digia-sijoituskohteena.jpg

Näkymät

________  _

 Päivitetty: 7.2.2020

Talouden epävarmuudesta huolimatta odotamme IT-palvelumarkkinan kasvavan edelleen. Taustalla vaikuttava pitkäaikainen trendi on digitalisaatio, joka eri muodoissaan tukee kysyntää. Näemme markkinassa seuraavat vahvistuvat kehityssuunnat sekä yrityskentässä että julkisella sektorilla:

  • Digitaalisuudesta tulee yhä tärkeämpi osa asiakkaidemme ydintoimintaa.
  • Maailma verkottuu ja digitaaliset alustat mahdollistavat uusia liiketoiminnan malleja.
  • Älykäs datan hyödyntäminen liiketoimintaprosesseissa luo kilpailuetua.
  • Palvelujen hyvä käyttökokemus on kriittinen menestystekijä.
  • Pilviteknologioiden merkitys palvelujen kehitys- ja operointialustana arkipäiväistyy.

Digian tulosohjeistus vuodelle 2020

Digian liikevaihto kasvaa ja EBITA-liikevoitto paranee vuoteen 2019 verrattuna.

Liikevaihdon-kehitys-2019.jpg