Toimitusjohtajan katsausDigian kasvu jatkui, merkittäviä askeleita strategian toteuttamiseksi

 

Digian liikevaihto jatkoi kasvuaan vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä, ja tammi-syyskuussa kasvua oli 8,7 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Liikevaihdon kehitystä tukivat erityisesti asiakaskohtaisten ratkaisujen palveluliiketoiminnan, yhtiön omiin teknologioihin perustuvan ERP-liiketoiminnan sekä integraatioliiketoiminnan kasvu.  

Liikevoitto tammi-syyskuussa oli 6,1 prosenttia liikevaihdosta. Kasvupanostukset strategian mukaiseen henkilöstömäärän kasvuun sekä merkittävät myyntipanostukset kansallisen tulorekisteri -ratkaisukokonaisuuden kilpailutuksessa heikensivät osaltaan kannattavuutta heinä-syyskuussa.   

Digian kasvustrategian tarkoituksena on vahvistaa yhtiön asemaa erityisesti kasvavilla digitaalisten palveluiden markkinoilla, prosessien digitalisoinnissa sekä palveluliiketoiminnassa. Digia on asiakkaiden näkemyksellinen kumppani liiketoimintaprosessien uudistamisessa ja kehittämisessä. Digia haluaa kasvaa IT-markkinaa merkittävästi voimakkaammin ja tavoittelee strategiakaudella keskimäärin 15 prosentin vuosikasvua. Kasvua tavoitellaan sekä orgaanisesti että epäorgaanisesti.

Vuoden kolmannella neljänneksellä otettiin merkittäviä askeleita strategian toteuttamiseksi.

Digia sopi verkkokauppojen asiantuntijayritys Igence Oy Ab:n ostosta. Yritysostolla Digia laajentaa nykyistä tarjoomaansa ja osaamistaan erityisesti verkkokaupan ja kaupallisen tuotetiedonhallinnan ratkaisuissa. Yrityskauppa toteutettiin 1.7.2016, mistä lähtien se raportoidaan osana Digiaa.

Syyskuussa Digia solmi merkittävän sopimuksen palveluliiketoimintojensa osalta. Sopimuksen myötä Digia ottaa vastuulleen varainhoitoyhtiö FIMin rahastojen arvonlaskennan, osuusrekisterijärjestelmän ylläpidon ja yksilöllisen varainhoidon salkkujen ylläpitotehtäviä. Digialle sopimus merkitsee kokonaan uuden finanssialan back office -palveluihin keskittyvän liiketoiminnan käynnistämistä. Tavoitteena on rakentaa paikalliseen markkinaosaamiseen ja Digia Financial Systems -tuoteperheeseen perustuva palvelukeskus, jossa prosessien digitalisoinnilla ja ohjelmistorobotiikalla tarjotaan asiakkaille tehokkuutta ja kustannussäästöjä. Jatkossa Digialle ulkoistettavia palveluita voivat olla eri back office -palvelujen lisäksi esimerkiksi johdon analytiikkapalvelut sekä sähköisen asioinnin ratkaisut.

Katsauskauden jälkeen Verohallinto ilmoitti 14.10. valinneensa kansallisen tulorekisteri -ratkaisukokonaisuuden toimittajaksi Digian. Rekisteri on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2019 alussa. Ratkaisukokonaisuus rakennetaan kiinteähintaisena projektina, jonka arvo on 13,7 miljoonaa euroa. Projekti käynnistetään vuoden 2016 loppupuolella, eikä sillä ole vaikutusta vuoden 2016 näkymiin tai ohjeistukseen. Hankinta kattaa myös ylläpidon ja jatkokehityksen. Digian osuus hankinnan kokonaisarvosta 15 vuoden sopimusajalle on noin 60 miljoonaa euroa mukaan lukien projektin kiinteähintainen osuus, edellyttäen että kansallinen tulorekisteri -ratkaisukokonaisuus toteutetaan Verohallinnon tarjouspyynnössä esittämien oletusten mukaisesti.

”Olemme ottaneet merkittäviä askeleita liiketoimintamme kehittämiseksi ja strategiamme toteuttamiseksi kuluneen vuoden aikana. Uuden palveluliiketoiminnan rakentaminen finanssipuolelle on hieno uusi päänavaus. Palveluna ostaminen  yleistyy myös muissa liiketoiminnoissa. Lisäksi Verohallinnon tulorekisterihanke on erittäin merkittävä Digialle. On hienoa, että tämän kokoluokan kansallinen hanke toteutetaan suomalaisin voimin”, toimitusjohtaja Timo Levoranta sanoo.

”Kasvua tukeaksemme uudistamme myös organisaatiotamme. Muutoksen tavoitteena on luoda vahva perusta, joka tukee uuden strategiamme toteuttamista”, hän jatkaa.

1.10. alkaen Digia muodostuu neljästä palvelualueesta, jotka ovat Digitaaliset palvelut, Integraatio ja tiedon hyödyntäminen, Toimialaratkaisut sekä Finanssialan ratkaisut ja palvelut. Organisaatiomuutoksella ei ole vaikutusta yhtiön raportointiin, joka koostuu jatkossakin yhdestä segmentistä.

Digia toistaa aiemman ohjeistuksensa ja arvioi kysynnän pysyvän kohtuullisena ja liikevaihdon kasvun jatkuvan myös loppuvuonna 2016. Liikevoittomarginaalin yhtiö arvioi pysyvän vuonna 2016 suurin piirtein edellisvuoden tasolla.

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2016, 28.10.2016Timo Levoranta

Timo Levoranta
Toimitusjohtaja