liikevaihtoa. Palvelu- ja ylläpitoliiketoiminnan suuri osuus tuo vakautta liiketoimintaan ja suojaa Digiaa markkinaheilahteluilta.

Liiketoimintamalli

Digia_palvelut_ja_alykkaat_liiketoiminnat_FI

Pitkäaikaiset asiakassuhteet ja laaja asiakaskunta

Digian tavoitteena on olla asiakkaidensa luotettava kumppani. Rakennamme pitkiä asiakassuhteita ja toimimme useilla eri toimialoilla. Vuonna 2023 asiakastyytyväisyytemme parani 23 % edellisvuoteen verrattuna.

Kehitämme älykästä liiketoimintaa yhdessä asiakkaidemme kanssa eri toimialoilla:

  • Elintarvike
  • Energia
  • Julkinen sektori
  • Pankki, vakuutus ja varainhoito
  • Palveluliiketoiminta
  • Sosiaali- ja terveydenhuolto
  • Teollisuus
  • Tukku- ja vähittäiskauppa
  • Turvallisuus
  • Työttömyyskassat ja ammattiliitot

Asiakkaamme

 

Monipuolinen ja jatkuvasti kehittyvä huippuosaaminen

Digian laaja palvelutarjoama sekä asiakkuudet useilta eri toimialoilta tarjoavat digialaisille mahdollisuuden monimuotoiseen urakehitykseen sekä työskentelyyn vaihtelevissa, yhteiskunnallisesti merkittävissäkin asiakasprojekteissa. Henkilöstömme on avaintekijä menestykseen ja liiketoimintamme rakentuu hyvinvoivien ammattilaisten kautta.

Digialaisten yhdessä luomat kulttuuriperiaatteet – oppiminen, jakaminen, rohkeus ja ammattiylpeys – ohjaavat arjen valintojamme. Vuonna 2023 henkilöstötyytyväisyytemme parani 25 % edellisvuoteen verrattuna.

Kulttuurimme

Kyky onnistuneisiin yritysostoihin ja kyky kasvattaa ostettuja yhtiöitä osana Digiaa


Yhtenä strategiamme kasvupoluista rikastamme tarjoamaamme sekä laajenemme uusille markkinoille ja asiakkuuksiin yritysostoin. Digia on laajentunut vuodesta 2016 alkaen 14 yritysostolla Suomessa, sekä Ruotsissa ja Alankomaissa. Olemme onnistuneesti integroineet ostetut yritysostot osaksi toimintamme ja kasvattaneet ostettujen yritysten liiketoimintaa.

Yritysostot ja -myynnit