Näkymät

Päivitetty: 6.6.2018

Digian tulosohjeistus vuodelle 2018 

Digian liikevaihto jatkaa kasvuaan ja liikevoitto paranee merkittävästi vuoteen 2017 verrattuna.

Liikevaihdon kehitys

Näkymät vuodelle 2018

Digitalisaatio on edelleen vahvistuva trendi, ja Digian asiakkailla on voimakas tarve kehittää monikanavaista liiketoimintaa, digitalisoida liiketoimintaansa ja toimintamallejaan sekä viedä liiketoimintansa nykyistä laajemmin verkkoon tehostaakseen prosessejaan sekä luodakseen uusia tuotteita ja palveluja, ja näihin liittyviä tulovirtoja.

Digian vahvuutena on syvällinen ymmärrys digitalisaation tuomista konkreettisista hyödyistä asiakkaiden liiketoiminnalle. Tämä yhdistettynä laaja-alaiseen näkemykseen siitä, kuinka eri palvelut ja ratkaisut konkreettisesti integroidaan taustajärjestelmiin ja ulkoisiin datalähteisiin, mahdollistaa asiakkaidemme monikanavaisen liiketoiminnan kokonaisvaltaisen kehittämisen. Olemme riittävän iso, luotettava ja ketterästi toimiva kotimainen ammattilainen. 

Vahvistamme, kehitämme ja uudistamme jatkuvasti osaamisiamme ja palveluitamme. Tavoitteenamme on vahvistaa yhtiön asemaa erityisesti kasvavilla digitaalisten palveluiden markkinoilla, prosessien digitalisoinnissa ja palveluliiketoiminnassa sekä vauhdittaa liikevaihdon kasvua ja tehostaa toimintaamme kannattavuuden parantamiseksi.

Takaisin ylös