Toimitusjohtajan katsaus

Päivitetty: 13.11.2017

Digian toimitusjohtaja Timo Levorannan kommentit kolmannesta vuosineljänneksestä 2017


”Digian kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 10,3 % edelliseen vuoteen verrattuna. Projektien ja palveluidemme kysyntätilanne on jatkunut hyvällä tasolla. Liikevaihdon kasvua tukivat erityisesti verkkokauppa- ja toiminnanohjausratkaisujen hyvä kysyntä sekä tulorekisterihankkeen eteneminen. Lisäksi toisella vuosineljänneksellä tehty Omni Partners Oy:n yrityskauppa kasvatti erityisesti Digitaalisten palveluiden liikevaihtoa edelliseen vuoteen verrattuna. Yrityskaupan myötä Digia vahvisti osaamistaan digitaalisen markkinoinnin ja sähköisen liiketoiminnan kehittämisen alueilla sekä räätälöidyissä, avoimen lähdekoodin teknologioihin pohjautuvissa ratkaisuissa.

 Projektiliiketoiminnan osuus oli 50,6 (41,8) prosenttia ja palvelu- ja ylläpitoliiketoiminnan osuus 49,4 (58,2) prosenttia liikevaihdosta. Projektiliiketoimintaa kasvattivat tulorekisterihankkeen eteneminen ja Digitaalisten palveluiden projektit. Digian pidemmän aikavälin tavoitteena on kasvattaa palveluliiketoiminnan osuutta liikevaihdosta projektivaihetta seuraavilla palvelusopimuksilla. Tuoteliiketoiminnan osuus oli 27,0 (28,7) prosenttia yhtiön liikevaihdosta.

 Eräiden projektien toimitushaasteiden vuoksi alensimme vuoden 2017 kannattavuusnäkymiämme. Kirjasimme kertaluonteisen tappiovarauksen kolmannelle vuosineljännekselle, jonka johdosta kolmas vuosineljännes oli tappiollinen. Myös panostukset digitaalisten palveluiden kehittämiseen rasittivat tulosta. Kolmannella vuosineljänneksellä Digian liiketulos oli -0,7 miljoonaa euroa ja liiketulosmarginaali -3,3 prosenttia. Tarvittavat laadunparannustoimenpiteet ja toimintatavan muutokset on käynnistetty korjaavina toimenpiteinä. Käsityksemme mukaan kolmannen vuosineljänneksen tappio oli kertaluonteinen, ja saavutamme selvästi voitollisen liiketuloksen viimeisellä vuosineljänneksellä.

 Digitalisaatio on edelleen vahvistuva megatrendi. Digia toimii tässä markkinassa kokonaistoimittajana liiketoiminnan muotoilusta palveluiden toteuttamiseen. Konsultoiva dialogi asiakkaiden kanssa sekä vahva teknologinen osaaminen ovat Digian kilpailuetuja. Vahvuutenamme on syvällinen ymmärrys digitalisaation tuomista hyödyistä asiakkaidemme liiketoiminnalle. Tämä yhdistettynä laaja-alaiseen näkemykseen siitä, kuinka eri palvelut ja ratkaisut integroidaan taustajärjestelmiin ja ulkoisiin datalähteisiin, mahdollistaa asiakkaidemme monikanavaisen liiketoiminnan kehittämisen. Digia on edelläkävijä moderneissa integraatioratkaisuissa, esimerkiksi API-hallinnan alueella.

 Digia on kasvuun panostava, luotettava ja ketterästi toimiva kotimainen IT-alan ammattilainen. Vuonna 2017 olemme panostaneet kannattavan kasvun perustusten luomiseen. Tavoitteenamme on vahvistaa yhtiön asemaa erityisesti kasvavilla digitaalisten palveluiden markkinoilla, prosessien digitalisoinnissa ja palveluliiketoiminnassa. Etsimme myös aktiivisesti sopivia yritysostokohteita kasvumme kiihdyttämiseksi.”

 Digia Oyj liiketoimintakatsaus tammi–syyskuu 2017, 25.10.2017

Timo Levoranta

Timo Levoranta
ToimitusjohtajaTakaisin ylös