yhtiokokoukset.jpg

Digian yhtiökokous 2020

Digia Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettävän maanantaina 16.3.2020 klo 10 alkaen yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa Atomitie 2 A, 00370 Helsinki.

Osakkeenomistajan oikeus saada asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi

Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle osakeyhtiölain mukaan kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Osakkeenomistajan on viimeistään 24.1.2020 ilmoitettava yhtiön hallitukselle Digia Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi vaatimansa asia. Ilmoitus on lähetettävä perusteluineen tai päätösehdotuksineen kirjallisesti osoitteeseen Digia Oyj, Yhtiökokous, Atomitie 2A, 00370 Helsinki tai sähköpostitse invest@digia.com.