Skip to content

Sijoittajapalvelut

Yleinen sähköposti sijoittajille on invest@digia.com

Digian sijoittajasuhteiden tavoitteena on varmistaa, että kaikilla markkinaosapuolilla on samanaikaisesti ja viivytyksettä käytössään olennaiset ja riittävät tiedot yhtiön rahoitusvälineiden hintojen määrittämiseksi. Yhtiön tavoitteena on tuottaa jatkuvasti johdonmukaista, luotettavaa, riittävää ja ajantasaista tietoa markkinoille.

Säännöllisen tiedonantovelvollisuuden nojalla julkistettavien tietojen laatimisesta vastaa talousjohtaja. Digiassa sijoittajasuhteet ja tiedottamista koskevan sääntelyn noudattaminen ovat ensisijaisesti yhtiön toimitusjohtajan ja hallituksen vastuulla.

Digian viestinnän ja sijoittajasuhteiden keskeiset toimintaperiaatteet ja menettelytavat on kuvattu tarkemmin yhtiön tiedonantopolitiikassa.

Kädet näppäimistöllä

Sijoittajayhteydet

Essi Lönnberg
Essi Lönnberg, IR Communications Manager

Puh. 0400 461 282
essi.lonnberg(at)digia.com

sijoittajatapaamiset
Tapaamispyynnöt

Seija Sundberg, johdon assistentti
Puh. 040 586 5184
seija.sundberg(at)digia.com

läppäri-kuvitus
Yleinen sähköpostiosoite sijoittajille

invest(at)digia.com

Osoitteenmuutokset

Pyydämme osakkeenomistajia ilmoittamaan muuttuneet osoitetietonsa siihen pankkiin, pankkiiriliikkeeseen tai muuhun tilinhoitajayhteisöön, jossa osakkeenomistajalla on arvo-osuustili. Digian kautta omistajatietojen muutoksia ei voida päivittää.

Pelkkä pankkitilin osoitetietoihin tehty muutos ei aina pankeissa välity automaattisesti arvo-osuustilille, joten muutos kannattaa pyytää arvo-osuustilin tietoihin.

Pitämällä osoitetietonne ajan tasalla arvo-osuusrekisterissä varmistatte osakasinformaation saannin viipymättä.

Hiljainen ajanjakso

Digia noudattaa aina ennen tulosjulkistuksia niin kutsuttua hiljaista ajanjaksoa (silent period), jonka aikana Digian edustajat eivät tapaa pääomamarkkinoiden edustajia eivätkä kommentoi yhtiön taloudellista tilaa tai yhtiön tai markkinoiden tulevaisuuden näkymiä.

Hiljainen ajanjakso alkaa 30 päivää ennen ao. tuloksen julkistamista ja kestää sen julkistamiseen asti.

Tulosjulkistusten ja hiljaisten jaksojen ajankohdat ovat nähtävillä Digian sijoittajakalenterista.