Osake

Yhtiö on listattuna NASDAQ Helsingissä (DIGIA).