Toimitusjohtaja ja johto

Timo Levoranta
Timo Levoranta
Timo Levoranta

TOIMITUSJOHTAJA
s. 1965, DI, KTK

Toimitusjohtaja 1.5.2016 alkaen ja Digian johtoryhmän jäsen. Vastaa yrityksen operatiivisesta liiketoiminnasta ja raportoi Digian hallitukselle. Työskennellyt aiemmin Digian Kotimaan liiketoimintojen johtajana vuonna 2016. Timo Levoranta on toiminut aiemmin useissa eri johtotehtävissä ICT-toimialalla, viimeksi TDC Finland Oy:n toimitusjohtajana (2011-2014). Aiemmin hän on työskennellyt myynti- ja markkinointijohtajana Outokumpu Oyj:ssä (2008-2011) sekä eri tehtävissä TeliaSoneralla (2002-2008) ja Soneralla (1995-2002).

Tuula Haataja
Tuula Haataja
Tuula Haataja

TALOUS- JA RAHOITUSJOHTAJA
s. 1964, KTM

Talous- ja rahoitusjohtaja, Digian johtoryhmän jäsen vuodesta 2013. Vastaa yhtiön taloudesta ja hallinnosta. Ennen Digialle siirtymistään Tuula Haataja työskenteli YIT:ssä Suomen rakentamispalveluiden talousjohtajana, YIT Building Services -segmentin sekä YIT Primatelin talousjohtajana (2002–2013) ja Soneralla useissa eri taloushallinnon johtotehtävissä (1995–2002). Hän on myös työskennellyt PWC:llä tilintarkastajana (1991–1995), jolloin hänen pääasialliset vastuualueensa olivat Suomessa, Venäjällä ja Baltian maissa.

Mika Kervinen
Mika Kervinen
Mika Kervinen

LAKIASIAINJOHTAJA
s. 1968, OTK, VT

Lakiasiainjohtaja, Digian johtoryhmän jäsen 1.5.2016 lähtien. Vastaa yhtiön lakiasioista. Ennen Digialle siirtymistään Mika Kervinen on työskennellyt lakimiehenä Fondialla (2015–2016), liiketoiminnan tuki -yksikön johtajana TDC Finland Oy:ssä (2012–2014), yritysjuristina erilaisissa asiantuntija- ja esimiestehtävissä Nokian verkkoyhtiöissä (2004–2012), TeliaSonera Oyj:ssä (1998–2012) ja Kesko Oyj:ssä (1996–1998). 

Ari Rikkilä
Ari Rikkilä
Ari Rikkilä

MYYNTI- JA MARKKINOINTIJOHTAJA
s. 1967, dipl. ins.

Digian myynti- ja markkinointijohtaja sekä johtoryhmän jäsen 16.5.2017 alkaen. Ennen Digialle siirtymistään Rikkilä työskenteli Accenturella, pohjoismaisten asiakkuuksien pilvipalvelujen myynnissä. Tätä ennen hän on toiminut johtotehtävissä mm. Tiedolla ja Also Groupissa sekä toimitusjohtajana Nervogrid Oy:ssä ja Efecte Oy:ssä. Rikkilällä on vahva kokemus mm. pilvipalvelujen hyödyntämisestä osana yritysten liiketoiminnan kehittämistä.

Heikki Honkala
Heikki Honkala
Heikki Honkala

LIIKETOIMINTAJOHTAJA
s. 1968, datanomi

Toimialaratkaisut-liiketoiminta-alueen vetäjä ja Digian johtoryhmän jäsen 1.4.2017 alkaen. Aiemmin Heikki Honkala on toiminut Digia Oyj:ssä Microsoft Business Solutions -alueen johtajana (2016-2017).

Ennen Digialle siirtymistään hän on työskennellyt:

  • CGI Suomi Oy:ssä myyntijohtajana, Horisontaalipalveluissa (2015-2016) sekä johtajana, Integrations & CRM -liiketoiminnassa (2012-2014),
  • Logica Suomi Oy:ssä palvelujohtajana, Integrations & MDM -yksikössä (2010-2012) sekä liiketoimintapäällikkönä, Integraatioliiketoiminnassa (2004-2010),
  • WM-data Oy:ssä projektipäällikkönä (1998-2004) ja
  • Novo Group Oyj:ssä pääsuunnittelija (1997-1998) sekä ATK-suunnittelijana (1990-1997).

Juhana Juppo
Juhana Juppo
Juhana Juppo

CTO, YHTEISET PALVELUT
s. 1971, FM (Tietojenkäsittely)

Digian johtaja, Yhteiset palvelut ja CTO , Digian johtoryhmän jäsen 19.9.2016 alkaen. Vastaa ratkaisuarkkitehtuuripalveluista ja teknologiajohtamisesta sekä Yhteisistä palveluista Digialla. Yhteiset palvelut -yksikkö ohjaa yhteisten toimintamallien ja teknologioiden kehitystä. Aiemmin toiminut mm. liiketoiminnan kehitysjohtajana Finanssi-Kontio Oy:ssa (2013-2016) ja palvelujohtajana CGI suomessa (2011-2013) sekä CTO:na Capgemini Finlandissa (2005-2011).

