Osake

Yhtiö on listattuna NASDAQ Helsingissä (DIGIA).

Digia Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä on 26 823 723 osaketta. Yhtiöllä oli 30.6.2017 yhteensä 5 063 osakkeenomistajaa. Digia Oyj:llä oli kesäkuun 2017 lopussa hallussaan 57 372 kappaletta omia osakkeita.


Takaisin ylös