Osinko

Päivitetty: 22.3.2017

Digia jakaa konsernin vuosituloksesta maksimissaan 30 prosenttia osinkoina.

Yhtiön tulevat osingot ja niiden suuruus määräytyvät muun muassa seuraavien tekijöiden perusteella:

  • yhtiön tulos ja taloudellinen tila;
  • yhtiön nettovelan määrä ja lainanhoitotarve;
  • yhtiön pääoma- ja kehitystarpeet;
  • yhtiön liiketoiminnan kassavirta;
  • osakeyhtiölain osingonjakoa koskevat rajoitukset;
  • ja muut yhtiön hallituksen olennaisiksi katsomat tekijät.

 

Osinko/osake, euroa

  • 2014: 0,05 euroa osakkeelta
  • 2015: 0,08 euroa osakkeelta
  • 2016: 0,08 euroa osakkeelta

Takaisin ylös