hallinnointi.jpg

Tilintarkastus

________  _

Digialla on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla KHT-tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastaja valitaan tehtäväänsä toistaiseksi.

Yhtiökokous valitsee tilintarkastajan ja päättää hänen palkkiostaan.

Yhtiön tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Virpi Halonen 2015 alkaen.