Skip to content

Sisäpiiri

Digian sisäpiiriohjeet

Digia noudattaa Nasdaq Helsinki Oy:n kulloinkin voimassa olevaa sisäpiiriohjetta. Lisäksi Digia noudattaa myös omaa sisäpiiriohjetta, joka täydentää Nasdaq Helsinki Oy:n ohjetta. Sisäpiiriasioista vastaa Digia Oyj:n lakiasiainjohtaja.

Johtohenkilöiden liiketoimet

Johtohenkilöiksi on määritelty Digia Oyj:n hallitus, toimitusjohtaja sekä muut johtoryhmän jäsenet. Digian johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä liiketoimet julkistetaan markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaisesti.

  Johtohenkilöiden liiketoimet (pörssitiedotteet)

Suljettu ajanjakso

Noudatamme 30 päivän suljetun ikkunan periaatetta ennen taloudellisen tiedon julkistamista. Suljetun ikkunan aikana Digia Oyj:n johtohenkilöiden sekä taloudellisten raporttien valmisteluun osallistuvien Digia Oyj:n työntekijöiden liiketoimet Digia Oyj:n rahoitusvälineillä ovat omaan tai kolmannen lukuun suoraan tai välillisesti kiellettyjä.