Tuomo Niemi
Tuomo Niemi
Tuomo Niemi

LIIKETOIMINTAJOHTAJA
s. 1962, KTM, dipl.ins.

Digian Finanssiliiketoiminnasta vastaava johtaja sekä johtoryhmän jäsen 1.6.2017 alkaen. Niemellä on pitkä kokemus Accenturen johtotehtävistä ja hän on vastannut mm. Suomen pankki- ja vakuutusasiakasliiketoimintojen johtamisesta sekä Accenturen finanssitoimialan ulkoistusmyynnistä Suomessa ja Pohjoismaissa. 

Accenture, johtaja 2003-2017 ja johtava konsultti 1996-2003.
ICL Personal Systems Oy, 1992-1996, Head of Information Systems.

Marko Saarinen
Marko Saarinen
Marko Saarinen

LIIKETOIMINTAJOHTAJA
s. 1969, MBA

Liiketoimintajohtaja, digitaaliset palvelut, Digian johtoryhmän jäsen 1.7.2016 alkaen. Toiminut Digian konsultointi- ja palvelumuotoiluliiketoiminnan johtajana ja johtavana konsulttina (2014-). Aiemmin johtanut Solita Oy:n konsultointi- ja palvelumuotoiluliiketoimintaa (2011-2014) ja toiminut Google Enterprise -liiketoiminnan Suomen myyntijohtajana (2009-2011). Toiminut työuransa aikana digitaalisen liiketoiminnan konsultointiin sekä tätä tukevien ohjelmistoratkaisuiden myyntiin ja myynnin johtamiseen liittyvissä tehtävissä. Valmistunut Pacific Lutheran Universitysta (Yhdysvallat) MBA:ksi vuonna 1995.

Teemu Virtanen
Teemu Virtanen
Teemu Virtanen

LIIKETOIMINTAJOHTAJA
s. 1978, LuK

Liiketoimintajohtaja, Digian johtoryhmän jäsen 1.5.2016 alkaen. Digian Kotimaa-liiketoiminnan johtoryhmän jäsen 2015-2016. Toiminut Digian integraatioliiketoiminnan vetäjänä (2013-). Työskennellyt aiemmin integraatioliiketoimintaan liittyvissä johtotehtävissä Digian Digital Services -yksikössä (2010–2012) ja Integration Solutions -yksikössä (2009–2010), sähköisen asioinnin, viestintäjärjestelmien ja integraation ratkaisutoimituksiin liittyvissä projektinjohto- ja esimiestehtävissä Digian teollisuus ja kauppa -divisiooonassa (2007–2008), Sentera Oyj:ssä (2005–2006) ja Key Partners Oy:ssä (2005). Ennen Digian edeltäjälle siirtymistä hän on työskennellyt projektinhallinta- ja asiantuntijatehtävissä mm. julkaisujärjestelmien parissa Casedev Active Oy:ssä (2001–2004).

Toimitusjohtaja

 Toimitusjohtajan nimittää yhtiön hallitus. Toimitusjohtaja huolehtii Digian hallinnosta ja operatiivisesta liiketoiminnasta hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten sekä osakeyhtiölain mukaisesti. Toimitusjohtaja saa ryhtyä yhtiön toiminnan laajuus ja laatu huomioon ottaen epätavallisiin tai laajakantoisiin toimiin vain hallituksen valtuuttamana. Toimitusjohtaja toimii konsernin johtoryhmän puheenjohtajana. Toimitusjohtaja ei kuulu yhtiön hallitukseen, mutta on läsnä hallituksen kokouksissa.

Toimitusjohtajan palvelussuhteen keskeiset ehdot määritellään kirjallisesti hallituksen hyväksymässä toimitusjohtajasopimuksessa.

Yhtiön toimitusjohtajana on 1.5.2016 alkaen toiminut DI, KTK Timo Levoranta. 

 

Johto

Johtoryhmän tehtävä on tukea toimitusjohtajaa yhtiön operatiivisessa johtamisessa. Toimitusjohtaja nimittää johtoryhmän jäsenet ja päättää heidän toimisuhteeseensa liittyvistä ehdoista. 

Toimitusjohtaja on Digian johtoryhmän puheenjohtaja. Johtoryhmään kuuluu kymmenen henkilöä. Kerran viikossa kokoontuva johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa yrityksen strategian suunnittelussa, strategian toteuttamisessa, operatiivisessa johtamisessa sekä hallituksessa käsiteltävien asioiden valmistelussa. Se laatii vuosittaiset toiminta- ja taloussuunnitelmat sekä niihin liittyvän tavoiteasetannan, valvoo suunnitelmien toteutumista sekä valmistelee merkittäviä investointeja ja yrityskauppoja. Johtoryhmän tekemistä päätöksistä vastaa toimitusjohtaja. Johtoryhmän jäsenten tehtävänä on toteuttaa päätökset omalla vastuualueellaan. 


Takaisin ylös