Näkymät

8.2.2022

Digia toimii pääasiassa Suomen IT-palvelu- ja ohjelmistomarkkinassa ja odottaa IT-palvelumarkkinan edelleen kasvavan pitkällä aikavälillä. Vuonna 2021  markkinatilanne jatkuu näkemyksenne mukaan edelleen osittain epävarmana, mutta uskomme markkinoiden piristyvän vuoden aikana. Dataa hyödyntävä digitalisaatio jatkuu vahvana trendinä poikkeusoloissakin.

Korona-aika on pakottanut monet organisaatiot tarkastelemaan uudelleen toimintatapojaan sekä arvioimaan digitaalisten ratkaisujen hyödyntämismahdollisuuksia. Kriisi on osaltaan tuonut näkyväksi digitalisaation mahdollisuuksia ja uskomme, että nykyinen kriisi kiihdyttää  digitalisaatiokehitystä tulevina vuosina.

Näemme markkinassa seuraavat vahvistuvat kehityssuunnat sekä yrityskentässä että julkisella sektorilla:

  • digitaalisuudesta tulee yhä tärkeämpi osa asiakkaidemme ydintoimintaa;
  • maailma verkottuu ja digitaaliset alustat mahdollistavat uusia liiketoiminnan malleja;
  • älykäs ja vastuullinen datan hyödyntäminen liiketoimintaprosesseissa luo kilpailuetua;
  • palvelujen hyvä käyttökokemus on kriittinen menestystekijä;
  • pilviteknologioiden merkitys palvelujen kehitys- ja operointialustana arkipäiväistyy;
  • tietoturva- ja tietosuojavaateet jatkavat kasvuaan.

Digian korjattu tulosohjeistus vuodelle 2022 

Digia on korjannut 17.11.2022 aiemmin julkistamaansa tulosohjeistusta koskien EBITA-liikevoittomarginaalia. Yhtiö pitää arvion liikevaihdon kehityksestä ennallaan, mutta arvioi EBITA-liikevoittomarginaalin olevan 9-10 prosenttia liikevaihdosta.