Skip to content

Toimitusjohtajan katsaus

Liiketoimintakatsaus tammi-syyskuu 2023, 27.10.2023

Digia jatkoi kannattavaa kasvuaan. Liikevaihtomme kasvoi tammi–syyskuussa 13,9 prosenttia ja oli 138,9 (122,0) miljoonaa euroa. EBITA-liikevoitto kasvoi 9,6 prosenttia ja EBITA-marginaali oli 8,4 (8,7) prosenttia liikevaihdosta. Kolmannella vuosineljänneksellä liikevaihtomme kasvoi 7,1 prosenttia ja oli 41,0 (38,3) miljoonaa euroa. Olen erityisen ilahtunut, että orgaanisen kasvun osuus liikevaihdon kasvusta oli 5,9 prosenttia. EBITA-liikevoittomme oli 3,4 (3,4) miljoonaa euroa, kasvua 1,1 prosenttia ja EBITA-marginaali 8,3 (8,8) prosenttia liikevaihdosta. Digian liiketoimintamallissa merkittävässä osassa oleva jatkuva palvelu- ja ylläpitoliiketoiminta kasvoi kolmannella vuosineljänneksellä 6,6 prosenttia ja sen osuus liikevaihdosta oli 59,2 (59,5) prosenttia.

Digian liiketoiminta koostuu neljästä erikoistuneesta palvelualueesta, jotka ovat Digital Solutions, Business Platforms, Financial Platforms ja Managed Solutions. Kolmannella vuosineljänneksellä palvelualueiden liikevaihto kasvoi hyvin lukuun ottamatta Business Platforms -palvelualuetta, jonka kasvua rajoittivat asiakkaiden varovaisuus ja päätöksenteon viivästyminen. Toisaalta palvelualueen tarjouskanta on vahva. Aloitimme katsauskaudella Business Platforms -palvelualueella merkittävän yhteistyön Lahti Energian kanssa, jolle toimitamme Microsoft Dynamics 365 -toiminnanohjausjärjestelmän sisältäen jatkuvat palvelut.

Liikevaihdon kasvua kolmannella vuosineljänneksellä vauhdittivat palvelumuotoilu ja asiakkuudenhallintaratkaisut, räätälöity ohjelmistokehitys sekä NetSuite-toiminnanohjausratkaisut. Erityisen voimakasta kasvu oli Managed Solutions -palvelualueen korkean turvallisuuden ratkaisuissa, jatkuvissa palveluissa sekä Digian automaatio- ja tekoälypalvelussa, jonka vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 150 prosenttia edellisvuoden vastaavaan vuosineljännekseen verrattuna. Palvelun merkittävin uusi asiakkuus oli Valio. Aloitimme projektin, jossa tavoitteena on korvata Valion nykyinen ohjelmistorobotiikka Digian automaatio- ja tekoälypalvelulla.

Muita merkittäviä asiakassopimuksia kolmannella vuosineljänneksellä olivat muun muassa noin kolmen miljoonan euron arvoinen kumppanuus johtavan suomalaisen finanssi- ja vakuutusalan yhtiön kanssa sekä viisivuotinen noin 10 miljoonan euron puitesopimus Ruokaviraston kanssa räätälöidyssä ohjelmistokehityksessä ja ylläpidossa. Lisäksi solmimme kahdeksanvuotisen noin 10 miljoonan arvoisen kehityskumppanuussopimuksen Valtiokonttorin kanssa. Olimme myös keskeisessä roolissa finanssialan asiakkaidemme tukena (muun muassa Aktia, Handelsbanken, Evli, SEB ja säästöpankkiliitto), kun Euroopan Keskuspankin arvopaperien selvitysalusta TARGET2-Securities otettiin onnistuneesti käyttöön. Digia on rakentanut palvelun vaatimat ominaisuudet omaan Digia Financial Systems -tuoteratkaisuunsa.

Jatkoimme strategiamme mukaisesti kolmannella vuosineljänneksellä panostuksia tulevaisuuden kestävään kasvuumme ja liiketoimintamme laajentamiseen Suomen ulkopuolelle. Allekirjoitimme 20. syyskuuta sopimuksen ruotsalaisen IT-konsultti- ja palveluyhtiö Top of Minds AB:n ostosta. Top of Minds on profiloitunut Ruotsin markkinalla korkealuokkaisen osaamisen toimijana. Yrityksen ydin on vahva analytiikka- ja dataosaaminen sekä niihin liittyvät integraatiot. Yritysosto vahvistaa Digian asemaa Ruotsin markkinalla ja luo uusia mahdollisuuksia jatkokasvulle muun muassa integroinnissa. Yritysoston myötä työllistämme jo yli 100 ammattilaista Ruotsissa ja datan ja analytiikan osaajiemme määrä on kokonaisuudessaan lähes 300 henkilöä. Tämä tekee meistä yhden alan johtavista toimijoista. Kirjasimme kolmannelle vuosineljännekselle noin 0,2 miljoonaa euroa transaktioon liittyviä kertaluontoisia kuluja.

Katsauskaudella vahvistimme asemaamme Suomen johtavana integraatio- ja API-palveluiden toimittajana. Laajensimme integraatio- ja API-palveluitamme kahdessa suuressa suomalaisessa globaalissa teollisuusyrityksessä. Solmimme myös strategisen kumppanuuden MuleSoftin kanssa. Tämä vahvistaa edelleen Digian kattavaa teknologiakyvykkyyttä. Tavoitteenamme on palkata ja kouluttaa noin 30 uutta MuleSoft-osaajaa seuraavan 12 kuukauden aikana.

Vastuullinen tapamme toimia on olennainen osa strategiaamme ja liiketoimintamme menestystä.

Olemme ensimmäisten joukossa valmistautumassa EU:n tulevaan kestävyysraportointidirektiiviin. Katsauskaudella saimme valmiiksi kaksoisolennaisuustyömme, jossa määrittelimme yrityksellemme uuden direktiivin mukaisesti olennaiset kestävyyden teemat.

Jatkuva oppiminen on olennainen osa kulttuuriamme. Osallistumme YK:n Global Compact -yritysvastuualoitteen Target Gender Equality Accelerator -koulutusohjelmaan vahvistaaksemme ja kehittääksemme työtämme tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Koulutusohjelma tukee Digian tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustavoitteita, joita ovat muun muassa naisten kannustaminen IT-alalle, tasaisempi sukupuolijakauma eri tehtävissä ja palkkatasa-arvo.

timo-levoranta-2

Timo Levoranta, toimitusjohtaja