Tilintarkastus

Digialla on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla KHT-tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastaja valitaan tehtäväänsä toistaiseksi.

Yhtiökokous valitsee tilintarkastajan ja päättää hänen palkkiostaan.

Yhtiön tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy vastuullisena tilintarkastajanaan KHT Terhi Mäkinen 2022 alkaen.